Ailbertus van Antoing

Algemeen


Hij is een Waalse priester uit Anthoing bij Doornik, tegenwoordig de grootste gemeente van België. Hij wordt geboren in 1060 (sommige bronnen vermelden 1065) en hij overlijdt in 1122 op 19 september in Sechtem bij Bonn. Hij is in 1104 de oprichter van het huidige Rolduc, destijds Kloosterrade geheten. In oorkondes uit Doornik wordt zijn naam gespeld als Elbertus. Een exacte geboortedatum is niet bekend. De Ailbertuslaan is naar hem vernoemd.

In 1895 wordt het gebeente van Ailbertus overgebracht naar Rolduc en in een grafmonument in de crypte bewaard. In 1996 wijst een onderzoek uit dat het aldaar bewaarde skelet, niet dat van Ailbertus is.

In 2004 wordt een Ailbertushymne ter ere van hem gecomponeerd.

Zaligverklaring


Vanaf 2005 wordt de verering van Ailbertus op Rolduc versterkt. Dit, met als doel te werken naar een mogelijke zaligverklaring. In dat geval zal Dr. Stefaan van Calster als postulator van het zaligverklaringsproces gaan fungeren. Dit proces wordt rond 2000 door Theo Kutsch in gang gezet en wordt ondersteund door de Aartsbisschop van Keulen. Sinds 2005 ondersteunt Bisschop Frans Wierts het initiatief.

Op 3 april 2006 wordt eikenhouten beeld van Ailbertus in de Abdijkerk geplaatst. Het beeld staat op een sokkel van Nivelsteiner zandsteen. Het is ook deze steen uit de groeve in het Wormdal waarvan de oorspronkelijke crypte gebouwd is. In 2008 verschijnt het boek ? dat het resultaat is van historisch onderzoek naar AIlbertus en dat de zaligverklaring moet ondersteunen. In juli 2015 worden aanvullende getuigenissen in Rome aangeboden aan de Congregatie voor de Heiligverklaringen. Deze commissie heeft het dossier nu geopend en daarom mag over Ailbertus gesproken worden als Servo di Dio, de dienaar Gods.1)Nieuwsbrief Stg Ailbertus Rolduc nr. 3 dd november 2017

Levensloop 2)Annales Rodenses


1087: In een Doorniks document van 29 april van dat jaar wordt hij vermeld als kanunnik.
1189: Ailbertus wordt tot diaken gewijd.
1099: Hij reist met een kanunnik af naar Rome om van de paus te verkrijgen dat het bisdom Doornik losgemaakt wordt uit de personele unie met het bisdom Noyon.
1100: Omstreeks dit jaar wordt hij tot priester gewijd.
1104: Samen met zijn beide broers Thyemo en Walgerus sticht hij in 1104 een kleine houten kapel op de plaats waar nu Rolduc gevestigd is. De grond hiervoor wordt hem door Graaf Adelbert van Saffenburg ter beschikking gesteld. De houten kapel wordt al snel door een stenen kapel met crypte vervangen. Dit laatste is mogelijk doordat de welgestelde Embrico van Mayschoss met zijn gezin in het klooster intreedt.
1107: Hij ontvangt hij van Graaf Saffenberg een stuk land voor de bouw van een vroenhof (hoeve Lichtenberg) tussen Berenbruch (het huidige Berenbos) en de Holzkuil.
1111: Ailbertus is nooit tot abt gewijd maar heeft de leiding over de abdij Kloosterrade van 1104 tot aan 1111, als hij door een conflict met Embrico zich verplicht voelt de abdij te verlaten. Hij wordt opgevolgd door Richer. Het genoemde conflict heeft als oorzaak dat hij de strenge armoede van het kloosterleven wil handhaven in tegenstelling tot de andere kloosterlingen die hun onderkomen willen vergroten. Ailbertus vertrekt in dit jaar naar Claire-Fontaine bij Vervins, Noord Frankrijk. In het bisdom Laon van een plaatselijke heer krijgt hij een groot stuk van het bos Thiérache ter beschikking. Daar vormt hij een nieuwe gemeenschap gestoeld op een eremitische leefwijze. Thyemo overlijdt op 3 mei van dit jaar.
1122: Ailbertus overlijdt, onderweg naar Kloosterrade, te Sechtem alwaar de familie Saffenberg tot 1280 bestuurlijke invloed heeft. Diezelfde avond wordt hij nog (tegen zijn wens) begraven bij de zuidelijke ingang van de kleinste van twee kerken. Een dag later komt Adolf van Saffenburg het stoffelijk overschot tevergeefs ophalen.

Ailbertus wordt als abt opgevolgd door Richer.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend

Voetnoten[+]

laatste update doorJo Linden op 1 juni 2021
122 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.