Eygelshoven

Algemeen


Wijk in het noorden van Kerkrade. Tot 1 januari 1982 is Eygelshoven een zelfstandige gemeente. Zij heet dan Eijgelshoven met een ij in plaats van y. Na die datum is ze als gevolg van de Gemeentelijke Herindeling, als de wijk Kerkrade-Noord, een onderdeel van Kerkrade. Eerder, op 27 december 1796 wordt zij toegevoegd aan kanton ’s Hertogenrade1)Citoyens en zielen in Kerkrade in 1796 pg VI

Naamgeving en ontstaan


De naam duikt voor het eerst op in 1121, in documenten van Rolduc. Deze vermelding heeft naar alle waarschijnlijkheid geen rechtsgeldigheid aangezien in 1931 het 800-jarig bestaansfeest gevierd wordt. Het uitgangspunt 1131 is gebaseerd op de vermelding van het dorp Eigelsowen (en later als Eigelshog en Egelsoighe) in de Kronieken van Rolduc, de Annales Rodenses. De eerste naam van een bewoner die te maken kan hebben met de naamsoorsprong vinden we in 1225 wanneer Eijgelsoighe, Theodoricus de, leenman van Rolduc wordt. Hij is dit van 3 juni 1225 tot minstens in 1261. Dat in dit gebied reeds veel eerder enige vorm van bewoning is, blijkt uit een aantal vondsten van Romeinse gebruiksartikelen die dateren van rond het begin van onze jaartelling.

Uit de naamgeving in oude vorm (Eigelsowen) blijkt, dat de naamgeving niet gebaseerd is op de aanwezigheid van een hoven of een hoeve, maar dat het gaat om het Oud-nederlandse owen. Net als ‘ooi’ betekent dit: vruchtbaar aangeslibd land aan een waterloop. Voor het eerste deel van de naam, Eigl, bestaan 2 verklaringen:

  1. Het is een afgeleide van de Germaanse persoonsnaam ‘Eigel’;
  2. Mogelijk is het ook een afleiding van een groot spits toelopend Romeins grafmonument, ‘egel’ (naald) genoemd. Hierop duidt de vondst in 1948 van een restant van een groot rechthoekig fundament, met een lengte van 4.60 meter, bij de plaatselijke bruinkoolgroeve (Hermangroeve).

De Eygelshovergracht is naar Eygelshoven genoemd.

Bestuur


In het begin van de 14e Eeuw is Eygelshoven eigendom van de Graaf van Gulik samen met Richterich. Graaf van Gulik is vanaf 1326 Hertog van Gulik. Eygelshoven wordt later verpand aan de Heren van Terheyden tot het een aparte gemeente wordt onder Frans Bestuur. Op 18 maart 1800 wordt Eygelshoven zelfstandig.

Medio 2005 wordt door de gemeente op de invalswegen van Kerkrade welkom-borden neergezet. De in Eygelshoven geplaatste borden bevat de dialectspelling Egelze volgens de Veldeke spelling. De wijk wordt op die borden aangeduid als Eijgelshoven in plaats van Eygelshoven.

Bevolkingsgroei


De bevolkingsgroei tussen 1899 (562) en 1954 (5790) dient voornamelijk gezocht te worden in de komst van de mijnen Laura & Vereeniging en de Julia. Hoewel de bewoners van Eygelshoven zich oorspronkelijk met de landbouw bezig houden, verschuift dat langzaamaan naar de mijnbouw. Andere beroepsgroepen zijn de bruinkoolwinning, steenbakkerij en het vervoersbedrijf, de I.A.O.

Verder


Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 6 oktober 2021
326 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.