Kruisbeelden

Ackensplein


Opschrift: “Gedenkt de oorlogsslachtoffers 1940-1945”.

Baamstraat


Dit wegkruis staat aanvankelijk op de plek waar de Baamstraat op de Hamstraat uitkomt.  Bij de aanleg van de Buitenring is het iets verder naar achteren verplaatst. De nabijgelegen steen ligt voor driekwart onder de grond. Opschrift: “Heer vergeef het hen” en “Waakt en bidt”.

Berenbosweg


Dit kruisbeeld dateert uit 1846 en is daarmee het oudste kruisbeeld dat in Kerkrade aanwezig is. Het is gelegen aan het einde van de Berenbosweg nabij de kruising met de Baalsbruggerweg en de Grensstraat. De opdrachtgever voor de oorspronkelijke plaatsing is onbekend, maar is naar alle waarschijnlijkheid familie Deutz geweest, pachters van Rolduc. In de loop der jaren is het een aantal keren verplaatst. Maar is daarbij steeds rondom het kruispunt gebleven. Op het tekstplaatje staat sinds 8 juni 1988 Gottes Segen auf allen Wegen, bedacht door Caroline Szalata. De gemetselde kinderkopjes bovenop de fundering zijn afkomstig uit oude bestrating van de Nieuwstraat.

Bockstraat


Kruisbeeld in de Bockstraat. Deze afbeelding dateert uit 1965.

Erensteinerbosweg


Dit uit 1869 daterende kruis wordt in 1978 gerestaureerd door het IVN. In de zomer van 1986 wordt het kruis opnieuw door vandalen vernield. Het hardstenen sokkel werd onherstelbaar beschadigd, waarna Johan Martens een nieuw sokkel metselt.
Het kruis wordt na herplaatsing op 29 oktober 1986 opnieuw ingezegend door pastoor Kuyer Het is een ongelukskruis. Tekst: “Vom Kreuze ist das Heil 1869”.

Eykerstraat


Dit kruisbeeld staat oorspronkelijk op de hoek Hamstraat / Steenbergstraat. Door de aanleg van de Buitenring is het verplaatst moeten worden naar de Eykerstraat.

Grote Stegel


Dit kruisbeeld aan de Grote Stegel wordt rond 3 december 1998 geplaatst. Het wordt al in februari 1999 beschadigd en in juni 1999, hersteld, teruggeplaatst.

Hammolenweg / Vauputsweg


In oktober 2002 raakt dit beeld op de hoek Hammolenweg / Vauputsweg onherstelbaar beschadigd. Een nieuw kruisbeeld komt uit de privé collectie van Henk van Goor, dat door de Gemeente Kerkrade op 1 april 2004 wordt geplaatst op de bestaande sokkel.

Grachterstraat / St. Bernadettestraat


Dit kruisbeeld wordt voor het eerst geplaatst in 1926 op het pleintje in de Crombacherstraat. Aan het einde van jaren 70 van de 20e Eeuw wordt het naar de hoek Grachterstraat / Hamstraat verplaatst in verband met de aanleg van Structuurweg / N300 / Hamstraat. Bij die verplaatsing wordt het hardstenen kruis onherstelbaar beschadigd en vervangen door een metalen variant. In het voorjaar van 1994 begint na jarenlange verwaarlozing een grote renovatie. Deze wordt op 24 november in 1994 afgerond door de her-inzegening door pastoor Nico Alleman. In verband met de aanleg van de Buitenring heeft men het kruis weerom moeten verplaatsen, nu naar de hoek Grachterstraat / Sint Bernadettestraat.

Heilig Hart van Jezus beeld


Heilig Hart van Jezus beeld op de Markt te Kerkrade.

Heiligenhuisstraat


Dit beeld staat aan de Heiligenhuisstraat. De plaquette toont de tekst “Werkt zolang het dag is.”

Heiveldstraat / Kapelweg


Dit kapelletje wordt in 1905 gebouwd en in 1936 gesloopt ten behoeve van wegverbreding (andere bronnen vermelden een jaartal van 1939). Het is op gegeven moment eigendom van de familie Wetzelaer.

Heiveldstraat / Kaalheidersteenweg


Dit kruisbeeld staat op de hoek Heiveldstraat / Kaalheidersteenweg. Nadere info is vooralsnog onbekend.

H. Joannes de Doperkerk Eygelshoven


Info volgt

Kaalheidersteenweg


Dit kruisbeeld is te vinden bij de rotonde op de hoek van de Schaesbergerstraat met de Kaalheidersteenweg.

Kapelweg


Deze voormalige kapel staat op een stukje grond bij ijzersmederij Jozef Wetzelar aan de Kaalheidersteenweg. Wetzelar belooft een kapel te bouwen als zijn zoon wordt vrijgeloot van militaire dienst. Hij maakt voor de kapel een smeedijzeren kruis, twee lantaarns en nissen waarin beelden en borden met teksten kunnen worden geplaatst. Voor de ingang komt een ijzeren hekwerk. De vloer bestaat uit rode en witte plavuizen. Rondom de kapel ligt een tuintje. In de meimaand wordt hier de rozenkrans gebeden door de inwoners van Kaalheide. De kapel bevindt zich in 1931 in een erg verwaarloosde staat1)De Zuid-Limburger 27 juni 1931.
Foto: 28 juli 1936. Archief Jan Pelzer.

KieskoelKlinkstraatNullanderstraat


Hoek Kieskoel, Klinkstraat, Nullanderstraat.
Het kruisbeeld is tussen 2002 en 2014 gerenoveerd.

Kipstraat / Burgemeester Savelberglaan


Dit kruisbeeld op de splitsing Kipstraat / Burgemeester Savelberglaan wordt hier geplaatst in 1911.

KommerveldlaanMolenwegTruytstraat


Op deze hoek heeft tot midden jaren ’60 van de vorige eeuw een kruisbeeld gestaan. Het beeld staat nu op de hoek VeldhofstraatBerghofstraat.

Laurastraat / Krotbergsweg


Op deze hoek ligt een Lourdeskapelletje. De kapel is in 1946 gebouwd door de mijn Laura & Vereeniging. Het initiatief wordt genomen door Jongelingenvereniging Berchmans Vink.

Lindenhof


Tussen de Zonstraat en de voormalige Frans Hermesdorfstraat, tegenwoordig Lindenhof genaamd, staat dit kruisbeeld.

Melchiorstraat

Pannesheiderstraat / Dumontstraat


Op de hoek Pannesheiderstraat / Dumontstraat staat een kruisbeeld met (in het stucwerk) de inscriptie Heer bescherm onze buurt. Een eerder kruis op deze plaats wordt in 1865 geplaatst. Dit wordt echter door oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog vernield. Het huidige kruis wordt daarna door een vooralsnog onbekende buurtvereniging geplaatst en later in 1990 gerenoveerd. Op 24 september 2017 vindt een nieuwe renovatie en inzegening plaats door ZEH pastoor Caldelas en opgeluisterd door harmonie St. Aemiliaan. Initiatiefnemer voor de renovatie is Marion Putz.

Prickbos


Dit kruisbeeld wordt na een restauratie op 15 oktober 2002 opnieuw ingezegend. De oorspronkelijke plaatsing dateert van 1951 (bron: Kruisbeelden en Kapellen). Andere bronnen vermelden een inzegeningsdatum van pinksterzondag, mei 1950.

Pricksteenweg / Veldkuilstraat


Dit kruisbeeld op de hoek Pricksteenweg / Veldkuilstraat wordt op 17 februari 2003 beschadigd aangetroffen en op 1 april 2003 weer hersteld.

Pricksteenweg / Bleijerheiderstraat


Het kruisbeeld op de hoek Pricksteenweg / Bleijerheiderstraat wordt in 1950 ingezegend door Pater-Rector Nazerius de Wit.

Prinses Irenestraat / Teutelebroekstraat


Dit beeld op de hoek van de Prinses Irenestraat en de Teutelebroekstraat dateert van 1738. Het staat van oorsprong bij het kerkhof op Akkerheide. Het wordt op 1 september 2017 her-ingezegend door pastoor Kreuwels.

Rolduckerveld


Op de hoek Groeneweg / Beerenboschweg staat een kapelletje tussen twee bomen, waarvan 1 door blikseminslag verloren gaat. Het wordt op 18 juli 1846 gebouwd door Johan Deutz. Bij een poging het te verplaatsen op 18 november 1961 wordt het onherstelbaar beschadigd. De exacte plaats nu, is op de grasvlakte tussen de Directeur Evertsstraat en de Ailbertuslaan, op het snijpunt van de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de Bockstraat en de Niersprinkstraat. Het kapelletje wordt later herbouwd in het Berenboscher veld.

Spekhofstraat / Apostelstraat


Het beeld wordt op 12 mei 1929 op de hoek Schifferheidestraat / Holzbroeckstraat ingezegend op de oorspronkelijke locatie op de hoek Schifferheidestraat / Uilstraat in het toenmalige gehucht Holzbroek. Over deze oorspronkelijke locatie is vooralsnog geen volledige duidelijkheid. De maker is steenhouwerij Scheeren. In oktober 1964 wordt het weggehaald en in december 1964 wordt het geplaatst langs de scheidingsmuur van de Willem-Sophia mijn. Het beeld vervangt daar een, in een nis geplaatst, kruisbeeld dat bij afbraak van een deel van de muur verloren is gegaan. Wanneer de mijnen sluiten, raakt het beeld langzaam in verval. In 1982 wordt de muur afgebroken en verhuist het kruisbeeld op 3 november van dat jaar naar de huidige locatie. De her-inzegening vindt plaats op zondag 23 juni 1983.

St. Lambertuskerk


Dit kruisbeeld staat aan de voet van de St. Lambertuskerk, gericht naar de Markt.
Het beeld is in 1890 geplaatst op de oorspronkelijke plaats van het Heilig Hart van Jezusbeeld, Hinger Herjods Ruk. Wanneer dat beeld echter geplaatst wordt in 1918 verhuist dit kruisbeeld naar de huidige locatie. In een vooralsnog onbekende periode wordt achter het beeld een stralenkrans geplaatst.

Voorterstraat / Antoniusstraat


Op 26 oktober 2003 wordt dit wegkruis gezegend en in gebruik genomen. De inzegening gebeurt door Jos L’Ortye. Het kruis wordt in gebruik genomen ter gelegenheid van het 10 jarig priesterjubileum van Jos L’Ortye en het feit dat het 25 jaar geleden is dat er in 1978 een RAF moordaanslag op 2 douaniers op de Nieuwstraat plaatsvindt. Omdat de huidige bewoners van de plek van de moordaanslag bezwaar maken tegen de plaatsing van een kruis, wijst de gemeente de huidige plek als meest geschikte plek aan. Onderstaande afbeeldingen geven een impressie van de inzegening. Het kruis is geheel nieuw, terwijl de corpus van een onder (onbekend) kruis afkomstig is.

Wauwelpad


Info volgt

Zonstraat / Erensteinerstraat


Waar de Erensteinerstraat uitkomt op de Zonstraat bestaat een aantal jaren een soort ‘eilandje’.
Hierop staat een wegkruis, geflankeerd door bomen. Wanneer aan het begin van de jaren zestig van de 20e Eeuw de Zonstraat ingrijpend veranderd wordt, wordt het beeld verwijderd. Ongeveer 30 jaar later verplaatst Café Rolduc haar ingang en ontstaat de mogelijkheid in de nis van de oude ingang het wegkruis te herplaatsen. Op 24 september 1994 wordt een ander gietijzeren kruis (het oude is niet meer beschikbaar) aldaar door pastoor Ari Bouwman ingezegend. Het organiserend comité bestaat uit Frans Haselier (Voorzitter), Herman Bremer en Jo Vonken.

Voetnoten[+]

Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 1 september 2021
318 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.