College van Burgemeester en Wethouders

 

Overzicht van de samenstelling van de verschillende colleges van B & W.

2018-2021

NaamPeriodeTaken
Petra Dassen-Housen2019-0000Burgemeester, Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, PR en communicatie, AD/DB Parkstad Limburg
Jos Som2018-2019Burgemeester, Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, algemeen- en dagelijks bestuur Parkstad Limburg
Tim WeijersGehele periodeWethouder en locoburgemeester, Ruimtelijke Ordening, Wonen/Volkshuisvesting, Openbare ruimte, vastgoed, IBA, Toerisme, marketing en evenementen
Leo JongenGehele periodeWethouder, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ouderenbeleid, volksgezondheid (coördinerend), maatschappelijke zorg en wijkwethouder West
Bert BejasGehele periodeWethouder, Financiën, informatisering en automatisering, publiekszaken en dienstverlening, wijkwethouder Oost
Dion SchneiderGehele periodeWethouder, economische zaken, verkeer en vervoer, Duurzaamheid, Milieu afval en reiniging, Arbeidsmarkt
Jo SchlangenGehele periodeWethouder, Onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, jeugdhulp, sport, weekmarkten & kermissen, Integrale aanpak wijkgericht werken, Cultuur, wijkwethouder Noord
Huub WiermansGehele periodeWethouder, Sociale zaken en re-integratie, personeel en organisatie, Centrumontwikkeling, Centrummanagement, Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Center Court
Harry CoumansGehele periodeGemeentesecretaris, algemeen directeur

2014-2018

NaamPeriodeTaken
Jos SomGehele periodeBurgemeester, Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, algemeen- en dagelijks bestuur Parkstad Limburg
Leo JongenGehele periodeWethouder, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ouderenbeleid, volksgezondheid (coördinerend), maatschappelijke zorg en wijkwethouder Oost
Dion SchneiderGehele periodeWethouder, Financiën, economische zaken, Euregionale arbeidsmarkt, informatisering en automatisering, publiekszaken en dienstverlening
Huub WiermansGehele periodeWethouder, Sociale zaken en werkgelegenheid, personeel en organisatie, Parkstad Limburg, IBA (coördinerend), centrummanagement, coördinerend portefeuillehouder Centrumplan
Jo BokGehele periodeWethouder, Cultuur (inclusief creative city), welzijn (inclusief bibliotheek), verkeer en vervoer, vastgoed, ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, milieu, afval & reiniging, duurzaamheid en wijkwethouder West
Jo SchlangenGehele periodeWethouder, Onderwijs, jeugdzorg, jeugdbeleid, sport, weekmarkten & kermissen
Tim WeijersGehele periodeWethouder, Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare ruimte & wijkontwikkeling, toerisme, communicatie, public relations en marketing, coördinatie evenementen en wijkwethouder Noord

2010-2014

NaamPeriodeTaken
Jos SomGehele periodeBurgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijding, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening, Centrumplan
Leo JongenGehele periodeWethouder (wijk Oost), WMO, Ouderenbeleid, Volksgezondheid, Welijn, Maatschappelijke Zorg, Sport, Wijkontwikkeling
Caroline Szalata27-4-2011-2014Wethouder (wijk noord), Sociale zaken, Euregionale arbeidsmarkt, Onderwijs Jeugdbeleid, Jeugdzorg, Personeel en Organisatie
Peter ThomasGehele periodeWethouder (wijk west), Loco-Burgemeester, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvestiging, Economische zaken en Toerisme, Cultuur, Parkstad Limburg
Jo Bok2013-2014Wethouder, Openbare ruimte, Milieu, Afval, Verkeer en Vervoer, Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Vastgoed, Weekmarkten, Kermissen
Dion Schneider2013-2014Wethouder, Financiën, Informatisering en Automatisering, Centrummanagement, Coördinatie evenementen
Tim Weijers2010-2013Wethouder, Openbare ruimte, Milieu, Afval, Verkeer en Vervoer, Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Vastgoed, Weekmarkten, Kermissen
Will Terpstra2010-2013Wethouder, Financiën, Informatisering en Automatisering, Centrummanagement, Coördinatie evenementen
R.K.H. Krewinkel2010 – 27/04/2011Wethouder
Jo Schlangen2014Wethouder Burgerbelangen
Chris Kuikmantot 1-1-2013Gemeentesecretaris, algemeen directeur

2006-2010

NaamPeriodeTaken
Jos SomGehele periodeBurgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Peter ThomasGehele periodeWethouder (wijk west), Economische zaken, Toerisme, Openbare Werken, Parkstad
Hans (J.G.G.) BoschGehele periodeWethouder
Frans KrasovecGehele periodeWethouder en raadslid Burgerbelangen
R.K.H. KrewinkelGehele periodeWethouder
W.H.E. TerpstraGehele periodeWethouder
Chris KuikmanGehele periodeGemeentesecretaris, algemeen directeur

2002-2006

NaamPeriodeTaken
Jos SomGehele periodeBurgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Peter ThomasGehele periodeWethouder
Ton ZeeuwenGehele periodeWethouder, BBK
Hans (J.G.G.) BoschGehele periodeWethouder
A.H.M. BrauersGehele periodeWethouder
J.P.L. HanssenGehele periodeWethouder
Frans KrasovecGehele periodeWethouder en raadslid Burgerbelangen
A.H.M. WillemsGehele periodeWethouder
Chris KuikmanGehele periodeGemeentesecretaris, algemeen directeur

1998-2002

NaamPeriodeTaken
Jos Som2000-2002Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Thijs Wöltgens1998-2000Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Peter ThomasGehele periodeWethouder
A.J.W.M. ZeeuwenGehele periodeWethouder en raadslid
T.W.P. GeurtsGehele periodeBBK wethouder en raadslid
Frans KrasovecGehele periodeWethouder en raadslid Burgerbelangen
Ir A.G. CoumansGehele periodeWethouder en raadslid
Maurice (MSCM) KohlenGehele periode 
Hans (J.G.G.) BoschGehele periodeWethouder en raadslid
Chris KuikmanGehele periodeGemeentesecretaris, algemeen directeur

1994-1998

NaamPeriodeTaken
Thijs WöltgensVanaf 1 septemberBurgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
A.J.W.M. ZeeuwenGehele periodeWethouder en raadslid
G.H.W. Smeijsters1994-1997Wethouder
Hub BogmanGehele periodeWethouder en raadslid
T.W.P. GeurtsGehele periodeBBK wethouder en raadslid
A.H.M. WillemsGehele periode 
J.P. van LeeuwensteinGehele periode 
Chris KuikmanVanaf 1-1-1996Gemeentesecretaris, algemeen directeur

1990-1994

NaamPeriodeTaken
Jan MansGehele periodeBurgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Hub BogmanGehele periodeWethouder en raadslid
Ir. A.G. CoumansGehele periodeWethouder en raadslid
J.P. van LeeuwensteinGehele periodeWethouder en raadslid
G.H.M. SmeijstersGehele periodeWethouder

1986-1990

NaamPeriodeTaken
Jan Mans1989-1990Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Jo Smeets1986-1989Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Lei HermansGehele periodeWethouder en raadslid. Financiën  – economische zaken werkgelegenheid  – integrale beleidsplanning en eigendommen
Maria SträterGehele periodeWethouder Welzijn en Sociale Zaken
Ir. A.G. CoumansGehele periodeWethouder en raadslid. Ruimteljke ordening –  openbare werken  – milieuzorg   –  personeel en organisatie
C.J.M. SchroederGehele periodeWethouder en raadslid. Onderwijs –  Cultuur –  Sport  en  Woningtoewijzing

1982-1986

NaamPeriodeTaken
Jo SmeetsGehele periodeBurgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijding, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Jo BokGehele periodeWethouder en raadslid
Maria SträterGehele periodeWethouder. Portefeuille: Personeelszaken, organisatieontwikkeling, financieel beheer, automatisering. Zij is de eerste vrouwelijke Wethouder van Kerkrade
J.P. van LeeuwensteinGehele periodeWethouder en raadslid. Portefeuille: Bestuurlijke coördinatie
C.J.M. SchroederGehele periodeWethouder en raadslid. Portefeuille: Woningtoewijzing

1978-1982

NaamPeriodeTaken
Jo Smeets1978-1982Burgemeester
Lei HermansGehele periodeWethouder
Jo EenensGehele periodeWethouder, Loco burgemeester
J.P. van LeeuwensteinGehele periodeWethouder en raadslid
L. LogisterGehele periodeWethouder en raadslid Eygelshoven
C.J.M. SchroederGehele periodeWethouder en raadslid

1974-1978

NaamPeriodeTaken
Jo Smeets1978-1982Burgemeester
Jo EenensGehele periodeWethouder, Loco burgemeester
C.J.M. SchroederGehele periodeWethouder en raadslid

1970-1974

NaamPeriodeTaken
Jo Smeets1970-1974Burgemeester
Wiel Bremen1970-1972Wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Publieke Werken

1966-1970

NaamPeriodeTaken
Wiel Bremen1966-1970Wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Publieke Werken
L. Logister1966-1970Wethouder en raadslid Eygelshoven

1962-1966

NaamPeriodeTaken
Wiel Bremen1962-1966Wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Publieke Werken
L. Logister1962-1966Wethouder en raadslid Eygelshoven

1958-1962

NaamPeriodeTaken
Hubert Hubben1958-1962Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing
L. Logister1958-1962Wethouder en raadslid Eygelshoven

1953-1958

NaamPeriodeTaken
Mr. C.J.G. Becht1953-1958Burgemeester. Algemene leiding, financiën en volksgezondheid
W.E.A. Scheelen1953-1958Wethouder. Openbare werken,  Gemeente eigendommen bouw en woningtoezicht, onteigeningen, begraafplaatsen en hinderwet. Loco burgemeester.
Hubert Hubben1953-1958Wethouder. Sociale zaken, woningtoewijzing en personeelszaken
v.d. Weier1953-1958Wethouder. Onderwijs, culturele zaken, archief, lichamelijke ontwikkeling, jeugdzorg en ontspanning
Spierts1953-1958Wethouder. Electriciteits-waterleiding en woningbedrijf, slachthuis, marktwezen en kermissen

1949-1953

NaamPeriodeTaken
Hubert Hubben1949-1953Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing
   

1946-1949

NaamPeriodeTaken
Hubert Hubben1946-1949Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing

1945-1946

NaamPeriodeTaken
Hubert Hubben1945-1946Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing
Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 6 oktober 2021
575 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.