Ailbertus van Antoing

Algemeen


Ailbertus werd rond 1060 in de buurt van Doornik een plaatsje bij Antoing (B) geboren. Na zijn priesterwijding in 1100 vertrok hij oostwaarts, waar hij in 1104 samen met zijn twee broers bij Burg Rode in het huidige Herzogenrath verscheen. Zij zochten naar een ascetisch leven in volstrekte armoede. Van Graaf Adelbert, van Saffenberg uit Mayschoß aan de Ahr en eigenaar van Burg Rode kreeg Ailbertus een stuk grond waarop hij een eenvoudig onderkomen en een houten kapelletje bouwde. De rijke Embrico van Mayschoß sloot zich met zijn gezin aan bij Ailbertus en schonk al zijn bezittingen aan de kleine gemeenschap. In 1106 begonnen ze met de bouw van de crypte en legden de fundamenten voor de toekomstige kloosterkerk. Op 13 december 1108 (St. Lucia), werd de crypte ingewijd. Na onenigheid met Embrico besloot Ailbertus in 1111 het land te verlaten. Hij vertrok naar Clairfontaine (Frankrijk) om daar een nieuwe abdij te stichten. Daarna besluit Ailbertus terug te keren naar zijn eerste gemeenschap. Onderweg werd hij ziek en overleed in Sechtem bij Bonn (Duitsland) in 1122.

De Ailbertuslaan is naar hem vernoemd. In oorkondes uit Doornik wordt zijn naam gespeld als Elbertus. Een exacte geboortedatum is niet bekend.

In 1895 wordt het gebeente van Ailbertus overgebracht naar Rolduc en in een grafmonument in de crypte bewaard. In 1996 wijst een onderzoek uit dat het aldaar bewaarde skelet, niet dat van Ailbertus is.

In 2004 wordt een Ailbertushymne ter ere van hem gecomponeerd.

Zaligverklaring


Vanaf 2005 wordt de verering van Ailbertus op Rolduc versterkt. Dit, met als doel te werken naar een mogelijke zaligverklaring. In dat geval zal Dr. Stefaan van Calster als postulator van het zaligverklaringsproces gaan fungeren. Dit proces wordt rond 2000 door Theo Kutsch in gang gezet en wordt ondersteund door de Aartsbisschop van Keulen. Sinds 2005 ondersteunt Bisschop Frans Wierts het initiatief.

Op 3 april 2006 wordt eikenhouten beeld van Ailbertus in de Abdijkerk geplaatst. Het beeld staat op een sokkel van Nivelsteiner zandsteen. Het is ook deze steen uit de groeve in het Wormdal waarvan de oorspronkelijke crypte gebouwd is. In 2008 verschijnt het boek ? dat het resultaat is van historisch onderzoek naar AIlbertus en dat de zaligverklaring moet ondersteunen. In juli 2015 worden aanvullende getuigenissen in Rome aangeboden aan de Congregatie voor de Heiligverklaringen. Deze commissie heeft het dossier nu geopend en daarom mag over Ailbertus gesproken worden als Servo di Dio, de dienaar Gods.1)Nieuwsbrief Stg Ailbertus Rolduc nr. 3 dd november 2017

Levensloop 2)Annales Rodenses


1087: In een Doorniks document van 29 april van dat jaar wordt hij vermeld als kanunnik.
1189: Ailbertus wordt tot diaken gewijd.
1099: Hij reist met een kanunnik af naar Rome om van de paus te verkrijgen dat het bisdom Doornik losgemaakt wordt uit de personele unie met het bisdom Noyon.
1100: Omstreeks dit jaar wordt hij tot priester gewijd.
1104: Samen met zijn beide broers Thyemo en Walgerus sticht hij in 1104 een kleine houten kapel op de plaats waar nu Rolduc gevestigd is. De grond hiervoor wordt hem door Graaf Adelbert van Saffenburg ter beschikking gesteld. De houten kapel wordt al snel door een stenen kapel met crypte vervangen. Dit laatste is mogelijk doordat de welgestelde Embrico van Mayschoss met zijn gezin in het klooster intreedt.
1107: Hij ontvangt hij van Graaf Saffenberg een stuk land voor de bouw van een vroenhof (hoeve Lichtenberg) tussen Berenbruch (het huidige Berenbos) en de Holzkuil.
1111: Ailbertus is nooit tot abt gewijd maar heeft de leiding over de abdij Kloosterrade van 1104 tot aan 1111, als hij door een conflict met Embrico zich verplicht voelt de abdij te verlaten. Hij wordt opgevolgd door Richer. Het genoemde conflict heeft als oorzaak dat hij de strenge armoede van het kloosterleven wil handhaven in tegenstelling tot de andere kloosterlingen die hun onderkomen willen vergroten. Ailbertus vertrekt in dit jaar naar Claire-Fontaine bij Vervins, Noord Frankrijk. In het bisdom Laon van een plaatselijke heer krijgt hij een groot stuk van het bos Thiérache ter beschikking. Daar vormt hij een nieuwe gemeenschap gestoeld op een eremitische leefwijze. Thyemo overlijdt op 3 mei van dit jaar.
1122: Ailbertus overlijdt, onderweg naar Kloosterrade, te Sechtem alwaar de familie Saffenberg tot 1280 bestuurlijke invloed heeft. Diezelfde avond wordt hij nog (tegen zijn wens) begraven bij de zuidelijke ingang van de kleinste van twee kerken. Een dag later komt Adolf van Saffenburg het stoffelijk overschot tevergeefs ophalen.

Ailbertus wordt als abt opgevolgd door Richer.

Voetnoten[+]

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 31 augustus 2022
180 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.