Frans Jozef Marie Wiertz


Hij wordt op 2 december 1942 in Kerkrade geboren en is Bisschop van het Bisdom Roermond sinds juli 1993 en daartoe gewijd op 25 september 1993.

Algemeen

Hij is opvolger van monseigneur Gijsen en daarmee de 9e Bisschop van Limburg sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853. Zijn wapenspreuk luidt: Geef, Heer, liefde en geloof aan uw Kerk. Hij schrijft het voorwoord voor het boek D’r Hergod versjteet óch plat. Dit boek wordt in 2010 uitgegeven door Uitgeverij TIC.
In 2008 wordt hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Loopbaan

In 1968 wordt hij op 30 maart tot priester gewijd door Monseigneur Moors te Roermond. Achtereenvolgens is hij kapelaan te Schaesberg tot 1977 (parochie HH. Petrus en Paulus), pastoor te Maastricht tot 1985 (parochie HH. Monulphus en Gondulphus), pastoor-deken van Hoensbroek tot 1991 (parochie St. Jan Evangelist) en pastoor-deken van Heerlen tot 1993 (parochie H. Pancratius). In 1991 wordt hij benoemd tot kanunnik van het kathedraal kapittel en later (in 1993) tot voorzitter/proost daarvan. Op 10 juli 1993 wordt hij tot bisschop van Roermond benoemd, en op 25 oktober van dat jaar tot bisschop gewijd door Adrianus kardinaal Simonis. Mgr. Wiertz is door het Nederlandse Episcopaat aangewezen als de officiële media-Bisschop van de Nederlandse Kerkprovincie.

 • 1991 – 2017 Bisschop van Roermond
 • 1991 – 0000 Kanunnik van het kathedraal kapittel
 • 1991 – 1993 Pastoor-Deken te Heerlen
 • 1985 – 1993 Pastoor-Deken te Hoensbroek
 • 1977 – 1985 Pastoor te Maastricht
 • 1968 – 1977 Kapelaan te Schaesberg
 • 1968 – 0000 Priesterwijding te Roermond
 • 1964 – 1968 Groot Seminarie te Roermond
 • 1962 – 0000 Diocesaan Filosoficum te Rolduc
 • 1961 – 1962 Studie Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1 jaar)
 • 1954 – 0000 Studie Klein-Seminarie te Rolduc

Nevenfuncties

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 12 oktober 2020
90 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *