Plaquettes

Er is een aantal plaquettes in Kerkrade onthuld om velerlei redenen. Onderstaande opsomming beschrijft die plaquettes en geeft er een korte beschrijving van.

1796 Bescherming Rolduc

In 2004 wordt bij gelegenheid van het 900-jarige bestaandsfeest een plaquette geplaatst uit waardering voor de activiteiten van Simon Pieter Ernst. Deze bevindt zich op de kleine binnenplaats tussen de kruisgangen, rechts naast de oost-uitgang. De tekst luidt:

In het jubileumjaar 2004 eert Rolduc Simon Pieter Ernst (1744-1817), koorheer, historicus en priester te Afden. Na opheffing van de abdij in 1796 wist hij de gebouwen te behouden voor geestelijke bestemmingen.

1859 Kloostertuin Ursulinenpark

In de kloostertuin van het Ursulinenpark Holz, wordt op 27 augustus 2000 een plaquette onthuld met daarop de tekst: Met respect en dank voor onderwijs en vorming.

1944

19 september Evacuatie

Deze plaquette wordt op 30 november 2007 onthuld ter herinnering aan de evacuatie van een groot aantal Kerkradenaren in september 1944. In de oorspronkelijke planning staat de zuil gedraaid, met de tekst naar de Einderstraat. Op de plaquette staat de volgende tekst:

Na de geallieerde landingen in Normandië op 6 juni 1944 en de daarop volgende snelle opmars, verwachten velen dat de oorlog spoedig voorbij zal zijn. Niets is minder waar.

Na de bevrijding van Kerkrade-West op 17 september is de vaart er uit. De Amerikanen bereiden zich voor op het doorbreken van de bunkerstellingen van de Westwall, die vlak langs de oostgrens van Kerkrade loopt.

Vermoedelijk om meer vrijheid van handelen te krijgen, besluit de Duitse legerleiding om Kerkrade te ontruimen.

Op zondag 24 september ontvangt de Kerkraadse commissaris van politie het volgende evacuatiebevel van de plaatselijke Duitse commandant, Hauptmann Bartel:

De stad moet morgen, 25 september, ’s middags om 12.00 uur geheel ontruimd zijn. Vrijwillig mag niemand achterblijven, behalve die personen, die voor de instandhouding van de mijn nodig zijn. De politie moet de evacuatie regelen en mag dan ook de stad verlaten.

Waarschijnlijk beseffend dat de Amerikanen grote hinder zullen ondervinden van de duizenden ontheemden, laat Bartel de Kerkradenaren hun toevlucht zoeken in reeds bevrijd gebied, een unieke historische gebeurtenis.

Er wordt een staakt-het-vuren tussen Duitsers en Amerikanen overeengekomen en op maandagmorgen passeren de evacués de wegkruising en plaats waar nu deze infozuil geplaatst is. De stoet groeit aan tot 30.000 personen en trekt via de Stationsstraat richting bevrijd gebied. Bij Valkenhuizen is de weg naaar Heerlen door geallieerden versperd en wordt de colonnen langs Klooster Imstenrade naar Ubachsberg gedirigeerd.

Bij Imstenrade slaat het noodlot toe. Door Duitsers afgevuurde granaten exploderen totaal onverwacht in de, zich door de modder voortploeterende, stoet Kerkraadse burgers. Dertien doden en een groot aantal gewonden zijn het trieste gevolg.

Vanaf Ubachsberg lost de menigte zich op in gemeentes in de wijde omtrek, waar de Kerkradenaren met grote gastvrijheid ontvangen worden.

Hoewel Kerkrade op 5 oktober door de Duitsers verlaten is, mogen de Kerkradenaren pas op 22 oktober, na de val van Aken, weer naar hun her en der getroffen stad terug.

Allesoverheersend zijn de gevoelens van opluchting en dankbaarheid tegenover de inwoners van de Zuid-Limburgse gastgemeenten, die een maand lang voedsel en onderdak aan de evacués verschaften.

25 september Vliegtuigcrash Bleijerheide

Op 25 september 2010 wordt om 14:00 uur een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de vliegtuigcrash die plaatsvindt op 29 december 1943 in de kloostertuin van het tegenwoordige Congrescentrum Bleijerheide.

25 september Evacuatiebombardement

Ter nagedachtenis hieraan wordt op 25 september 2010 om 14:00 uur bij de Huls (Simpelveld) een plaquette onthuld. Vanuit de gemeente is hierbij wethouder Tim Weijers aanwezig.

2 oktober Daniël A. Whitcher

Op Zaterdag 2 oktober 2004 wordt in de tuin van het St. Elisabeth Stift een gedenkteken onthuld voor Danny Whitcher.
Danny wordt geboren in 1924 en is infanterist bij de Old Hickory Divisie. In oktober 1944 ziet Wil Schupp een legerauto langskomen met het levenloze lichaam van Danny Whitcher daarin. In 2002 start Wil Schupp in samenwerking met het Limburgs Dagblad een zoektocht naar de identiteit van die soldaat. Resultaat van die zoektocht is het plaatsen van een gedenkteken bij de oude toegangspoort langs de Hammolenweg.

7 november Vliegtuigcrash Bockstraat

Op 7 november 1944 stort een P47 Thunderbolt neer op de panden 29 en 31 in de Bockstraat. Bij deze vliegtuigcrash verliezen Charles Dimmock en Maria Meys het leven. Op 1 september 2007 wordt door KGV een plaquette onthuld die hieraan herinnert.

1 december Bombardement Julia

Op 1 december 1944 bombardeert een Duits vliegtuig op het terrein van de mijn Julia, de amerikaanse gaarkeuken. Als gevolg hiervan sterven 17 amerikaanse militairen en Hubert Lutgens die dan medewerker van het mijnbedrijf is. De 17 amerikanen zijn: John R. Love, Robert K. Jones, Thomas W. Casper, Joseph V. Herrimon, Stephen F. Olenik, Charles J. Pepper, Charles W. Warren, James N. Wilbanks, Arthur G. Williams, Mark L. Varner, Flanklin Ballard, Floyd T. Johnson, Earl A. Kilgo, Robert H. Walls, Dalton W. Carr, Henry B. Leggett en Lester S. Partin.
Op 1 december 2004 onthult Burgemeester Jos Som en de oudste zus van Hubert Lutgens een plaquette die hieraan herinnert. De onthulling wordt bijgewoond door James Rinehart, Warren Officer 3rd Class. Zij vindt plaats op industrieterrein Julia, Eygelshoven. De plaquette ligt anno 2008 op het terrein van glashandel Ritzerveld.

1945-1962 Indië monument

Op zaterdag 13 september 1997 onthult Thijs Wöltgens een monument ter nagedachtenis aan gesneuvelde Kerkraadse Indiëgangers. De bronzen plaquette wordt het Indiëmonument genoemd.

1970-1990 Restauratie Rolduc

Op 12 december 1996 wordt een gedenksteen geplaatst. Deze bevindt zich op de kleine binnenplaats tussen de kruisgangen, links naast de oost-uitgang. De steen is geplaatst 6 jaar na afronding van 20 jaar restauratiewerkzaamheden.
De tekst luidt:

Uit erkentelijkheid jegens allen die onder leiding van Mgr. J.J. Stassen (Directeur 1970-1989) Rolduc’s gebouwen restaureerden en er nieuwe bestemmingen voor vonden.

1978 Moordaanslag op de Nieuwstraat

Op 1 november 1978 vindt op de Nieuwstraat een moordaanslag plaats. Even na twaalf uur ’s middags openen de terroristen Rolf Heissler (Rote Armee Fraction, 1949) en Adelheid Schulz (Baader-Meinhof Gruppe) bij een paspoortcontrole het vuur op de douaniers Dyon de Jong en Jan Pieter Goemans. Deze overleven de aanslag niet. De twee terroristen verdwijnen met een gestolen bakkers-busje van Lei Wassen richting Maastricht en verder per trein richting Belgie. Rolf Heissler wordt in 1980 opgepakt en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In 2001 wordt hem gratie verleend waardoor hij in dat jaar vrij komt. Adelheid Schulz wordt in 1982 gearresteerd en verlaat de gevangenis in 2002.
Op initiatief van pastoor Jos L’Ortye, pastoor te Bleijerheide, onthult op 1 november 2003 wethouder Frans Krasovec een plaquette, ter nagedachtenis van de op vermoorde douaniers. Behalve talrijke belangstellenden zijn ook nabestaanden, een afvaardiging van de Gemeente Kerkrade, de Douane en de parochies Bleyerheide en Strass aanwezig. De plaquette is ontworpen en vervaardigd door Wim Steins

2006 St. Janskerk

Bij de St. Janskerk staat een mijnwagen en Plaquette ter nagedachtenis aan het mijnbedrijf.

2007

In 2007 worden op de Markt 4 bronzen tegels geplaatst, ontworpen door Lou Thissen onder andere ter nagedachtenis aan Jos Pasmans.

2009

Eygelshoven door de Eeuwen heen onthult op 8 mei 2009 9 plaquettes op belangrijke panden langs een historische panden.

0000 Buurtvereniging De Bouwerwei

De vereniging Buurtvereniging De Bouwerwei reikt met regelmaat een plaquette uit.

2019 Evacuatie Kerkrade

Tijdens de evacuatie in september 1944 worden zo’n 8000 Kerkradenaren opgevangen in Heerlen, onder meer in de voormalige Ambachtsschool (huidig: Obvion) aan het Hesselleplein. Burgemeester Habets van Kerkrade biedt op 8 oktober 1944 een herinneringsplaquette aan, die in 1998 door brand geheel wordt verwoest. Het Comité 4 en 5 Mei Heerlen neemt in 2019 het initiatief om een nieuwe plaquette te plaatsen. Op 18 december 2019 wordt de nieuwe herinneringsplaquette onthuld.

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 9 december 2020
184 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.