A.H.M. Janssen

Bestuurder


Hij is voorzitter van Huurdersbelangenvereniging Hoofdstraat sinds 2003. Hij wordt geboren op 11 december 1939. Op 29 april 2005 wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 2001 is hij lid van de commissie bouwen en wonen Parkstad Limburg. Tevens is hij sinds 2000 lid, adviseur en ondersteuner van woonkerngroep. Verder is de heer Janssen vanaf 1995 lid van de Regionale klachtencommissie woonruimteverdeling Parkstad Limburg, lid van SWPL en adviseur en ondersteuner van alle huurdersbelangenverenigingen die aangesloten zijn bij de bewonersraad Land van Rode. Ook is hij sinds 1995 lid van de Stichting woonconsumenten Parkstad Limburg en afgevaardigde van de Klachtenadviescommissie Land van Rode. De lijst gaat door, want de heer Janssen is ook al sinds 1990 bestuurslid bij De Koepel, lid van de Commissie ouderenhuisvesting en lid van de Centrale voor ouderen. Daarnaast is hij sinds 1988 lid van de sociëteit d’r Pompekelder en de Hoofdstraat en tevens president van de Carnavalsvereniging d’r Pompekelder.

In de periode 1978 – 1988 is hij bestuurslid van de Huurdersvereniging Rolduckerstraat om vervolgens in de periode 1988 – 2003 de voorzittershamer te hanteren.

Tot slot dient vermeld te worden dat de heer Janssen al vanaf 1978 lid is van de Nederlandse Woonbond Provincie Limburg.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 10 november 2020
102 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.