Simon Pieter Ernst

Hij wordt geboren op 2 augustus 1744 te Aubel (B) en hij overlijdt te Herzogenrath op 11 december 1817. Het Kanunnik Ernstpad is naar hem vernoemd.

Algemeen


Hij treedt in 1763 in bij de Augustijner kanunniken van de abdij Rolduc, fungeert er als bibliothecaris en archivaris. Vanaf 1774 doceert hij tevens als lector theologie en exegese aan jonge kanunniken. In 1787 wordt hij pastoor van de naburige parochie Afden. Zijn hoofdinteresse gaat uit naar geschiedenis. Hij is schrijver van de Histoire du Limbourg, de geschiedenis van het oude hertogdom Limburg en het Land van ‘s Hertogenrade.

Rolduc


Wanneer de abdij in 1796 tijdens de Franse Tijd wordt opgeheven, zorgt Ernst ervoor dat de veertig kanunniken met hun ‘bons de retraite’ de goederen terugkopen. De abdij en het omringend land komen op naam van Ernst en zes confraters (waaronder pastoor Geich van Kerkrade en pastoor Turck van Herzogenrath), die op elkaar legateren. Land en gebouwen worden in 1817 eigendom van het bisdom Luik zodat dit bisdom er een klein-seminarie kan van stichten, wat in 1831 gebeurt.

Aan de inspanningen van kanunnik Ernst is het te danken dat het abdij-complex behouden is gebleven en op gegeven moment bakermat wordt van een onderwijsinstituut en het huidige centrum Rolduc. Om dit te herdenken wordt in 2004 een plaquette op Rolduc opgehangen.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 11 november 2020
37 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *