Sjwatse Kater

Algemeen


Dit is een jaarlijks door de Prinsenraad van de  Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 uit te reiken oorkonde aan personen die bijzondere dingen doen voor Kerkraadse zaken. De onderscheiding wordt niet uitgereikt in 1974, 1972 en 1962. Sinds enkele jaren wordt de orde uitgereikt tijdens het Jalabal op Kasteel Erenstein.
Uitreikingen

Recentelijk


2010

 • 2009: Sjwats Wies
 • 2008: Walter Sterk, Wim Ploum (12 januari)
 • 2007: Willy Schobben
 • 2006: Martin Eurlings
 • 2005: Reg van Loo, oud-Directievoorzitter College Rolduc, Burgemeester Vaals, Voorzitter WMC. (15 januari)
 • 2004: Frans Bodelier, (33 jaar actief lid KVV, 20 jaar lid Elve Road), Ummer d’r Neaver
 • 2003: Jos Som (8 februari)
 • 2002:
 • 2001: Netty Engels-Goebbels (Engelsgroep, tieëkezinge, politiek, ouderenzorg, Prinsenmam), Deken Borghans, Arnold Christiaan
 • 2000: Toon Willems, (wethouder, voorzitter St. Lambertus zangkoor, op 12 februari)

2000

 • 1999: Con Savelsbergh (echtgenote van voorzitter Prinsenraad), Paul Savelsbergh), Jo Eenens (Bestuur Rabobank) 23 januari
 • 1998: Jacques – Sjaak – Schiffelers (stem van het WMC, Sjloesnommer  Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936)  7 februari
 • 1997: Theo Pickée (voorzitter Roda J.C.) 18 januari, Wiel Hendriks (buute-pap) 5 februari
 • 1996: Gerardus Maximus Karel Kockelkorn (deputé Provinciale Staten), Piet Aalmans (11 jaar Elve Road)
 • 1995: Jo Delnoij
 • 1994: Lou Thomas (Penningmeester KVV), Arno Deckers (Toneelspeler, Man met rode kazuifel in het najaar, Achilles Top)
 • 1993: Boy Jacobs (Voorzitter 36er Regiment), Jo Crombach en Jo Sommer (Voorzitter en Secretaris E.K.M.C. (25 jaar))
 • 1992: Marlies Vornberger-Meurs (Leidster Ballet Kirchröatsjer Meadsjer), Sjef Duijsens (President KVV)
 • 1991: Adam Vreuls (Bouwer Prinsenraadwagen), Jan Mans (Burgemeester Kerkrade)
 • 1990: Piet Haemers (20 jaar Raad van Elf), Jan Derwall (Ere-President  Vasteloavends Verain Kirchroa-West)

1990

 • 1989: Harry Keulen (Voorzitter Regiment), Thijs Wöltgens (Lid tweede Kamer)
 • 1988: Hans Stelsmann, Voorzitter Dialectvereniging.
 • 1987: Pim van Alem (Raad van Elf), Werner Buck (Scheidend deputé)
 • 1986: May Ramaekers (Raad van Elf), Nico Hommel (President 2×11 jaar Commissie van Bijstand)
 • 1985: Jo Bok (musicerend wethouder)
 • 1984: Huub Bischoff (Secretaris Ere-raad)
 • 1983: Frans Haselier, (Buutereedner)
 • 1982: Martin Schings (Road va Elf)
 • 1981: Nico Ploum (Sjlajercomponist en Julde Kompel)
 • 1980: Theo Evers (President Tsog- en Feskommissioen)

1980

 • 1979: H.J.M. van de Weijer (Vice-President Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936)
 • 1978: Tjeu Holtackers (President Iereroad)
 • 1977: Mathie Vreuls (President Bijstandskommissioen), Lei Piekaz (Ontwerper prinsewagens, Tsog en Feskommissioen),
 • Mathieu Turk (Gastheer verenigingslokaal Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936)
 • 1976: Frans Gijzels (Burgemeester Heerlen)
 • 1975: Niek Eussen (Gemeentesecretaris)
 • 1974: niet uitgereikt
 • 1973: Godfried Augenbroe (Oprichter Vasteloavends Verain Kirchroa-West)
 • 1972: niet uitgereikt
 • 1971: Jo Smeets (Burgemeester Kerkrade), Thea Buck-Ruland (Echtgenote President KVV)
 • 1970: Herman Derix (Road van Elf)

1970

 • 1969: Hans Rutten (Voorzitter Auw Harmonie), Jan Boon (Dirigent Auw Harmonie)
 • 1968: H. Engels (Minister van VROM), Sjeng Curfs, (penningmeester KVV)
 • 1967: Nico Ploum (Hofnar), Pierre Grooten (Tsog en Feskommissioen)
 • 1966: H. Scheeren (Nestor KVV), M. Römgens (President Tsog en Feskommissioen), Wiel Körver (Tsog en Feskommissioen)
 • 1965: Wiel Ploum (Vice-president KVV), Lei Buck (Secretaris KVV)
 • 1964: Wiel Buck (President KVV), Sjean Wetzels en Joep Wetzels (Buutereedner en Hofnar)
 • 1963: Frits Ploum (Secretaris KVV)
 • 1962: niet uitgereikt
 • 1961: Math Bindels
 • 1960: Jo Gerats (President KVV), Jo Dohmen(Tsog- en Feskommissioen)

1960

 • 1959: Dhr. Gysen (Burgemeester Kerkrade)
 • 1958: Dhr. Scheelen (Loco-burgemeester Kerkrade, P. Schings (Vice-President KVV)
 • 1957: P. Becht (Burgemeester Kerkrade), Gerard Frantzen (President KVV), Gene Hollewijn (Stadsprins Heerlen).

Voorzitters

Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 15 maart 2021
334 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.