Parochiefederatie Kerkrade

Parochiële samenwerking


Per 1 januari 2016 is er één kerkbestuur voor de parochies St. Lambertus, St. Catharina, St. Petrus-Maria Tenhemelopneming, Heilig Hart van Jezus, Blijde Boodschap en St. Joseph en Norbertus. Het bestuur heeft als taak betreffende parochies te ondersteunen. Men kijkt aan tegen veel te grote kerkgebouwen met dienovereenkomstig hoge kosten voor onderhoud en instandhouding, waarbij het aantal kerkbezoekers en inkomsten een dalende trend hebben ingezet. De uitdaging is om de tekorten te saneren en de kerkgemeenschap te versterken en te enthousiasmeren. Er worden diverse parochieraden gevormd, die het contact met de achterban moeten onderhouden en een vinger aan de pols moeten houden.

Het bestuur van de federatie wordt gevormd door deken S. Nevelstein (voorzitter) en pastoor H. Kreuwels. Tiny Pluijmen is secretaris en penningmeester is Huub Bergsma.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 2 november 2020
26 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *