Villa Holzkuil

In 2002 vonden archeologen in Kerkrade de resten van een Romeinse villa: villa Holzkuil. Deze villa moet in de Romeinse tijd een van de grootste villa’s in Limburg zijn geweest en grote hoeveelheden graan en andere landbouwproducten hebben geproduceerd.

In april 2022 wordt door Gemeente Kerkrade een uitzichtpunt gemaakt om te zien waar Villa Holzkuil precies ligt.

70 – 270 n.Chr.

Nadat Julius Caesar rond 50 voor Christus Noordwest-Europa had veroverd, duurde het nog ongeveer een eeuw voordat de Romeinen echt vaste voet aan de grond kregen in de nieuw veroverde gebieden. Pas nadat de Romeinen in 70 na Christus een opstand van Batavieren hadden neergeslagen, brak een lange periode van vrede, stabiliteit, ontwikkeling en economische voorspoed aan: de ‘Pax Romana’ oftewel ‘Romeinse vrede’.

De Rijn was inmiddels vastgelegd als de meest oostelijke grens van het Romeinse Rijk in Noordwest-Europa. Om de grens te verdedigingen tegen de Germanen werden er langs de Rijn grote aantallen Romeinse soldaten gelegerd. Dat werden er zoveel dat de plaatselijke boeren niet meer voldoende voedsel produceerden om al die hongerige monden te voeden.

Om dit probleem op te lossen werden er in het achterland vele villa’s gebouwd. Een villa was een agrarisch bedrijf, dat bestond uit een hoofdgebouw en verschillende bijgebouwen. In het hoofdgebouw woonden de hereboer en zijn familie. Het hoofdgebouw was vaak van steen en was voorzien van allerlei voor onze streken nieuwe dingen: een badhuis, een kelder, vloer- en muurverwarming, vensterglas en muurschilderingen. De bijgebouwen deden dienst als stallen, opslagruimten en huisvesting voor het personeel.

Villa Holzkuil

Een villa produceerde grote hoeveelheden graan. Dat was nodig om de eerdergenoemde hongerige soldaten te voeden. Maar ook belangrijk voor de opkomende eerste stedelijke nederzettingen, zoals Keulen, Xanten, Bonn en Nijmegen. Villa Holzkuil in Kerkrade produceerde waarschijnlijk voor Keulen en Heerlen (Coriovallum). De villa was in gebruik van ongeveer 50 tot 270 na Christus, toen Germanen de Rijn overstaken en vele villa’s platbrandden. Villa Holzkuil kan model staan voor de vele tientallen Romeinse boerenbedrijven die in diezelfde periode met name in het lössrijke Zuid-Limburg, maar ook in de rest van de huidige provincie aanwezig waren.

Het onderzoek van de villa Holzkuil vertelt het verhaal van een redelijk vermogende eigenaar en andere minderbedeelde bewoners uit de 1ste eeuwen van onze jaartelling. Hier stichtte men in het laatste kwart van de 1ste eeuw een goed georganiseerd complex, waarbij meerdere gebouwen tegelijk werden aangelegd. Het villacomplex wordt groter en rijker in de 2de en floreert in de 3de eeuw. Met deze langdurige bloei komen meer producten en goederen naar het complex. Hierdoor raakt het meer betrokken in het Romeins wijdverbreide netwerk. In een omgeving met een economische infrastructuur leefde men comfortabel in hoogstaande architectuur met verwarmingssystemen, stromend water en kunst. Hoe het villacomplex precies tot zijn einde komt weten we niet. Dit lijkt te beginnen met een natuurcatastrofe, een aardbeving die vermoedelijk zo veel schade aanricht dat men het niet de moeite waard vond het complex weer op te bouwen. Alles van waarde werd meegenomen, het terrein wordt verlaten en geraakt in de vergetelheid.

Bij de opgravingen in 2002-2003 zijn meer dan 5.000 fragmenten van Romeinse wandschilderingen gevonden. Dit was één van de grootste vondsten op dat gebied in Nederland.

De villa lag ten oosten van de wijk Vink in Eygelshoven en wordt begrensd door de Eygelshovergracht in het westen, de Vinkerstraat in het zuiden en het Titzveldpad in het oosten. Vanuit de villa had je een fraai uitzicht over het Wormdal.

De toegang tot de uitzichtpost op Villa Holzkuil wordt duidelijk aangegeven.

Archeo Route Limburg

Beleef op locatie de geschiedenis van Villa Holzkuil. Download de app op archeoroutelimburg.nl en sta op locatie oog-in-oog met onze archeoloog. Hij vertelt je via modernste virtuele technieken over het ontstaan en verdwijnen van Villa Holzkuil. Zo is het net of je naar het verleden transformeert.
Gebruik de Archeo Route Limburg app om een exclusief kijkje te nemen in villa Holzkuil! Voor meer inlichtingen ontdek de archeologie info op het Martin Buber plein!

In April 2022 heeft de gemeente Kerkrade een mooie ingang naar de vindplaats gemaakt met op de plaats waar de villa heeft gestaan een doorzichtig bord met de villa erop, zodat je een goed idee krijgt hoe deze lag en uitzag!

De voormalige villa bereik je door aan de top van de Eygelshovergracht tegenover nummer 51 de levensboomlaan in te lopen. Na 250 m. zie je de aanduiding al en een hekje aan de linkerkant dat toegang geeft tot de uitzichtpost.

De levensbomenlaan die toegang geeft naar de opgravingen Villa Holzkuil.
Laatst bijgewerkt doorjo@kerkradewiki.nl op 4 mei 2022
67 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.