Dieksiejoneer

Dit Kerkraads woordenboek verschijnt voor het eerst in 1987 (ISBN 9070246090).

Algemeen

De werkzaamheden starten in 1957. In 1997 verschijnt een tweede, herziene de druk op 25 april van dat jaar. Het eerste exemplaar van de heruitgave wordt door Hans Stelsmann overhandigd aan Thijs Wöltgens. In 2000 wordt de lang verwachte woordenlijst Nederlands-Kerkraads uitgegeven. Het woordenboek wordt uitgegeven door de Stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer en gedrukt door Drukkerij Deurenberg.
Om de verkoop te stimuleren houdt de drukkerij sinds 20 november 2006 jaarlijks een Jroeës dictee in ’t Kirchröadsjer plat. In november 2009 wordt het gehele woordenboek, inclusief begeleidende hoofdstukken gepubliceerd op de website van gemeente Kerkrade. De tweede herziene versie wordt gepresenteerd op 27 november 2016 in het Raadhuis.

Versie 2016

Bijna 30 jaar na de eerste uitgave verschijnt bij Uitgeverij tiC een nieuw woordenboek, genaamd D’r nuie Kirchröadsjer Dieksiejoneer  (ISBN 9789491561764). Het is nummer 7 op de lijst LiDiLi (limburgse Diksjonaere Lies) en beslaat 671 pagina’s. De tekeningen zijn van John Paffen en Frans Savelbergh. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt op 27 november 2016. 
Bij de uitreiking verschijnt het gedicht van Maurice Hinzen:

De juf die joof huu platte les, dat woar nit vuur tse laache
Wie sjrieft me dit en wie mós dat, me hoeët de hiere kraache
Wen me zoeë va vure sjrieft, wie sjrieft me dan va hinge?
En al die wöad die woare ja óp Google nit tse vinge
De sjriefwies is noen angesj wa en jans vöal wöad zunt nui
Dan pak d’r zommersjtof mar in, dat weëd huu jroeëse kui
Pakt papier en pen eroes, uur kriet noen e diktee
Lekt ós de breer, zoeë date vier, dat vingt aa mit ing “B”
Kingskinger klauwe kazäufelsjer, zoeë vong dat sjpels-je aa
Mar dat woar nog jans ainfach, dat vong aa mit ing “K”
En feëler sjrieft me mit ing “F” en dat hauw óch ing reë
Wail sjrieft me feëler mit ing “V”, wuer dat ‘ne feëler jeweë
Sjpatserende sjelleboomdräjere sjnappe sjnieppelboeënetsoep
Aj sjoederends vuur al die wöad, kroge vier e bis-je floep
Vuur al dat wat nog kómme moeët bij ós doa in die klas
Hegkesjtüeser, hakkepu, hemmetskneufje, hiemmelsjraiend, has
’t Diktee vóng jraad pas aa en vier moeëte nog lang helle
Evvel doe passeret jet, dat mós iech uuch vertselle
Ós juf die woar nit al tse jroeës mar woar waal jód besjtukd
Mit tswai van die kabènese die pieng dunt an d’r ruk
Dat zie zoeë breed va boave woar, dat zoog jans komiesj oes
Dat hool ziech mar an ’t sjogkele doa oave in die bloes
“Wat uur doa hat”, vroaget d’r Joep,” is dat noen doebel “D”?”
“En wen iech dat dan sjrieve muet, mós dat mit doebel “B”?”
Joepeman woa dinks doe aa, doavuur bis doe tse kling
Evvel, mieng “D” die is flaich doebel, mar de “B” die sjteet alling
Zoeë zies te mar, ’t is nit alles plat en zoeë hant vier ’t óch jeer
En dat alles en nog mieë sjteet in d’r nuie dieksiejoneer

 

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 4 november 2020
298 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.