Wat e fes!

Titel: Wat e fes!
Jaar:2012
Componist:KKK de Sjtèchneëlsjer
Schrijver: 
Publiek Domein:Nee
Info:CD: Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2012/2013
Refreng

Wat e fes! Iech wil viere, kier óp kier en ummer wieër
Zing en laach en maach diech sjpas  en haol noen alles oes de kas
Wat e fes! Nit mieë normaal, al is ejaal mit karneval
Blief nit zitse, jank eroes en keëk ’t oes: Hü is ’t fes!

Koeplet 1

Dame-, Kinger-, Herrezietsoeng, jonge, wat e fes!
Uvveral ing bombe sjtiemmoeng, jonge, wat e fes!
Jalazietsoeng, jalabal, jonge, wat e fes!
Alles knal mit karneval,  jonge, wat e fes!
Lidsjer zinge, sjlajer bringe, jonge wat e fes!
Prins oesróffe, óptsóg lofe, jonge wat e fes!
Harmonieje, sjpaskapelle, jonge wat e fes!
Mósse vier nog mieë vertselle, jonge wat e fes!

Koeplet 2

Burgerlust, V.V.K.W., jonge wat e fes!
Drei-jestirn mit K.V.V., jonge wat e fes!
Sjwatse kater, Jode sjteer, jonge wat e fes!
Vier hant vasteloavend jeer, jonge wat e fes!

Koeplet 3

Esjermitwoch, al vuurbij, jong, dat woar e fes
Nieëks joar zunt vier óch werm hij, jong, dat weëd e fes!
Klone, kleunsjer, alles kunt, jonge wat e fes!
Went vier mar tsezame zunt, jong, dan is ’t fes!

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 30 december 2020
91 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.