Steenfabriek Linssen

Onderneming


Hubert en zijn broer Gerard hebben in Heel een boerderij, de Bovenhof, gepacht. Hier maken zij al regelmatig stenen uit Maasklei. Even na 1900 beleeft de mijnbouw een forse groei en is de vraag naar stenen voor de mijn- en woningbouw enorm. Hubert verhuist naar Kerkrade en start daar zijn steenfabriek. Deze start in 1907 onder de naam Steenfabriek Gebroeders Linssen aan de Drievogelstraat 80. Gestart wordt met enkele veldovens en later een kleine ronde ringoven. Al enkele jaren later komt Hubert plotseling te overlijden. Zijn weduwe neemt de leiding over, met hulp schoonbroer Gerard Linssen en haar tweede echtgenoot Arnold Quadvlieg. Quadvlieg heeft als wijnhandelaar niet echt behoefte aan een steenfabriek en men besluit te verkopen via een openbare veiling. Om de prijs op te drijven besluit Quadvlieg zelf mee te bieden en uiteindelijk wordt de fabriek verkocht aan de hoogste bieder: Arnold Quadvlieg!

In 1925 neemt de 19-jarige zoon van Hubert, Lambert, de leiding op zich. De mijnen zijn een goede en constante afnemer en een grotere, ovale ringoven wordt gebouwd. De zaken gaan goed tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. In de oorlogsjaren ligt de productie stil. Als de Amerikanen komen richten zij de fabriek in als hoofdkwartier. Hiertoe moet het fabrieksterrein echter zo grondig worden aangepakt dat productie niet meer mogelijk is. Wrang is dat de Molestverzekering wel de door de Duitsers aangerichte schade dekt, maar niet de schade door de bevrijders. Bij het opruimen en opnieuw inrichten van de fabriek na de oorlog komt Lambert zoveel lichtspoormunitie en trotyl tegen, dat hij hiermee gemakkelijk alle Nederlands bruggen had kunnen opblazen!

In 1956 komt een kunstmatige drooginstallatie gereed, waardoor het productieproces continu kan doorlopen. Tot die tijd is men afhankelijk van het weer. Alleen bij droog weer kon men immers stenen drogen. In 1965 verandert de naam in NV Steenfabriek Linssen en twee jaar later wordt Hub in de derde generatie bedrijfsleider. In datzelfde jaar wordt de sluiting van de mijnen aangekondigd. Gelukkig heeft men ook gezorgd voor andere afnemers en lukt het om door te gaan.  Tegelijkertijd krijgt men echter concurrentie van Steenfabriek Nievelsteen, die als alternatieve werkvoorziening voor mijnwerkers uit de grond gestampt wordt. Linssen onderscheidt zich echter door een betere kwaliteit en weet hierdoor de slag te winnen.

In 1978 verandert de naam in Steenfabriek Linssen BV. De verkoopafdeling heet tegenwoordig Euro-Steen(handel) BV. In 1980 gaat men over tot de bouw van een tunneloven om de energiekosten te drukken en het werk te verlichten. De oude oven en schoorsteen zijn als herkenningspunt in de omgeving blijven staan.

Anno 2021 zijn 20 medewerkers in dienst die op jaarbasis zo’n 18 miljoen bakstenen in 13 standaardsoorten en 2 maten produceren. De Limburgs löss vormt de basis voor het product. Deze leemklei komt beschikbaar bij de realisatie van nieuwbouwprojecten in de directe omgeving van het bedrijf.

  • 1907-1925 Hubert Linssen
  • 1925-1975 Lambert Linssen, de zoon van Hubert
  • 1975-xxxx Hub Linssen, de zoon van Lambert
Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 9 april 2021
51 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *