Walter Geurts

Historicus


Hij is de eerste directeur van de R.K. HBS St. Antonius Doctor. Pater Walter Geurts o.f.m. is later verbonden aan de universiteit van Nijmegen. Hij is directeur van 1946 tot 1950.
Peter Antoon Marie (Toon) Geurts wordt op 6 april 1914 geboren te Horst en hij overlijdt op 19 maart 1994. Op negentienjarige leeftijd treedt hij in de orde der Franciscanen. Zijn geestelijke roeping wil hij graag als missionaris vorm geven, maar broeder Walter Geurts krijgt van zijn oversten de opdracht om in Nijmegen geschiedenis te gaan studeren, teneinde in deze discipline later de orde der minderbroeders van dienst te kunnen zijn.
Na deze studie aan de Katholieke Universiteit wordt Geurts in 1945 benoemd tot directeur van een nog door de Franciscanen op te richten HBS te Kerkrade. Hij zal daarna tot aan zijn pensionering in 1979 verbonden blijven aan diverse vormen van middelbaar, hoger en universitair onderwijs. In 1950 volgt zijn benoeming tot rector van het St. Bonaventura-Lyceum te
Leiden.
Pater Geurts groeit in de jaren zestig uit tot een toonaangevend vak didacticus en belangrijke vernieuwer van het
geschiedenisonderwijs. Het ligt voor de hand dat hij in 1967 wordt benoemd tot hoofddocent Geschiedenis aan de nieuwe katholieke lerarenopleiding te Tilburg. Vier jaren later volgt zijn benoeming tot wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Vanwege zijn bijzondere kwaliteiten wordt hem in 1970 het lidmaatschap van verdienste van de Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland aangeboden. Naast zijn drukke werkzaamheden op onderwijskundig terrein, weet pater Geurts tijd vrij te houden voor systematisch historisch onderzoek. In 1956 promoveert hij bij de belangrijke katholieke historicus L.J. Rogier te Nijmegen op een onderzoek naar de samenstelling en betekenis van vlugschriften in het begin van de Tachtigjarige Oorlog. De dissertatie De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566 – 1584 blijkt een groot hiaat in de geschiedenis van de geschiedschrijving (historiografie) op te vullen.
Na diens pensionering verblijft pater Geurts in beginsel op werkdagen te Nijmegen, waar bij het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen een bureau voor hem wordt gereserveerd voor verder vrijwillig historisch onderzoek.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 14 september 2020
37 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *