A.J. Toussaint

Auteur


Alexander Joseph (Alex) Toussaint, medewerker van de stichting  Kirchröadsjer Dieksiejoneer, wordt op 10 februari 1901 geboren en overlijdt op 16 augustus 1963.
Hij werkt eerst als administratief medewerker op het hoofdbureau van de Staatsmijnen te Heerlen en in de avonduren studeert hij voor de onderwijsakte. In 1924 doet hij Staatsexamen te ’s Hertogenbosch en in 1925 wordt hij benoemd als onderwijzer aan de R.K. Jongensschool te Terwinselen. Het jaar daarop behaalt hij de hoofdakte en in 1957 wordt hij benoemd als hoofd van bovengenoemde school. Het is voor hem van belang, dat het kind van de lagere school allereerst belangstelling en liefde voor de omgeving moet krijgen. Vanuit het dan vertrouwde ‘heem’ kan later de blik verruimd worden. Daarom verdiep hij zich intensief in de historie van Zuid-Limburg en de aangrenzende gebieden en probeert die opgedane kennis door te geven aan zijn leerlingen. Een en ander heeft hij vastgelegd in een van zijn boekjes Avonturen in het land van Rode.
Alex Toussaint is een van de vijf initiatiefnemers van de Stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer. Vanaf 1958 tot aan zijn overlijden in 1963 werkt hij mee aan dit woordenboek van het Kerkraadse dialect, waarvan de eerste editie in 1987 verschijnt na een voorbereidingstijd van bijna dertig jaar.

Producten

De volgende stukken zijn van zijn hand:

 • 0000: Va sjpoeëke, rieze sjting en hillieje, (verschijnt op gegeven moment in Mosalect)
 • 1939: Avonturen in het land van Rode.
 • 1940: Titel Limburg ons heem: heemkunde voor de hoogste klassen van de lagere scholen: A.J. Toussaint / Eerste deeltje / 1940 / 2e dr / Uitgever: Lutterade : Fonds voor heemkunde
 • 1947: Titel Het Kolenlandje. “Kalculen”. II. De “Kohlgerechtigheyt”: A.J. Toussaint / 1947 In: De maasgouw : weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde, ISSN 1380-4170 vol. 66 (1947), pag. 13-15, 20-21, 86-89
 • 1947: Titel Uit het Kolenland Rode: A.J. Toussaint / 1947 In: De maasgouw : weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde, ISSN 1380-4170 vol. 66 (1947), pag. 86-88
 • 1948: Titel Uit het Kolenland Rode, III; De “Coolweger”: A.J. Toussaint / 1948 In: De maasgouw : weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde, ISSN 1380-4170 vol. 67 (1948), pag. 7-11
 • 1948: Titel Uit het Kolenland Rode, IV; De “Koellersgeselschappen”: :A.J.Toussaint / 1948 In: De maasgouw : weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde, ISSN 1380-4170 vol. 67 (1948), pag. 17-23
 • 1948: Titel Uit het kolenland Rode: III. De “Coolweger”. IV. De “Koellers-geselschappen”. V. Het mijnbedrijf. VI. De Domaniale Steenkolenmijnen in 1833: A.J. Toussaint / 1948 In: De maasgouw : weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde, ISSN 1380-4170 vol. 67 (1948), pag. 7-11, 17-23, 42-46, 74-77
 • 1952: Titel Gedenkboek Spekholzerheide: A.J. Toussaint Eeuwfeest parochie Spekholzerheide / 1952 / St. Martinusparochie, Spekholzerheide
 • 1953: Titel Feestgids 1953, 30 mei-7 juni : parochie Bocholtz 1803-1953: A.J. Toussaint Parochie Bocholtz 1803-1953 / 1953 / Bevat hoofdzakelijk “Geschiedenis der Parochie van de H. Jacobus de Meerdere”
 • 1957: Titel Het verraad van Baltus: Avonturen in het land van Rode: A.J. Toussaint / 1957 / 2e dr / Uitgever: ‘s-Gravenhage
 • 1961: Titel Het stenen bloembed: Hans Berghuis ; deskundige medewerking verleenden S.J. Dijkstra, A.J. Toussaint / Jaar: 1961 / Uitgever: : Staatsmijnen

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 7 april 2021
95 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *