Ailbertushymne

Lied


De muziek is van Winand J. Groten, de tekst van Joep Offermans.

De tekst is opgesteld in de stijl van de oude kerkhymnen. Het is een lofprijzing van Ailbertus, waarvan de gegevens werden ontleend aan de Annales Rodenses. De hymne wordt gecomponeerd in 2004-2005 en werd voor het eerst uitgevoerd op 13 december 2008 door het Ensemble Vocal Harmony, o.l.v. Jan Gouders en met medewerking van Vivian Pouwels en Mariechelle Pouwels, sopraansolistes. Dit, bij gelegenheid van de viering van 900 jaar Crypte Rolduc.

In het elfhonderd en vierde jaar, na de menswording des Heren
heeft de priester Ailbertus het klooster van Rode gesticht
op de plek die God hem vaak getoond had in een droom.

De priester Ailbertus was nederig en deugdzaam,
waarheidlievend en vrijgevig, welwillend en steeds opgewekt.
Zijn nachten bracht hij door in gebed, zijn dagen in vasten;
zomer en winter ging hij barrevoets.
In de bittere vrieskou schonk hij zijn mantel aan een arme:
hoe kon de kou hem deren, die bekleed was met liefde?

In al wat hij deed was hij eerlijk en trouw.
Hij leefde sober, bezat niets voor zichzelf,
maar anderen hielp hij zoveel hij kon.
De vreemdeling die aanklopte nam hij op: een geliefde gast.

Veel werd hem geschonken, maar hij werd niet rijk,
veel deelde hij uit, maar hij werd niet arm.
Hij volgde Christus na in zijn armoede, en ook de eerste Christenen,
bezitloos verenigd rond de apostelen.

De Heer was zijn trooster.
Op zijn sterfbed in een vreemd land vroeg hij om water.
Tot driemaal toe werd het veranderd in geurige wijn.

Toen zijn stervensuur daar was, omringden hem zoete geuren,
die de harten van allen verblijdden.
Zo stierf hij en keerde weer tot zijn Heer, van wie hij nooit gescheiden was.

De priester Ailbertus, stichter van Rolduc,
trekker en zwerver langs Schelde, Maas en Rijn, is thuisgekomen.
Rusteloos heeft hij geleefd.
Hij vond rust in het elfhonderd en tweeëntwintigste jaar
na de menswording des Heren.

Lève Rolduc, ton front radieux
Dieu te bénit du haut des cieux.
Rapelle toi tes fils nombreux,
Sainte Cité reçois nos voeux!
Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 8 december 2020
112 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.