Harmonie St. Philomena

Algemeen


Koninklijke Harmonie te Chevremont.
De harmonie wordt op 6 augustus 1899 opgericht en wordt in 1951 een Koninklijke harmonie. In 1989 voert zij samen met onder andere Toneelvereniging Excelsior de Revue Pratsj en Praal op. Op 19 juni 1999 wordt het door hun georganiseerde Kerkraads Open Air Prom Concert uitgevoerd.
Hun jaarlijkse najaarsconcert is in 2005 getiteld: Gaiaconcert Ós Derepark en wordt uitgevoerd op 6 november. Hieraan werken mee: Theaterschool Kiek, balletvereniging Slide. De presentatie gebeurt door Wiel Dederen en Ron Szalata. De teksten zijn van Jan en Frans Haselier en Hub Didderen.

Voorzitters

 • 1994 – 0000 Jo Spaubeck (zeker in de periode 2013-2017)
 • 1998 – 1994 Arno Handels
 • 1987 – 1988 Jo Janssen
 • 1971 – 1987 Martin Handels
 • 1970 – 1971 Frans Pörteners
 • 1966 – 1970 Victor Janssen
 • 1960 – 1966 Theo Iding
 • 1959 – 1960 Theodoor Stevens
 • 1958 – 1959 Huub Vossen
 • 1951 – 1958 Theo Iding
 • 1948 – 1951 Jozef Diederen
 • 1928 – 1948 Henri Handels
 • 1921 – 1928 Antoon Weckseler
 • 1904 – 1921 Ignatius Senster
 • 1902 – 1904 Nicolaas Herpers
 • 1900 – 1902 Arnold Wenders
 • 1899 – 1900 Hendrik Weckseler (mede-oprichter)

Dirigenten

 • 2015 – 0000 Jos Kuipers 
 • 2008 – 2014 Ron Daelemans (Stein, 11 januari 1975)
 • 1997 – 2008 Bert Dirks
 • 1994 – 1997 Diana Drugmand (sinds 27 maart 1994)
 • 1983 – 1994 Gerrit Hols
 • 1980 – 1983 Damrow, Frits
 • 1976 – 1980 Nico Housen
 • 1973 – 1976 Hub Robeerts
 • 1971 – 1973 Mathieu Schmeets
 • 1971 – 1971 Winand Keulen
 • 1967 – 1971 Jan Knops
 • 1966 – 1967 Cor (L.?) Franssen
 • 1951 – 1966 Jeu Weijers
 • 1951 – 1951 Willem Creusen
 • 1951 – 1951 Mertens, Sjang
 • 1950 – 1951 Willem Gigase
 • 1947 – 1948 Jean (Sjeng) Weerts
 • 1930 – 1947 Jacques Verstappen
 • 1925 – 1930 Egidius Guus Gerards (zoon van Mathieu Gerards)
 • 1899 – 1925 Mathieu Gerards

Geschiedenis

1899

Bij de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw telt de gemeente Kerkrade een kleine negenduizend inwoners. Door de opkomende mijnindustrie verandert Kerkrade van een agrarische gemeente steeds meer in een kleine industriestad. Tot de gemeente Kerkrade behoort ook het dorp Chevremont, waarvan de voornaamste kernen, de Vink, Kloosterbosch en de huidige Sint Pieterstraat zijn. Muziek wordt er in Kerkrade dan al ruim vijftig jaar gemaakt. In 1843 wordt door enkele notabelen de Harmonieverein Sankt Caecilia Kirchrath – de huidige Auw Harmonie – opgericht. Ook in andere wijken is men geïnteresseerd in een eigen orkest. Verschillende Chevremondenaren, waaronder Hendrik Weckseler, is het een doorn in het oog dat de wijk nog steeds niet beschikt over een eigen harmonie. Hieraan moet iets gedaan worden. Op 6 augustus van het jaar 1899 is het dan zover. In het lokaal van Lodewijk Amkreutz beleggen Weckseler en de zijnen een vergadering. Zestien personen zijn er die dag aanwezig en zij besluiten tot oprichting van een harmonie. Tot dirigent wordt de, eveneens aanwezige, Mathieu Gerards uit Kerkrade aangewezen. Al de volgende dag worden bij Kessels in Tilburg achttien nieuwe en zes gebruikte instrumenten besteld. Omdat de verenigingskas bij oprichting nog leeg is, zal Kessels het bestuur ieder kwartaal een wissel van fl 57,00 aanbieden tot de instrumenten betaald zijn. Natuurlijk moet er ook gerepeteerd worden. De notulen vermelden dat de zaak met ernst en vlijt wordt aangepakt. De dirigent leert de prille muzikanten noten lezen. Behalve hij, en schoenmaker Weckseler, die thans voorzitter is, is er geen lid in de jonge harmonie dat voorheen met enigerlei vorm van muziek te maken heeft gehad.
De eerste uitvoering vindt plaats in de bovenzaal van lokaal Amkreutz op tweede Kerstdag 1899. Bij deze gelegenheid krijgt de verenging ook haar naam: Sint Philomena, genoemd naar de eerste vrouw van mede-oprichter Frans Kochen. Sint Philomena is de Latijnse weergave van: Zij die muziek bemint. De eerste uitvoering buitenshuis is het gevolg van een weddenschap tussen enkele bestuursleden en Schutterij St. Michael. De schutters stellen:
:Als jullie in staat zijn om ons volgend jaar op Pinkstermaandag met muziek naar de Lambertuskerk in Kerkrade te begeleiden dan krijgen jullie 47 Mark. En wanneer jullie ook nog in staat zijn om ons koningsvogelschieten op te luisteren, dan komt daar nog eens 47 mark bij.
Op pinkstermaandag 1900 presenteert de vereniging zich voor het eerst in de buitenlucht bij de begeleiding van Schutterij St. Michael, waarmee de weddenschap gewonnen wordt en de kas gevuld wordt.
In 1902 organiseert een comité een inzamelingsactie ten behoeve van de de aanschaf van een vaandel. Dit comité bestaat uit vooraanstaande dorpelingen. De gulheid van de Chevremontse bevolking is enorm. Reikhalzend kijkt de Philomena-familie dan ook uit naar 16 juli 1902. Op die dag namelijk overhandigt het comité aan de nieuwe harmonievoorzitter Nicolaas Herpers het verenigingsdrapeau. Ter ere van deze overhandiging vindt er een groot vaandelwijdingsfeest plaats. Maar liefst zestien verenigingen, waarvan drie uit het Duitsland en een uit België, nemen aan dit feest deel. Voortaan wordt het front van de vereniging gesierd met een vaandel met daarop de patrones.

1940

Aan het begin van de Duitse bezetting probeert de harmonie nog zoveel mogelijk haar taak binnen de gemeenschap te vervullen. Vanaf 1942 wordt de toestand echter steeds erger. Ook Sint Philomena ontkomt niet meer aan de wurggreep van de bezetter. Marcheren op straat is verboden; er is een samenscholingsverbod en de aansluiting bij de Cultuurkamer wordt geëist. In de loop van 1942 staakt de harmonie haar activiteiten. Na een noodgedwongen pauze van ruim twee jaar hervat de harmonie in november 1944 weer haar repetities.
In de jaren vijftig, onder dirigentschap van Jeu Weijers, wordt aan de harmonie een drumband toegevoegd.

1970

In de jaren zeventig krijgt de harmonie klappen te verwerken. Het ledenverloop is enorm. De sluiting van de mijnen gaat ook aan het verenigingsleven niet ongemerkt voorbij. Onder het motto: Wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst, vinden er onder de bezielende leiding van voorzitter Martin Handels acties plaats om de vereniging weer haar plaats te laten innemen. Begin jaren tachtig start de harmonie met een eigen jeugdorkest waarvan Peter Weidner de eerste dirigent wordt. Een grote groep jonge muzikanten komt de gelederen versterken en langzaam klimt de harmonie uit het dal. In 1987 kan men met veel succes deelnemen aan een concours te Limbricht. Sint Philomena promoveert naar de Ere-Afdeling. In 1989 viert de vereniging op grootse wijze haar negentigjarig bestaansfeest. In de jaren negentig van de vorige eeuw weet men het jeugdbeleid binnen de vereniging nog verder uit te breiden. 1991 is het oprichtingsjaar van de Stichting Vriendenkring Koninklijke Harmonie Sint Philomena. In 1999 wanneer de harmonie haar eeuwfeest viert, kan men zonder meer stellen dat de Chevremontse harmonie een springlevende vereniging is die niet weg te denken is uit de Chevremontse gemeenschap.

2003

In September 2003 maakt de vereniging een indrukwekkende concertreis naar Sint Petersburg in Rusland. In het kader van het driehonderd jarig bestaan van deze stad bezoekt de harmonie zes dagen lang deze Russische metropool. Sint Philomena concerteert onder andere in het Hermitagetheater en de Sjostakovitsch Philharmonie.

Koninklijke

In 1949 viert de harmonie haar gouden jubileum. Voor harmonie lid Theo Iding is dit de reden om een brief aan Hare Majesteit de Koningin te schrijven waarin hij verzoekt om de vereniging de eretitel Koninklijke, te verlenen. Het schrijven van deze brief blijkt echter niet de juiste weg te zijn. Enkele maanden na het schrijven van deze brief wordt secretaris Johan Handels op het gemeentehuis bij Burgemeester Albertus P.J.M. Lempers ontboden. De burgemeester wijst erop dat een verzoek tot verkrijging van het predicaat door de eerste burger dient te gebeuren. Een nieuw verzoek wordt ingediend en in augustus 1950, een jaar na het gouden jubileum, verkrijgt Sint Philomena als eerste muziekvereniging in Kerkrade het predicaat Koninklijke. De verkrijging van dit predicaat brengt op Chevremont een enorme feeststemming teweeg. De officiële bekendmaking vindt plaats op Rolduc waar de harmonie concerteert bij gelegenheid van een activiteit genaamd: Sociale studieweek.
Onder leiding van dirigent Patrick Letterle verzorgt het jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie Sint Philomena een optreden tijdens het bezoek dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima op 22 september 2011 aan Kerkrade brengt bij gelegenheid van de opening van de jubileumweek 60 jaar WMC.

Activiteiten

2021concertorganisator Hardy Mertens Gala in Theater Kerkrade mmv Belgische Gidsen, KH Kerkrade en Philomena
2018consertConcert met Claudio Puntin in Rolduc
2015concertConcert The Miner’s Hymns b.g.v. Jaar van de Mijnen mmv Golden Globe winnaar Johann Johannsson (overlijdt in 2018)
2014concertConcert Balance in Religions in Rolduc
2013concertHet vernieuwende concert Balance in New Energy. En tijdens WMC twee gezamenlijke concertavonden met de Black Foos
2010concertreisTour door China in de regio Sjanghai. Meer dan 3000 bezoekende Chinezen
2007theaterZij werkt mee aan de revue Mit de F va Haselier
2006concertreisVan 14 oktober tot en met 21 oktober reist de harmonie in Italië langs Rome, Stabia, Sorrento en Amalfi. Medewerking wordt verleend door Kitzen, Janine.
2003concertreisReis naar St. Petersburg, Rusland. Zij concerteert onder andere in het Hermitagetheater en de Sjostakovitsch Philharmonie.Voor deze reis comp0neert dirigent Bert Dirks Philomena 1, Kerkrade van Zwart naar Groen. Dit werk behandelt de diverse stadia van een beginnend muzikant tot hij geschikt is om deel uit te maken van een harmonieorkest. In dit stuk wordt beleefd hoe Kerkrade na de mijnsluitingen verandert van grauwe industriestad naar een groengekleurde plaats.
1999jubileumGrootse viering 100-jarig bestaan met Belgische Gidsen in Theater Kerkrade, een enorm buitenfeestweekend in de Chevremontstraat en een concert in zwembad Erenstein met podium op het zwembad door het Kerkraads Symfonie Orkest en diverse solisten

Stonehole Festival

De harmonie is de organisator van het jaarlijkse country festival Stonehole dat medio augustus gehouden wordt op het Sjteekoel terrein te Chevremont aan de Kaffebergsweg. In 2002 wordt dit festival voor de 15e keer georganiseerd.

Afbeeldingen

 

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 25 februari 2022
247 x gelezen

1 gedachte over “Harmonie St. Philomena”

 1. Ad Maarschalkerweerd

  Dhr. J. Spaubeck is nog steeds voorzitter. Al sinds 1998. Dirigent Jos Kuipers volgde in 2015 Ron Daelemans op.
  Aanvulling Belangrijke activiteiten:
  1999 Grootse viering 100-jarig bestaan met Belgische Gidsen in Theater Kerkrade, een enorm buitenfeestweekend in de Chevremontstraat en een concert in zwembad Erenstein met podium op het zwembad door het Kerkraads Symfonie Orkest en diverse solisten
  2008 Revue Mit de F va Haselier ism Toneelvereniging Excelsior
  2013 het vernieuwende concert Balance in New Energy. En tijdens WMC twee gezamenlijke concertavonden met de Black Foos
  2014 concert Balance in Religions in Rolduc
  2015 organisator concert The Miner’s Hymns b.g.v. Jaar van de Mijnen mmv Golden Globe winnaar Johann Johannsson (overlijdt in 2018)
  2018 concert met Claudio Puntin in Rolduc
  2021 organisator Hardy Mertens Gala in Theater Kerkrade mmv Belgische Gidsen, KH Kerkrade en Philomena

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.