Vrijheeds-Lidsje

Dit lied is geschreven door Joep Wetzels (tekst) en Korn. Wiertz (muziek).
Het lied is, naast Doe bis mie leefste Nieësje en Kirchröadsjer Meädsjer, sjlajer van het jaar 1946.

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Tekst


Noen, jonge sjlut de heng in-ee, os Holland is werm vrij.
Drum hoeëg de vräud en drinkt Uuch ee, de ieëlend is vuurbij.
Vier zint joa noen werm onger os, Oranje, hiep-hoera.
Vuur diech jilt monter osse jros, Oranje, oaven-aa !

Refreng:
Holland is werm vrij, Kirchroa mit derbij.
Drum sjteet och a jidder hoes, vroeë 't roeëd-wies-blauw eroes.
Mit dea wimpel draa, Oranje, oaven-aa !

Os Limburg is tsouw jidder tsiet, joa trui a Nederland.
Mer wie vieër hij de vrijheed kwiet, woar sjterker nog dea band.
Doa an de Jrebbe-lienieë sjtong, jants oane angs, vol sjtoots,
och osse Kirchröatsjer jong, zoeë sjterk wie eeche-hoots ?

Kanonne-donder i-jen loeët, hat os dök opjesjrekt;
Huu likt der faind tsertroane doeëd, de waffe zunt jesjtrekt.
Jered is noen os duurste pand, de loeët is nit mieë sjwats.
Vuur Limburg en vuur Nederland, klinkt noen oes monk en hats.

Vier biesse noen de tseng op-ee, ze krieje os nit kling.
Jants Holland, dat hool vas bij-ee, os ieër bleef loeter ring.
En woar 't dökser al ins sjwoar, sjtokket va angs 't blod,
noen is der himmel werm kloar, noen hant vier werm mod
Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 4 maart 2021
39 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *