Hertog

Algemeen


Limburg kent een aantal Hertogen. Een overzicht van Limburgse Hertogen is dan ook op die pagina te vinden. Opvallen daarbij is dat deze veelal de naam Walram of Hendrik dragen.

Hertog is een hoge adellijke titel, maar kan soms ook een (lagere) vorstelijke titel zijn, maar niet noodzakelijk met groot territoriaal belang.

Historie


Oorspronkelijk is een hertog een Germaanse legeraanvoerder (van heir: leger en duc: leiden) die (tijdelijk) wordt aangeduid om de koninklijke heerban aan te voeren. Vanaf de 10e Eeuw wordt het hertogschap een ambtsleen (beneficium), waarbij koninklijke hoedanigheden werden gedelegeerd aan de titeldrager. Een hertog is van dan af de militaire bestuurder, die instaat voor de beveiliging en de integriteit van een bepaald gebied. Stilaan worden dit territoriale hertogdommen.

Vanaf de 11e Eeuw begint de titel erfelijkheidskenmerken te vertonen, onder meer doordat het ambt vaak binnen één stamgeslacht verankerd blijft. Het eindbeslissingsrecht bij de toekenning berust steeds bij de Duitse koning.

Vanaf de 16e Eeuw wordt de titel hertog ook gegund aan veldheren en hoge dignitarissen. Hoewel de titel steeds gekoppeld is aan een geheel van heerlijkheden en grondbezit, is hij dan al ontdaan van vrijwel alle territoriale en juridische gezag. De traditioneel gezaghebbende hertogtitels blijven in het Habsburgse rijk bovendien aan de kroon.

Sommige hertogdommen zijn later verheven tot koninkrijken (bijvoorbeeld Pruisen en Beieren).

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 12 oktober 2020
78 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *