Kerkrade

Kerkrade is gelegen in het zuid-oostelijk gedeelte van Limburg en strekt zich uit van Eygelshoven tot Bleijerheide en van de Locht tot aan Rolduc. De rechtgeaarde Kerkradenaar heeft als rasechte Limburger de plaatselijke tradities hoog in het vaandel staan. Hij koestert bovendien zijn eigen taal, die sinds 1987 voortreffelijk ontsloten is met de verschijning van de Kirchröadsjer Dieksiejoneer (met een vernieuwde uitgave in 2016). Het ontstaan van Kerkrade is onlosmakelijk verbonden met de St. Lambertuskerk in Kerkrade-Centrum.

Algemeen


Kerkrade heeft op 1 januari 1990 een oppervlakte van 22,35 vierkante kilometer (=2240 hectare), verdeeld over een aantal stadsdelen. Het aantal inwoners bedraagt op 1 januari 1988 52.984. Beroepsmatig zijn de Kerkradenaren voornamelijk werkzaam in de handel, de gevarieerde industrie en het toerisme. Tot 1065 behoort Kerkrade bij de Heren van Saffenburg, daarna respectievelijk bij Limburg, Brabant, Oostenrijk, Spanje, en sinds 1815 (de eerste keer) en 1839 (de tweede keer) bij Nederland. Een overzicht van jaartallen staat op de pagina Heerschappij. Het centrum van Kerkrade ligt op 50.52.13,32 Noorderbreedte en 6.05.23,91 Oosterlengte.
De eerste steenkoolwinning dateert van 1113, hetgeen behoort bij de activiteiten van de monniken van abdij Kloosterrade, die daarvoor speciale wegen laten aanleggen, beter bekend als steenwegen (bijv. de Kerkradersteenweg). De oorsprong van Kerkrade ligt echter nog veel verder terug. De eerste keer dat Kerkrade in geschriften genoemd wordt, is in 1065. Sinds die tijd heeft Kerkrade onder de Heerschappij gestaan van veel verschillende mogendheden.
Aan een aantal personen is de Gouden Erepenning uitgereikt als blijk van waardering voor hun inzet voor Kerkrade.

Gemeentewapen


Het wapen van Kerkrade is voor een groot deel afkomstig van het symbool van de vroegere schepenbank van Kerkrade en dus van de oude zegelstempel. De Heilige Lambertus zoals die op het wapen is afgebeeld in een veld van goud in bisschoppelijk gewaad draagt een gouden bisschopsstaf en een zilveren zwaard. Op het schild zelf staat een rode leeuw (van het Hertogdom Limburg) met dubbele staart, getongd en geklauwd van goud. Achter het schild staan twee kolenhamers (refererend aan de mijnbouw) en sautoir. De schets hiervoor is geleverd door C.C. Hofman (wapentekenaar, Maastricht). Het wapen is in de nieuwe zegelstempel terug te vinden. Zoals de naam al aangeeft wordt de zegelstempel gebruikt voor het aangeven van het Gemeentewapen tijdens de verzegeling van gemeentelijke stukken. De stempel, zoals die vanaf 1887 gebruikt wordt is gemaakt door Jos Printz.
De stadskleuren zijn Rood en Wit.

Organisatie


Commissies

Op een aantal momenten zijn burgers direct betrokken bij het reilen en zeilen van de gemeente via daartoe ingestelde commissies. Deze commissies staan los van de commissies:

 • Commissie Algemene Zaken
 • Commissie Burgers en Samenleving
 • Commissie Grondgebied en Economische Zaken
NaamVoorzitterLedenOnderwerpStatus
NaamgevingJo BokVooralsnog onbekendnaamgeving van toponiemen in KerkradeAdviserend
Platform maatschappelijke ondersteuning (Voorheen WMO Platform)vooralsnog onbekendDit wordt het samenwerkingsverband Samen Leven genoemd. De leden zijn onder andere:

 

 • Jeugdhulpverlening
 • Individuele ondersteuning van mensen met een beperking, een verslaving, een psychiatrische of een chronische ziekte
 • ondersteuning van mensen bij het vinden van (aangepast) werk en het krijgen van inkomen, voor zover het gaat om de samenhang met de jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning.
Informerend en adviserend
Cliëntenraad Sociale zaken, Werk en Inkomen (SWI) Kerkrade (SWI Kerkrade)Vooralsnog onbekendVooralsnog onbekendParticipatiewetAdviserend
SeniorenraadVooralsnog onbekendVooralsnog onbekendOuderenbelangenAdviserend
Platform GehandicaptenbeleidPeter BellVooralsnog onbekendwonen, zorg, welzijn, toegankelijkheid en mobiliteitVooralsnog onbekend
Burger PanelVooralsnog onbekendVooralsnog onbekendAlgemeenControleren
Sportstichting KerkradeMath PloumVooralsnog onbekendAlgemeenAdviserend
UitstralingsprijsFractievoorzittersVooralsnog onbekend (advies), Fractievoorzitters (besluit)personen of organisaties uit Kerkrade, die door hun bijzondere prestatie hebben bijgedragen aan de uitstraling en aantrekkingskracht van de stadAdviserend / Besluitend
Rekenkamervacature
 • Vacature (voorzitter, raadslid)
 • Dhr. P.G.J. van der Mierden (plv. voorzitter, raadslid)
 • Dhr. J.P.M. Dautzenberg (raadslid)
 • Dhr. mr. S. Hannen (extern lid)
 • Dhr. mr. drs. J.C.M.G. van Eijs RA RC CPC (extern lid)
 • Dhr. mr. L.M.C. Cloodt MBA (extern lid)
De Rekenkamercommissie heeft tot taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid rechtmatig (d.w.z. volgens de geldende wet- en regelgeving), doelmatig (d.w.z. tegen zo laag mogelijke kosten) en doeltreffend (d.w.z. met het gewenste effect) uitvoert.Controlerend
Welstand Opgeheven per 1 januari 2016  
MarktcommissiePortefeuillehouder
 • het hoofd van de afdeling openbare orde en veiligheid
 • Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
 • vertegenwoordigers van de markten in de 3 wijken
 • de ambtenaar belast met de ambtelijke beleidscoördinatie
De commissie heeft tot doel het college van advies te voorzien met betrekking tot aangelegenheden die algemeen marktbelang rakenAdviserend
Monumentencommissie Nadere info vooralsnog niet voorhanden  
Commissie voor het Midden-en Kleinbedrijf Kerkrade Nadere info vooralsnog niet voorhanden  

Bestuursvorm

PerVormOnder1Onder2Info
27 december 1796GemeenteKanton ’s HertogenradeDepartement Nedermaasin de Franse Republiek met Alsdorf, Bocholtz, Eygelshoven, Merkstein, Rimburg, Simpelveld, Ubach, Ubach over Worms, Rurdorf, Welz
9 januari 1796GemeenteKanton ’s HertogenradeDepartement Nedermaasin de Franse Republiek met Alsdorf, Bocholtz, Merkstein, Rimburg, Simpelveld, Ubach, Ubach over Worms, Rurdorf, Welz
rond 1770 Land van ’s HertogenradeOostenrijkmet 8 schepenbanken in Alsdorf, Bocholtz, Merkstein, Rimburg, Simpelveld, Ubach, Ubach over Worms, Rurdorf, Welz
Begin 17e EeuwHeerlijkheid Kerkrade   

Erepenning op bestuurlijk gebied

 • J. Hermans (overleden) in 1964
 • H. Hubben (overleden) in 1964
 • H. Jongen (overlden) in 1970
 • A. Coumans senior (overleden) in 1978
 • K. Maassen (overleden) in 1987
 • F. Klüter (overleden) in 1991
 • J.L.P. Hanssen in 1999
 • A.H.M. Willems in 1999
 • M.J.G. Everhartz (overleden) in 2001
 • Mr. P.J.B.C. Thomas in 2015

Erepenning op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied

 • J. Scholtes in 1960
 • G. Frantzen in1970
 • Missiecongregatie H. Geest 1971
 • N. Grooten in 1972
 • Zuster Gabriliena in 1976
 • Orde van Missiebroeders in 1980
 • W. Buck in 1982
 • L. Pricken in 1985
 • J. Schulpen in 1987
 • Ir. Th.H. van de Rijdt (overleden) in 1989
 • J.J. Stassen in 1990
 • H.P. Stelsman (overleden) in 1991
 • J. Eenens (overleden) in 1996
 • P.G. Willems in 1998
 • Drs. G.M.K. Kockelkorn in 1999
 • G. Schwartz in 1999
 • Mw. P. Meisier in 1999
 • Zusters Ursulinen in 2000
 • Zusters St. Elisabeth Stift in 2002
 • P.J. Wiertz (overleden) in 2004
 • M.J. Ploum in 2006
 • J.W. Salden (overleden) in 2006
 • S. Metz in 2006
 • A.J. Creusen in 2007
 • G. Zimmermann in 2007
 • dr. L.E.M. de Boer in 2009
 • mr. C.M. Kuikman in 2012
 • drs. H.J.L. Knubben in 2016
 • H. Etschenberg in 2018
 • Janshen-Hahnraeths Group BV / Fair Play Centers BV in 2019

Trivia

 • Een YouTube film van 4:29 over Kerkrade wordt getoond in het Spaanse paviljoen op de WorldExpo in Shanghai, Japan. Het filmpje is gemaakt binnen de virtuele wereld van Second Life, door Chantal Harvey.
 • In de jeugdroman De draaimolen gaat fluitend beginnen (Claire Hülsenbeck, 1994 (ISBN 9026909640) vertrekt Marie van Dam (eigenlijk Maria Rietwijk, 1900 – 1992) met haar verloofde Hendrik naar Kerkrade om in zijn geboorteplaats een slagerij te beginnen.
 • De gemeente wordt (samen met Amersfoort en Hendrik Ido Ambacht) genomineerd voor de beste Politie Keurmerk Veilig Wonen gemeente van 2007
 • De gemeente wint in 2008 de Oh-Wat-Mooi-prijs 2007. De prijs wordt toegekend door Onderzoeks- en adviesbureau SGBO. De prijs is bedoeld voor de gemeente die het beste werk maakt van vernieuwing, verbetering en verdieping van het WMO beleid. 2e Kamer voorzitter Gerdi Verbeet bezoekt in verband hiermee Kerkrade op 30 mei 2008. De Zuid-Limburger noemt haar consequent Gerdi Verbeek.
 • In het boek: Wandelingen door Rome (1956, ISBN 9010010740) vermeldt de schrijver Godfried Bomans op pagina 43 dat hij een kennis in Kerkrade heeft, die lid is van een zangvereniging genaamd St. Caecilia. Deze kennis weigerde aan de piano, stukken van Schubert te spelen/zingen als hij zijn verenigings pet niet op had.
 • In het boek: Limburg … dat lijkt nergens op (Leo Janissen, ISBN 9028835776) komt Kerkrade op de volgende plaatsen voor:
 • Hoofdstuk 7: Verkeerd Begrepen, pagina 70 – anekdote over mijnschade
 • Hoofdstuk 10: Vrome zaken, pagina 92 – Rondboogvensters op Rolduc
 • Hoofdstuk 11: De kerk in het midden, pagina 96 – overlijden Ailbertus, pagina 96 – anekdote over Vlaaivresius
 • Hoofdstuk 15: Grenskwesties, pagina 115 – Nieuwstraat
 • Hoofdstuk 18: Uitzonderlijkheden, pagina – WMC
 • Op zondag 2 oktober 2016 besteedt het RTL4 programma RL Mijn Stad een aflevering aan Kerkrade. De presentator van het programma wordt rondgeleid door Zoë Greten, Enzo Kok en Miriam Vleugels.
 • Stripboekwerk Grenzeloos verschijnt op 16 november 2017 en bevat onder andere 5 verhaallijnen uit Kerkrade. De volgende plekken komen in de verhalen naar voren: Nieuwstraat (2x), Locht, Laura & Vereeniging.

Afbeeldingen


 

Deel dit artikel:
Laatst bijgewerkt doorJo Vleugels op 16 december 2020
1260 x gelezen

Reageer, LET OP, u bereikt niemand waarover het artikel gaat! :

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.