Orde van Oranje-Nassau

Algemeen


Elk jaar wordt een aantal personen opgenomen in de Orde Van Oranje-Nassau. Wanneer de eerste onderscheiding aan een Kerkradenaar is verleend, is vooralsnog onbekend. De onderscheidingen zijn van hoog naar laag:

  1. Ridder Grootkruis: Het ordeteken aan een grootlint over de rechterschouder alsmede een zilveren ster;
  2. Grootofficier: Het ordeteken aan een lint of strik alsmede een zilveren ster in de vorm van een ruitvormige plaque;
  3. Commandeur: Het ordeteken aan een lint of strik;
  4. Officier: Het ordeteken aan een lint of strik waarop een rozet;
  5. Ridder: Het ordeteken aan een lint of strik;
  6. Lid: Een iets kleiner ordeteken aan een lint of strik.

Het ordeteken van de vier hoogste graden is uitgevoerd in verguld zilver, dat van de vijfde en zesde is uitgevoerd in zilver. Het lint is oranje tussen twee strepen van Nassaus blauw, de kleuren gescheiden door een smalle witte streep. Voor zover bekend is in Kerkrade nog geen orde uitgereikt in de hoogste 2 gradaties.
Naast deze gradatie zijn er ook eremedailles uitgereikt in goud of zilver.

Lofzang


Op 28 april 2016 schrijft Paul Weelen over de uitreiking van 2016:

Lu die ziech joar in joar oes
izetse vuur d'r mitmiensj mit winniejer,
die verdene mieë wie inne koes,
ee jroeës danke is dan zinniejer.
Richtieg dat die teutejood krient,
en van d'r burjemeester óch de hank,
dat alle lu dat in de tsiedónk zient,
ze zunt d'r liem van ós vadderlank.
E dreifach kreftieg lang zalle ze leëve,
los ós hoeëg de jlazer heëve,
die lu wirke vuur d'r richtieje jouwe tswek.
Mennieg inne versjliest dön vuur jek,
ze sjtunt 't janse joar besjaide in d'r ek,
noen los ós dön jauw e hiep hiep hoera jeëve!

De volgende personen zijn gedecoreerd:

2021 – 2030


NaamGeborenUitreikingOrdeOpmerking
Huub en Tonny Huls-Mahr 26 april 2022lidVanwege de opvang en opvoeding van drie kinderen met een geestelijke of verstandelijke beperking 
Dionne Wiertz-Bück 26 april 2022lidVanwege haar werk voor TC Kerkrade ’54, CantaYoung en haar bestuurswerk bij Wiertz Foundation
Anny Klein Breteler-Hommen 26 april 2022lidVrijwilligerswerk bij o.m. KWF Kankerfonds en ambassadrice Kirchröadsjer Dialektverain
Jo en Ria Defesche-Bruls 2022 9 aprillidVrijwilligerswerk bij KVC Oranje
H.J. (Henk) Offermans 2022 16 aprillidVanwege zijn jarenlange betrokkenheid bij Volleybalcombinatie VC Furos.
Philip (Paul) Bremen 2022 13 maartlidVanwege zijn jarenlange inzet bij Tafeltennis Vereniging Kerkrade ’68 (TTVK ’68)
John Crombach 2022 5 maartRidderBestuurlijke functies binnen de duivensport in Limburg
John Monsewije 2021 23 juliRidderBestuurlijke functies bij SVOPL, Relim, Vluchtelingenwerk Nederland, Meandergroep
Piet Canna 2021 3 julilidLidmaatschap Koninklijk Harmonieorkest vanaf 1961 en lid van Politiekapel Limburg vanaf 1971
Chris Lindelauf 2021RidderAmbassadeur tennissport Limburg, vrijwilliger in de parochie
Jo van Duin 2021lidVrijwilliger parochie H. Joannes de Doper
Kees van Veen 2021lidVrijwilliger Fanfare Abdissenbosch, collectecoördinator Amnesty International

 

2011 – 2020


2016
2014
Johanna Smeets en Jos Som
NaamGeborenUitreikingOrdeOpmerking
M. Gijsen 2020lid 
L. Hillebrand 2020lid 
Lucy van de Meerakker 2020lid 
G. Ploum-Cools 2020lid 
H. Robroek-Schreurs 2020lid 
J. Wiertz 2020lid 
W. Slangen 2019lidHij deelt zijn kennis over slachtoffers van WO II wereldwijd en met name met de jeugd. Hij geeft lessen en betrekt de jeugd bij het onderwerp. Hij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van verschillende monumenten.
C. Kannekens 2019Ridder 
H. Pook 2019Ridder 
E. Cohnen-Bruins 2019lid 
J. Frusch 2019lid 
Anja Habets-Moonen 2019lid 
J. Herpers-Jägers 2019lid 
Jean Lejeune 2019lid 
Toon Peerboom19542018Ridderbestuurder in de HaFa wereld
Ine in de Braekt-Raadskelders 2018lidbestuurder Gemeenschapshuis Terwinselen (stichting)
Annie Beunen-Ossel19522018lidbestuurder diverse verenigingen
Ben van Lent19472018lidVrijwilliger Rode Kruis
Leny Vroomen-Finders19272018lidVrijwilliger Hamboskliniek
Berthi Meijer-Bost19302018lidVrijwilliger diverse verenigingen
Mark Sterk19762018lidBestuurder diverse stichtingen
Catharina Scholtens19502018RidderBestuurder en vrijwilliger diverse verenigingen en stichtingen
Jan Meindersma19412018RidderBestuurder diverse verenigingen
Housen-Donners, Annemie19492018 28 maartlidbestuurder CDA
Con van Loo19462017lidvrijwilliger en bestuurder Frohsinn 1904 en WMC.
Henk Zijlstra00002017lidbestuurder Chevremonts Mannenkoor 1912.
Frans Tiggelman19452017 2 novemberLidmede-grondlegger Centraal Huurdersoverleg HEEM Wonen, Bestuurslid De Koepel (2004-0000), afgevaardigde Verenigingsraad Nederlands Woonbond[1]
Sjef Offermans 2017 13 oktoberLidVrijwilliger Huurdersbelangenvereniging Kosterbend sinds 1993, bestuurder Mijnwerkersbond afdeling Kerkrade (1940 – 1960), maar mogelijk ook de Algemene Nederlandse Mijnwerkers Bond
Loek Wiertz19422017 10 septemberLidVrijwilliger Stichting Koempels van de Domaniale en huurdersvereniging Land van Rode
Alois A.G.M. Hensgens19382017 17 juniLidVrijwilliger Volkstuinen Dentgenbach
Sjaak S.J.M. Janssen19412017 17 juniLidVrijwilliger Volkstuinen Dentgenbach
Hub Vreuls 2017 26 aprillidBestuurder verenigingen[5]
Mevr. Reinders 2017 26 aprillid 
Wiel Vinken19402017 20 januarilidCarnavalist
Math Cuvelier19512016 29 oktoberlidDiaken parochies in Kerkrade-West
Pierre Rietrae195124 september 2016lidDirecteur Muziekschool en vrijwilliger WMC
Busing-Thijssen, Josephine 2016 11 julilidActiviteiten voor Cheon Kwon.
Marga Wolthuis19442016 3 julilidActiviteiten voor Baalsbruggen.
Bert Knubben19392016 5 junilidBert is dan 40 jaar verbonden als priester aan de St._Martinusparochie te Spekholzerheide.
Jo Senden 2016 29 meilidJo is vrijwilliger bij VC Furos
de heer F.L.G. Duijsens19472016 26 aprillidFrans is sinds 1965 lid van Mannenkoor David Spekholzerheide. Vanaf 2003 is hij secretaris. Daarnaast is hij voorzitter van Vasteloavends Verain Kirchroa West en lid van toneelvereniging Frohsinn.
de heer L.G. Immers19332016 26 aprillidBert is vrijwilliger bij de St. Johannes de Doperparochie tussen 1990 en 2015. Tussen 2000 en 2016 is beheerder van de Mariakapel van de parochie.
de heer P.J. Knippenberg 2016 26 aprillidSinds 1984 is Peter vrijwilliger bij BC Cosmos. Daarnaast is hij penningmeester van diverse verenigingen.
de heer J.C. Dammers19452016 26 aprillidJohn is sinds 1966 lid van Schutterij St. Hubertus Kaalheide. Tussen 1980 en 1990 is hij penningmeester van de schutterij.
Ruud Habets19652016 26 aprilridderBestuurder diverse stichtingen, lokaal en provinciaal niveau. Vrijwilliger bij Scouting op Landelijk niveau.
Tiny Giesen-Straetemans19832015 6 novemberlidVrijwilliger Hamboskliniek 1983 – 0000, bestuurder stichting Norbertushof 2000-0000
Marc Cornelissen19682015 26 septemberOfficierPoolreiziger
M.G.J. Buck19452015 21 juniRidderBestuurder diverse organisaties
Ingrid Holleman19542015 21 juniLidVrijwilliger / Muzikant KSO en Muziekschool
Jac Beaumont19632015 13 juniLidVrijwilliger Harmonie St. Gregorius, Basisschool De Steltloper, WMC, Oranjevereniging Kerkrade
Werner Slapak19412015LidVrijwilliger
Geert Janssen19632015LidVrijwilliger, bestuurder
Helmi Janssen-Willems19672015LidVrijwilliger, bestuurder
Jo Boss19472015RidderVrijwilliger diverse organisaties
Jo Bok19522015LidVrijwilliger diverse organisaties
Marianne Weijers-Barwasser19502015LidVrijwilliger diverse organisaties
Johanna Smeets-Hermes19392014 13 decemberLidVrijwilliger Huurdersbelangenvereniging Erensteinerveld-Elberenveld / Huurdersfederatie de Koepel
Henk Plettenberg19422014Ridder 
Max Kousen00002014Ridder 
Jo Wöltgens00002014lid 
M.P.P. Ruiters00002014lid 
Ine Aasted-Madsen00002014 25 aprillid 
Wim Kierkels00002014lid 
Wiel Rüland, (schutter)19332014 17 meilidvrijwilliger Schutterij St. Michaël
Leny Berends-Crutzen19402014 25 aprillidvrijwilliger Firenschat en St. Callistus
Ben Berends19392014 25 aprillidbestuurder St. Callistus, vrijwilliger Firenschat en WMC, lid EKPV
Thei Lürken19322014 25 aprillidvrijwilliger Ste Marie
Billa Meisters-Reijnders19382014 25 aprillidvrijwillger Lückerheide, oud-beheerder kantine RKVV Chevremont
Toine Ruiters19592014 25 aprillidacteur, sporter, bestuurder
Jo Dorscheidt (ondernemer)194611 aprillidondernemer, bestuurder
Joanne Schaefer1967 23 november2014 5 aprilriddersportster
Hans Merx19412014 18 januarilidvrijwilliger Achilles Top
Treesje Maassen-Sijstermans 2013 decemberlidvrijwilligster in zorginstellingen
A.H.P. Maarschalkerweerd19522013 9 oktoberlid 
Werner Frigge 2013 28 augustuslid 
J.P.G. Kleinen  2013 31 augustuslidvrijwilliger
Ger Habets 2013 7 septemberlid 
Mevrouw I.J. (Ini) Schroeder-Ploum19312013 25 aprillid 
Mevrouw M.J. (Mia) van Esburg-Ploum19252013 25 aprillid 
De heer G.J.E. (Ger) van Horssen19502013 25 aprillidPresident Vasteloavends Verain Kirchroa-West
De heer F.J. (Felix) Zegers 2013 25 aprillid 
P.J.T. (Peter) de Bruijn19172013 25 aprillidSamen met Maria Tesselaar uit Heiloo is hij de oudste persoon in Nederland die een lintje uitgereikt krijgen. Peter is in een vooralsnog onbekende periode actief voor Kerkelijk zangkoor St. Jozef.
B.J. Wagenvoort19372013 25 aprilridder 
Marcella Schillings-Alvarez19542013 26 aprillidActief bij het WMC en de Oranjevereniging Kerkrade sinds 1978. Zij is tevens collectant voor de Nierstichting.
J.T.J.C. (Jos) Ramakers19502013 26 aprillidOrganiseert sinds 1988 de collecte voor het Koningin Wilhelmina fonds afdeling Kerkrade. Sinds 1987 is hij bestuurslid Napoli (en sinds 1993 voorzitter). Tussen 1990 en 2011 is hij voorzitter van een carnavalsvereniging.
Mevrouw A.M.L. (Rita) IJpelaar-Peltzer19542013 26 aprillidZij is sinds 1994 vrijwilligster bij de Ziekensectie Eygelshoven. Sinds 2003 is zij voorzitter hiervan. In 2006 wordt zij vrijwilliger bij Team Ouderenadvies van Impuls.
Mathieu van den Tillaard 19442013 7 aprillidlid Harmonie St. Jozef Kaalheide sinds 1953 (bestuurslid sinds 1971. Sinds 1971 lid/secretaris werkgroep concertwedstrijden Stichting WMC Kerkrade)
Jo Kochen19452012 3 novemberlidbestuurder E.H.B.O.-vereniging Bleijerheide
Jan Douven19342012 25 novemberliddiverse verenigingen
Jean Noël19602012 7 octoberliddiverse verenigingen
Ger van Megen19282012 25 junilidVoorzitter Verkennersgroep_St._Hubertus, oprichter Algemeen Jeugdwerk Eygelshoven (stichting), bestuurslid St. Johannes de Doperparochie
Jack Busing19532012 junilidbestuurder Cheon Kwon
Martin Krousen19552012 3 junilidaccordeonist
Jo Thomas19552012 1 junilidvrijwilliger KVC Oranje
M.J.G. Erven19322012 27 aprillidMathias (1932 – 2013)
A.E. Erven-Kousen00002012 27 aprillidAnnelies
Wim Pekel19432012 26 aprillidvrijwilliger Vrijetijdscentrum Gracht, Centrale Huurdersraad Hestia groep, buurt- en wijkraad Gracht
Wil van der Putten19442012lidvoorzitter Ruiterclub Galop, Secretaris mannenkoor St. Lambertus
Harry Thoren19522011lidSinds 1961 lid van Harmonie St. Aemiliaan. Vrijwilliger bij het WMC
Frans Mulders19552011lidVanaf 1980 lid van Elf moal nüng en sinds 1986 bestuurslid van Kegelbond Kerkrade-West
Annie Holten-Thomassen19502011lidVanaf 1976 vrijwilliger Auw Harmonie
Frans Lahaije19412011lidvrijwilliger muziekgezelschappen en kerkbestuur
Marga Stavasius-Boereboom19512011lidvrijwilliger Gemengd koor St. Jozef
Hub Greven19472011lidVoorzitter HBC De Oude Linde, vrijwilliger WMC
Tiny Reul-Schmitz19412011lidVrijwilliger RKVV ChevremontScoutinggroep St. Petrus, Stichting Wereldwinkel, Carnavalsvereniging De Buk va hinger de bruk
Kap Meisters19342011lidVrijwilliger diverse verenigingen waaronder RKVV Chevremont
Frans Krewinkel19442011lidVrijwilliger WMC, Harmonie St. Pancratius en FC Nulland
Ger Spapens19392011lidlid Harmonie St. Caecilia Eygelshoven, voorzitter optochtcomité, mede-oprichter Mijnmuseum Laethof
Jo Baur19492011lidvrijwilliger Fanfarekorps Eendracht Nieuwenhagerheide, oprichter en secretaris speeltuin Waubacherveld, lid carnavalsgroep Waubacherveld
Sjef Deurenberg19432011lidlid Lions Kerkrade, voorzitter Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Kerkrade-Centrum
Hub Hommen19492011lidvrijwilliger St. Lambertusparochie en IVN
Lieke Wiertz-Wullems19312011lidpleegmoeder
Frans Bodelier19492011lidlid Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936, vrijwilliger WMC
Wim Ploum19472011lidraadslid in 3 periodes, lid Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936
Louk van den Camp19572011 lid vrijwilliger Scouting Eygelshoven, voorzitter St. Johannes de Doper (jongelingenvereniging)
L.A. (Bert) Jongen19562011lidmede-oprichter en bestuurslid Stichting Behoud Sjpetaal Kirchroa
Hub Schetters00002011lidreis-organisator, docent Engels, verzamelaar Tweede Wereldoorlog-objecten, oprichter Stichting Museum 40-45 Kerkrade (stichting)
Jos Kickken19582011lidgeboren in Kerkrade, actief in het verenigingsleven van Wijnandsrade
Leon Jeurissen19472011 16 aprillidbestuurslid Achilles Top
Maria Daems-Hoofs19262011 4 januarilidvoorzitter cliëntenraad Vroenhof
Harrie Rodenhof19512011 16 januarilidmede-oprichter en bestuurslid Fluit- en Tamboerkorps Odeon
Els Tans00002011 9 maartlidLid Provinciale Staten
Vanhommerig, Hub19502011 11 maartlidoud-voorzitter KVC Oranje
Sjang Kremers19372011lidbestuurder Fanfare Victoria Rimburg

 

2001 – 2010


 
NaamGeborenUitreikingOrdeOpmerking
Leo Senster19452010 8 meilidvrijwilliger Licomkoor. mannenekoor david, wmc
J.J.A. (Jeu) van den Bosch19422010 6 junilidsinds 1965 vrijwilliger bij Acolietenvereniging AKO en schutterij St. Hubertus Haanrade
Jo Hensgens19502010 29 meilidsinds 1985 lid van COVS, lid voetbalvereniging SVA Bleijerheide
Keet Hensgens-Vreuls19422010 6 junilidsinds 1965 vrijwilliger bij ouderensociëteit Kavo chevremont, schutterij St. Hubertus Haanrade, D’r Engelsjroep.
Jo Scheilen00002010 18 septemberlidpenningmeester buurtvereniging De Bouwerwei
Wiel Adomei00002010 18 septemberlidbestuurslid buurtvereniging De Bouwerwei
Jo Esser00002010 26 septemberlidVrijwilligerswerk sinds 1968 bij Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, Basisschool De DoorkijkPPRPvdAStichting Botanische Tuin Kerkrade. De versierselen werden uitgereikt in Voerendaal door Burgemeester Sprokkel.
Ton Debast19532010 19 novemberlidVrijwilliger Sportraad Kerkrade, bestuurder RKTSV
Toon Essers19412010 17 julilidVrijwilliger RKVVV Chevremont
Elsbeth Charlier-Doveren1930201019 junilidvrijwilliger stichting Pergamijn en Vroenhof in Houthem. Zij wordt geboren op 19 juni 1930 te Heerlen en overlijdt op 12 januari 2018 te Kerkrade[10]
Piet Charlier00002010 19 junilidvrijwilliger stichting Pergamijn en Vroenhof in Houthem
Ton Persoon19422010 6 maartlidoud-gemeenteraadslid
Jan snijders19492010 6 maartlidoud-gemeenteraadslid
Dhr. A.P.G. Odekerken (Bert)25 juni 19612010lidvrijwilliger en scoutinglid sinds 1967
Dhr. M.J. Hanssen (Mai)00002010 25 aprillidsinds 1985 vrijwilliger voor Harmonie St. Gregorius Haanrade in Haanrade (voorzitter, zeker in 1995), jeugdtrainer bij de RKVV Haanrade, vrijwilliger WMC sinds 1989
Mevr. G. Huizinga-Kokkelkoren (Trautje)19212010lidsinds 1994 voorzitter Sociëteit St. Lambertus
Dhr. F.P.A.M. Bemelmans (Frans)19532010 28 aprillidbestuurslid Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Sinds 1985 als vrijwilliger betrokken bij hulptransporten
Dhr. F.G.M. Sluijsmans (Frank)19512010 28 aprillidVrijwilliger voor KWF Kankerbestrijding, afdeling Kerkrade, Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK), Stichting Spinal Cord Europe Education & Research (SCEER), Stichting Cultuurbehoud Haanrade, VVE Residentie Domina Kerkrade en de personeelsvereniging van de gemeente Kerkrade
Mevr. G.J. Rademakers-Schaeps (Gertie)19432010 28 aprillidVrijwilliger Oudervereniging basisschool d’r Durpel, parochie St. Martinus, Hospice de Mantelhof
Dhr. F.W.H. Hamers (Frans)19312010 29 aprillidVrijwilliger Vincentiusvereniging H. Catharina Holz, ziekensectie Holz, Heemkundevereniging De Bongard, CV de Woeësj-joepe in Simpelveld
Mevr. M.T. Brauwers-Senden (Ria)19402010 29 aprillidVrijwilliger Impuls sinds 1969 en de Seniorenraad
Dhr. A.H.W. Haan (Bert)19502010 29 aprillidVrijwilliger bij Eerste Kerkraadse Philatelisten Vereniging (EKPV) en Mandolinevereniging Napoli
Dhr. J.L.G. Strüfer (Jo)19442010 29 aprillidVrijwilliger Harmonie Ste. Marie Kerkrade Gracht, oprichter buurtvereniging d’r auwe sjpoorplai, bestuurslid bloemenvereniging Margriet, WMC
Dhr. A.G.M. Hensgens (Toine)19502010 29 aprillidVrijwilliger Tafelvoetbalbond Zuid Oosthoek, penningmeester Tafelvoetbalclub Blue Angels en TVC Petit Boys, Buurtvereniging Op de Knip, Buurtvereniging d’r auwe sjpoorplai, lid van de raad van elf van Vasteloavends Verain Kirchroa-West, seniorenblad Impuls en Ing hank hulp
Mevr. M.G.S. Hendrikx-Herpers (Bila)19392010 29 aprillidPenningmeester Gemengd Kerkelijk Zangkoor Kaalheide en lid kerkbestuur parochie H. Jozef Kaalheide
Dhr. H.J. Arnolds (Huub)19432010 29 aprillidVrijwilliger Voetbalvereniging F.C. Kerkrade-West en Servicegilde Landgraaf
Brauers, André19482010lidGemeenteraadslid
Fischer-Otten, Annemarie19532010lidGemeenteraadslid
Wim Muller19602010lidGemeenteraadslid
van Oijen, Gerrit00002010lidOp 29 oktober 2010, Gemeenteambtenaar
Rouschen, J.M.00002009lid 
Kochs, L.J.M.00002009lid 
Ploum, W.P.J.00002009lid 
Dols, P.J.00002009lid 
Sluijsmans, R.W.J.20090000ridder 
Vaessen, A.J.19352009lidAlex, 2 maart 1935 – 15 juni 2013, Ere-lid IVN Kerkrade
Twan Cratsborn19412009lid 
Buck, Jos00002009lid 
Gerda Rutten-Sangen19322009lidvrijwilligerswerk Hoog Anstel
Wiel Sangen19352009lidvrijwilligerswerk Hoog Anstel
Schäfer, Bart00002009lid 
Frank Vos00002009ridderbestuurslid Unie Kring Kerkrade)
Tieny Hermans-Starmans00002009lid 
Jo Hodiamont19432009lid 
W.J.G. Wiel Ritten, 19272009lid 
J.H.C. Bos00002009lid 
Derksen, AMJ00002009lid 
Engels-Souren, M00002009lid 
Ferwerda-Peters, GAM00002009lid 
Giessen, MJWLM00002009lid 
Lindelauf, FCH00002009lid 
Mennens, WH00002009lid 
Peters, PM00002009lid 
Plag-Van der Lee, M00002009lid 
Stahl-Paffen, A.E.J.00002008lid 
André Coumans19492008Ridder 
E.M.J. Siegers00002008lid 
F. Finders00002008lid 
J.H.M. Handels00002008lid 
N.J.G.B. Wolter00002008lid 
F.W. van Reimersdahl00002008lid 
Mevr. M.J. Korbel-van der Leek00002008lid 
T.P.H. Dassen00002008lid 
Roverts, Nico19332008lid 
Mevr. W.C.E. Kusters-Soentjens00002008lid 
J.J.J. Caelen00002008lid 
mevr. J. Caelen-Senden00002008lid 
Mevr. B.A. Wiermans-Bodelier00002008lid 
Mevr. M.J.P.G. Bemelmans-Vissers00002008lid 
Chris Splinter00002008lid 
K.W. Klinkenberg00002008lid 
Mevr. M.W.M. Rudolf-Peeters00002008ridder 
Mevr. G.C.C. Rothkrantz-Sonnemans00002008lid 
Mevr. Rouschen-Hanssen, S19462008lid 
Frans Wiertz19422008OfficierBisschop
W.B. Simons00002007lid 
W.J. Coerver00002007ridderVoetbaltrainer
J.G. Consten00002007lidmogelijk in 2008
G.L.M.J. Coenen00002007lidmogelijk in 2008
Mw. A.H. Derks-Wetzels00002007lid 
J.W.J. Doveren00002007lidmogelijk in 2008
W.F.A. Essers00002007lidmogelijk in 2008
J.M.P.G. Essers-Van Laar00002007lidmogelijk in 2008
J.N. Franssen00002007lidmogelijk in 2008
P.M.E. Lürken-Schlangem00002007lidmogelijk in 2008
J.H.W. Prevo00002007lid 
J.W.A Vinders00002007lid 
Claus Bischoff19302007OnbekendOverleden in 2017
K.J. Honings00002007lid 
P. Kousen00002007lid 
D.R.F. Houtema00002007lid 
Fr.J.G. Steffan00002007lid 
J.A. Hanssen00002007lid 
H.J.G. Kockelkorn00002007lid 
J.N.H.H. Leusink00002007lid 
G.J.H. van de Gaar00002007lid 
M.W. van der Weerden00002007lidmogelijk in 2008
Jack Vinders00002007lid 
E.S.J.A. Brudnitzki00002006lid 
Mw. A. Kousen-Jansen00002006lid 
A. Jansen00002006lid 
J.P. Cremers00002006lid 
J.H.G. Spitz00002006lid 
Mw. A.B. Perquin-Pelzer00002006lid 
P.J. Heltzel00002006lid 
J.L. Gijsbers00002006lid 
L.J.W. Reubsaet00002006lid 
P.J. Mijnes00002006lid 
Fr.L. Diels00002006lid 
G. Zimmermann00002006ridder 
E.H.J. Palmen00002006lid 
Zeeuwen, A.J.W.M.00002006ridder 
Mw. E.C.C.J. Bremen-Munsters00002006lid 
P.J.J. Wouters00002006lid 
mw G.J.F. van den Boom00002006lid 
J.P.A. Bremen00002006lid 
J.A.L. Cornelissen00002006lid 
J.W. Giesen00002006lid 
M.V.J. Jansen00002006lid 
J.M. Kremeres00002006lid 
J. Plum00002006lidHij overlijdt op 11 februari 2007
M.H. Schins00002006lid 
J.G. Scholten00002006lid 
A.H. Wiermans00002005lid 
F.J. Kelleter00002005lid 
J.J.F.M. Schillings00002005lid 
F.J.M. Kluijtmans00002005lid 
M.M.H. Prevo00002005lid 
Th.F. Vankan00002005lid 
mw H.M.M. Hendrix-Jeurissen00002005lid 
C.J.M. Havenith00002005ridder 
M.J. Klinkenberg00002005lid 
A.A.G. Amkreutz00002005lid 
K.J. Quaedflieg00002005lid 
A.H.M. Janssen00002005lid 
J.B.B. Janssen00002005lid 
mw M.O. Ploum-Esser00002005lid 
Rouette, J.J. 00002005lid
M.H.G. Hinzen00002005lid 
P.J.L. Coonen00002005lid 
R.J.A. Janssen00002005lid 
G.H.M.L. Manderveld00002005lid 
J.C. Nas00002005lid 
mw M.H.H. Nas-Soeters00002005lid 
J.A.M. Offermans00002005lid 
mw A.W. Schoormans-Penders00002004lid 
W.M. Frings00002004lid 
M.P.J. Brull00002004lid 
mw J.H. Hendrikx-Blom00002004lid 
G.P.M. van den Bongard00002004lid 
H. Thomas00002004lid 
mw A.J. Zegel-Riepen00002004lid 
mw Anna Maria Antonia Schoonhen-Görtzen19372004lidVrijwilliger bij de Knutselkids. Zij overlijdt op 25 december 2017[13]
G.J.J.M. Krewinkel00002004lid 
J.J.M. Vinders00002004lid 
J.H. Engels00002004lid 
M.E.B. Kedzierski00002004lid 
mw A.M.H.H. Steffann-Horsch00002004lid 
Rouschen, Harrie00002003 29 aprilridder 
Arno Deckers00002003 26 aprillid 
M.G.J. Bück00002002lid 
Jo Sistermanns00002002ridder 
Jo (JJM) Sampermans00002002lid 
Geurts, Theo00002002lid 
A. Kool00002001lid 
W.J. Schurgers00002001lid 
J. Huijten19252001lid 
Jo Eenens19322001Officier 

1991 – 2000


NaamGeborenUitreikingOrdeOpmerking
Corrie Urlings-Ploum00002000lidvrijwilliger Gemengd Koor Con Amore
H.J.M. van de Weijer00001999 11 septemberridderbestuurslid diverse verenigingen
Harrie Vroomen00001997lidbestuurslid, kerkmeester
J.H. Simon19331996ridderbestuurslid
H.J. Budie00001994lid40 jarig (bestuurs)lidmaatschap Skatvereniging D’r Klinge Jong
Wim van Kerkhof19321992OfficierCommissaris van de Gemeentepolitie van Kerkrade

1981 – 1990


NaamGeborenUitreikingOrdeOpmerking
Ir. E.R.T. Janssen00001988 novemberofficierDirecteur stichting Werkvoorziening Particuliere Mijnen, bestuurslid Gezinszorg en Maatschappelijkwerk Nieuwenhagen/Eygelshoven, bestuurslid LTS Schaesberg, bestuurslid ziekenhuis Kerkrade, bestuurslid Stedelijke Werkgroep ouderenbeleid Kerkrade
Wiel Bremen19251987officier 
Lei Buck00001982ridderDirecteur Zuid Limburger (weekblad)

1941 – 1950


NaamGeborenUitreikingOrdeOpmerking
Heinrich J. van der Mühlen18871950OfficierDirecteur Rolduc

1921 – 1930

NaamGeborenUitreikingOrdeOpmerking
L. Offermans00001928RidderCommissaris van de politie
N. Nievelstein00001928RidderBedrijfsinspecteur van de Domaniale Mijn

0000 – 0000


NaamGeborenUitreikingOrdeOpmerking
Men Paffen19300000lidlid Harmonie Sainte Marie Gracht
Jeu Degens19280000lidHij is mogelijk tot ridder benoemd
Jeu Thelen00000000lidbestuurslid, gemeenteraadslid
Frans Willem Essers19240000lid(1924-2011), lid Harmonie St. Aemiliaan
Mai Everhartz19290000ridder 
Jules Liébin00000000ridder 
Guus Wouters00000000ridder 
Oscar Matti00000000ridder 
Mia Vulkers-Keulers19340000lidMia overlijdt in 2014
Jo Zegers19240000lidON in zilver. Jo overlijdt op 23 februari 2015
Cap Salden19310000ridder 
Lei Hermans19360000ridder 
Martin Hanneman19220000lid 
Arnold (Arno) Karel Baumann19400000RidderKerkrade 21 mei 1940 – Heerlen, 15 augustus 2016 [14]
Hub Meens00000000Ridder0000 – Kerkrade, 27 november 2016 [15]
Mathijs Joseph Ritt18890000Ridderoverleden op 17 juni 1959, gehuwd met Anna Maria Cecilia Hermans
Hendrik Antoon Willem (Henk) de Vries (Dr. Ir)19350000RidderKerkrade, 24 april 1935 – Beek, 6 januari 2018[17]
Clairy Engels-Noppers1927 14 september0000lidClairy overlijdt op 13 mei 2018[18]
Jo Bex19380000lidJo overlijdt op 28 december 2018[19]

Eremedaille


NaamGeborenUitreikingGrad.Opmerking
Frans Nickel19040000zilver 
Jules Liébin18770000goud 
Jo Bischoff19280000zilver 
Mathieu van den Tillaard19441993zilver 
Sjeng Kikken19300000 Overleden op 27 februari 2015, Ere-lid van Fanfare St. Barbara
Frans Leclaire19320000zilverOverleden op 12 februari 2017[20]
Maria Sträter19251982 op 29 aprilgoud 
Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 26 april 2022
486 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.