Henricus Verhagen

Dr. Henricus J. Verhagen wordt in Groningen geboren op 13 april 1869 en in 1894 tot priester gewijd. Hij overlijdt op 26 november 1951.
Na zijn priesterwijding in 1894 is hij enkele maanden assistent in Warga (Fr.), maar al spoedig gaat hij in Groningen wis- en natuurkunde studeren. Willem Everts, op dat moment directeur van Rolduc, verzoekt de Aartsbisschop om de jonge priester Verhagen aan Rolduc af te staan. In 1902 komt hij dan ook als leraar naar Rolduc, waar hij werkt tot zijn benoeming tot Aalmoezenier van Sociale Werken te Kerkrade in 1919. Met Mgr. Van Gils stimuleert hij de bouw van scholen in de mijnstreek. Hij is een van de belangrijkste bevorderaars van de aanleg van het miljoenenlijntje.

De Zuid-Limburger

Voor het uitdragen van de sociale leer van de Kerk, zoals die verwoord worden in de encycliek Rerum Novarum (15 mei 1891) zijn spreekbuizen nodig en dus worden krantenperiodieken gesticht om de katholieke sociale gedachte aan de man te brengen. En in dit licht sticht Dr. Henricus Verhagen, dan nog steeds priester-leraar wiskunde te Rolduc, in 1916, De Zuid Limburger en veel Rolducse collegae weet hij te interesseren om zijn Zuid-Limburger financieel te steunen door aandeelhouder te worden van de N.V. Vanwege die steun van Rolduc is de N.V. weliswaar op degelijke wijze verankerd in de rechtsdenkende hoek, in het kerkelijk beleid is de zorg voor de arbeidende klasse een behoorlijke ruk naar links, waaruit toen al enige bevrijdingstheorie te distilleren valt.
Dr. Verhagen is een Groninger, die Limburger wordt. Hij is een volgzaam leerling van Schaepman en een vriend van Mgr. Ariens, die hem tot een vurig drankbestrijder maakt. Spoedig komt Dr. Verhagen ook in aanraking met de Poels, die al actief is in de kolommen van de voorloper van weekblad  Zuid Limburger, de Kerkraadsche Courant. Op 1 juli 1916 houdt deze courant op te bestaan en een week later verschijnt de eerste  Zuid Limburger met groot op de voorpagina het beginselprogramma van de stichter. Drie jaren later verhuist dr. Verhagen als aalmoezenier van Sociale Werken van Rolduc naar het Maria Oord, dat in die jaren naast de St. Lambertuskerk ligt. Vanwege de opkomst van de mijnen moet een nieuwe levensstijl gevonden worden. Vormgevende bezielers zijn op dat moment nodig. Dr. Verhagen is zo’n man, begaafd met een scherp verstand en onder zijn toog een nobel hart. De Zuid Limburger wordt zijn instrument, dat hij fijnbesnaard bespeelt. Hij blijft actief totdat hij als tachtig-plusser eind November 1951 overlijdt en begraven wordt op het kerkhof naast zijn Mariaoord en de dekenale kerk. Dr. Verhagen is een democraat. Als principe huldigt hij : Wat gij voor de arbeider doet, doe dat met hem!

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 15 oktober 2020
72 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *