Werkgroep Waarom Golfbaan Rolduc?

Algemeen


Deze werkgroep heeft in de zomer van 2017 de koppen bij elkaar gestoken om te bezien hoe zij de plannen van Le Golf de Rode le Duc en hiermee de komst van een golfbaan op de velden rondom Rolduc kan tegenhouden. Hoewel de groep ontstaan is uit een idee van enkele leden van de SP Kerkrade is ze bewust niet politiek gericht. Al snel weet de groep niet alleen lokaal, maar zelfs internationaal de aandacht te trekken.

Achtergrond


De groep zet sterk in op milieuaspecten en wijst er op dat in en rondom Frauensief, dat nota bene een beschermd natuurgebied is, beschermde diersoorten als de das leven. Daarnaast wijst de groep op de aantasting van cultuurhistorische waarden als er een golfbaan zou komen. De slogan van de werkgroep luidt: “Wij doen de golfbaan de das om”. Uit een haalbaarheidsonderzoek uit 2011 blijkt dan een golfbaan op Rolduc niet rendabel is en er binnen 3 jaren een exploitatietekort zou ontstaan van 1,2 miljoen Euro. Ook is aantoonbaar dat golfbanen in de regio op hun retour zijn en inkrimpen of verdwijnen.

Chronologie


Vrijwel meteen na het oprichten van de groep wordt er een petitie gestart. De verdeeldheid onder de bevolking en het aantal tegenstanders blijven groeien en begin 2018, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, zijn ook al enkele politieke partijen meegegaan in het verzet. Behalve SP Kerkrade steunen Ons Kerkrade en de Ouderenpartij Kerkrade de plannen niet.

  • 2017, september – de eerste Cultuurhistorische wandeling rondom Rolduc o.l.v. historicus Jan Hartmann. Er worden meer wandelingen georganiseerd, ook onder leiding van Olaf Op Den Kamp, waarbij geïnteresseerden kunnen aansluiten. Enkele lokale politici, waaronder Jo Schlangen en Tim Weijers lopen mee.
  • Er vinden gesprekken plaats met de directie van Rolduc, een afvaardiging van de werkgroep heeft twee keer een audiëntie bij voormalig bisschop Frans Wiertz en er is een briefwisseling met de paus. In de zomer van 2017 sluit zich ook de Unafhängiche Bürgerliste uit Herzogenrath aan bij de werkgroep.
  • Op 30 september 2017 vindt een gesprek plaats tussen de werkgroep en locoburgemeester Tim Weijers.
  • Fiona Krewinkel maakt een protestlied “‘t Is vuurbei mit hole ee, tswai, drei” op muziek van Bruno Mars en ook Martin Krewinkel schrijft een lied onder de titel “Óp de Coeur de la Rolduc”.
  • Op 16 oktober 2017 maakt de groep een wandeling rondom Rolduc, waarbij een filmploeg van L1 aanwezig is.
  • 25 oktober 2017 is de werkgroep onder stil protest, gekleed in actieshirt, aanwezig tijdens de raadsvergadering. Na afloop meent Andrew van Horssen, raadslid voor de Partij van de Arbeid zich hierover zeer neerbuigend te moeten uiten op Facebook. Twee leden van de actiegroep worden specifiek bedoeld. Ondanks verweer, tot in Den Haag toe, komt hij er mee weg.
  • Eind 2018 legt de werkgroep de wapens voorlopig neer. De initiatiefnemers voor de golfbaan zijn op dat moment volop aan de gang met de vereiste archeologische en ecologische onderzoeken en beloven zich na de zomer 2019 weer te melden bij de gemeente. Ondertussen blijven bij de strijdbare en waakzame werkgroep de spandoeken binnen handbereik liggen.

Verder


Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 13 oktober 2020
47 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *