Sancta Maria College

Middelbare school in Kerkrade-West


De school is in september 1947 ontstaan als MMS (Middelbare Meisjes School Sancta Maria). Op basis van die oprichtingsdatum wordt in 1997 het 50 jarig jubileumfeest gevierd van College Sancta Maria. Bij gelegenheid van dit jubileum wordt het boekwerk Bladerend in herinneringen uitgegeven. In Augustus 1999 gaat het latere college op in College Rolduc, samen met een aantal andere onderwijsinstellingen.

Geschiedenis


1947 – In september start de Middelbare Meisjes School (MMS) Sancta Maria met het lesgeven aan een eerste klas van 19 leerlingen. Dit gebeurt in de spreekkamer van het klooster van de Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie aan de Holzstraat. Het jaar daarna betrekken de leerlingen echter reeds een aantal leslokalen op de tweede verdieping van de nabij gelegen lagere meisjesschool aan de Onze Lieve Vrouwestraat.
1950 – Op 12 maart wordt de Middelbare meisjes School Sancta Maria plechtig ingezegend. In Juli 1953 draagt de eerste directeur Jos Eck zijn taak over aan Mère Aquino die deze op haar beurt, op 1 januari 1959, overdraagt aan mevr. van Schendel. De Zusters Ursulinen dragen de MMS dan over aan de M.O.L. (Stichting voor Middelbaar Onderwijs in Limburg).
1963 – Na de carnaval in 1963 verhuist de MMS naar het noodgebouw aan de Monseigneur van Gilsstraat in het Rolduckerveld dat op 19 oktober 1963 wordt ingezegend. Door de invoering van de Mammoetwet in 1968 verdwijnt de middelbare meisjesschool als schooltype en wordt omgezet in een HAVO. Vooruitlopend daarop wordt al op 30 oktober 1967 aan de MMS een HAVO toegevoegd en op 1 augustus 1968 wordt in Kerkrade-West, van een gewenste spreiding in onderwijsvoorziening, gestart met vier brugklassen in een (afgekeurde) lagere school aan de St. Martinusstraat te Spekholzerheide.
1969 – De Stichting voor Middelbaar Onderwijs in Limburg draagt op 1 augustus 1969 het bestuur over Sancta Maria over aan de Onderwijsstichting Bernardinus. Per diezelfde datum komt er aan de St. Martinusstraat een dependance van het Atheneum van het Antonius Doctor College (ADC) welke al snel als afdeling aan Sancta Maria wordt toegekend. De 5e klassen A van dat ADC worden dan ondergebracht in de noodschool van Sancta Maria.
1973 – Op 1 maart 1973 vindt de opening plaats van de nieuwe school (fase 1) aan de Elbereveldstraat waar in begin 1979 negen noodlokalen aan worden toegevoegd. Ook wordt dan gestart met de bouw van twee gymnastiekzalen (fase 2). Rectrice mevr. van Schendel verlaat Sancta Maria en dhr. W. Crombach wordt haar opvolger. In 1980 wordt de laatste fase (fase 3) van de nieuwbouw in gebruik genomen. Hiermee komt dan, na 35 jaar, een einde aan de huisvestingsproblematiek.
1983 – In December 1983 wordt het idee geboren om bij gelegenheid van het 40 jarig bevrijdingsfeest een tentoonstelling in te richten die op 12 oktober 1984 inderdaad wordt geopend. Deze tentoonstelling en het daarbij behorende boek Terugblik met het oog op morgen heeft de school een zekere vermaardheid bezorgd.
1990-1999 – Een, door verschillende oorzaken, dalend leerlingenaantal is de reden dat in 1990 MMS Sancta Maria en MAVO Pius XII samen gaan in het nieuwe Sancta Maria College. In 1997 wordt de musical Bokkesjpuëk opgevoerd. In het voorjaar van 1998 is er enige consternatie over het toetreden van College Sancta Maria tot College Rolduc Breed. In een persconferentie, eind mei 1998, verklaren beide schoolbesturen, dat met ingang van het schooljaar 1999-2000, de school deel gaat uit maken van College Rolduc Breed, samen met een aantal andere onderwijsinstellingen die al eerder gefuseerd zijn tot College Rolduc. De verwachte samenwerking met het St. Bernardinuscollege is reeds bij een bestuursbesluit van 29 april van datzelfde jaar van de baan. Op de website van College Rolduc staat onder het hoofdstuk Historie het oorspronkelijke jaartal van 1998 vermeld als fusiejaar. Controle bij het college in 2005 wijst uit dat 1998 het correcte jaartal is. De eerdere berichtgeving mag daarom als niet juist betiteld worden.

Directie


  • 1979 – 1999 Wiel Crombach
  • 1959 – 1979 Mevrouw van Schendel (Stichting M.O.L.)
  • 1953 – 1959 Mère Aquino (Zusters Ursulinen)
  • 1947 – 1953 Jos Eck
Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 29 december 2021
406 x gelezen

1 reactie op “Sancta Maria College”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.