Privacybeleid

Wie zijn we


  • Ons website adres is: https://kerkradewiki.nl en/of https://www.kgv.nl
  • Bedrijfsnaam: Stichting Kerkrade, Gisteren en Vandaag
  • Adres: Kruisstraat 66 6461 HB Kerkrade Tel: 045 – 567 0 567 Mail: info@kgv.nl of info@kerkradewiki.nl
  • Handelsnamen: KerkradeWiki, KGV, Kerkrade Gisteren & Vandaag

Persoonsgegevens


Stichting Kerkrade Gisteren en Vandaag maakt gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens zijn enkel nodig om in te loggen als u een aanvaardde user bent. Daarmee krijgt u ook toegang tot aanpassing van pagina’s.

We bewaren de volgende gegevens: Geslacht | Voorletter(s) | Eerste officiële voornaam conform paspoort of ID kaart. | Achternaam | Eventueel getrouwde naam | Geboortedatum | Adres | (Mobiel) telefoonnummer | Emailadres Deze gegevens hebben wij nodig om bijvoorbeeld aansprakelijkheid aan te tonen van het schenden van rechten en dergelijke.

Wij vragen ook om een emailadres/mobiel telefoonnummer om iemand direct te kunnen benaderen, mocht er iets niet kloppen op de ingave van gegevens.

De volgende gegevens slaan wij niet op: Geloofsovertuiging Politieke overtuiging Sexuele voorkeur Etnische afkomst Gegevens van Facebook, Linkedin, Instagram ed. Salarisgegevens en/of werkgeversinformatie

Bewaring


Persoonsgegevens kunnen enkel door de admin van de site kgv.nl / kerkradewiki.nl ingezien worden. Deze zijn nooit toegankelijk voor derden.

Onze websites zijn beveiligd door middel van een SSL cerificaat. Dit kunt u zien doordat aan het begin van de URL https:// staat. Dit betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden. Hierdoor is er een beveiligde verbinding.

Alle gegevens worden opgeslagen op een server van Versio in Leeuwarden.

Op www.kerkradewiki.nl en www.kgv.nl worden een aantal gegevens opgeslagen om het gebruik van de website mogelijk te maken. Tevens wordt er statistische informatie opgeslagen om de website bijvoorbeeld te kunnen verbeteren. Bij registratie bewaren wij de gegevens in onze database. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

(Contact)formulieren


Wanneer u een contactformulier op onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backup procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar of langer kan worden bewaard.

Voor het maken van bijvoorbeeld het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende product te leveren of u in de toekomst over producten te informeren.

Google


Voor het bijhouden van de statistieken op www.kgv.nl / www.kerkradewiki.nl kan er gebruik gemaakt worden van Google Analytics. Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer, tevens kan Google webbeacons gebruiken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Nieuwsbrief


U ontvangt alleen een nieuwsbrief als u hier toestemming voor hebt gegeven. Het is op ieder moment mogelijk om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De gegevens van het nieuwsbrief formulier worden ook alleen maar gebruikt om u via e-mail te informeren.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen


Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Stichting Kerkrade, Gisteren en Vandaag stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Gebruikersvoorwaarden


Door gebruik te maken van de www.kerkradewiki.nl of www.kgv.nl website geeft u aan akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden.

Privacy beleid


Stichting Kerkrade Gisteren en Vandaag heeft geen beleid nodig ter gegevensbescherming. De enige persoonsgegevens die worden vrijgegeven komen uit openbare publicaties, waar door Stichting Kerkrade, Gisteren & Vandaag geen toevoeging aan wordt gedaan.

Voor ons cookie beleid, zie de aparte pagina over cookies.

Vragen?


Stichting Kerkrade Gisteren en Vandaag, Kruisstraat 66 6461 HB Kerkrade, Tel: 045 – 567 0 567 Mail: info@kgv.nl of info@kerkradewiki.nl of gebruik ons contactformulier: contact