Jan-Willem Buck

Ondernemer


Jan-Willem Buck wordt als Jan-Willem I, stadsprins van Kerkrade in 2013 van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. Zijn wapenspreuk is:
Óch al zunt vier bauw alles kwiet
D’r vasteloavend i Kirchroa deë bliet

Jan-Willem is neef van Jos Buck, kleinzoon van Lei Bucken zoon van Wim Buck. Neef Leon Buck wordt prins in 2001. Verder is hij lid van:

  • Het Genootschap Heeren Hemeldraegers
  • Serviceclub Kiwanis
  • Young Professionals
  • Vasteloavendvereniging Sjpriets11
Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 21 februari 2021
62 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *