St. Sebastianus-Schuttersbroederschap Kerkrade 1617/Overleden leden tot 1900

Algemeen


Aan de hand van de naamlijst van de overleden leden kunnen we als volgt resumeren:

 • 1637 tot 1737: 188 namen
 • 1737 tot 1796: 2 namen
 • 1796 tot 1967: 168 namen

Uit dit resumé blijkt dat van 1737 tot 1796 (60 jaar) op 2 uitzonderingen na alle namen ontbreken als gevolg van het feit dat er na 1738 geen namen meer door de pastoors werden bijgeschreven, of door het verdwijnen van een nieuw aangelegd dodenregister dat in 1908 is verbrand. Vergelijkt men de lijst van de schutterskoningen met de dodenlijst dan ontbreken er enkele namen in het tijdvak van 1737 tot 1796 namelijk

 • W. Panhuys, Siebenman und Schöffen der hofjustitie von Land Herzogenrath
 • P. Kockelkorn
 • Win Panhuys
 • Alexander Souren, Schöffen der justitie von Kerckraede. Siebenman
 • Herr Frans Wilh. Poyk
 • Joes Ant. Koullen
 • Fr. W. Ackens
 • Math. Koullen, Schöffen der Justitie von Kerckraede Fähnrich und Siebenmann.

Diverse gegevens voor het samenstellen van de naamlijst worden geput uit het “Legezbuch”, zoals bekend, het oudste kasboek van de Broederschap van 1794-1922. De data van het overlijden en de juiste schrijfwijze van de volgende 168 namen worden voorzover dit mogelijk is, overgenomen uit de overlijdensregisters in de 10 jaarlijkse klappers van de Gemeente Kerkrade. De schrijfwijze van de namen, die niet voorkomen in de klappers is overgenomen uit het stokregister of uit het Legezbuch. De jaartallen van opname als lid zijn genomen uit de bescheiden van de Broederschap.
Achter sommige namen staat de functie van het betrokken lid vermeld.

 • Poyck Heinr, Statthalter am Lehnhof und Siebenmann
 • Poyck Joannes Leonard, Schulteisz zu Kerkrath Gerichtsschrieb von Merkstein Siebenmann 27.09.1763
 • Horbach Math, (1800)
 • Ackens Francois Guillaume, 1766, 24.10.1797
 • Koulen Jean Joseph, 1790, 15.12.1797,
 • Panhausen Wilhelm, 1766, 1798
 • Mucher Joan Mathieu, 1750, 13.07.1799
 • Scholtis Nicolas, 1750, 17.12.1799
 • Spiertz Abraham Joseph, 1763, 03.02.1801
 • Flegels Martin, 1768, 22.08.1802
 • Kerkhofs Antoon, 1803
 • Zimmermans Henri Joseph, 1782, 18.07.1805 Führer
 • Offermans Arnold,* 1782, 1806
 • Panhausen Jean Joseph, 1797, 22.02.1806
 • Koulen Jean Mathias, 1791, 14.09.1810
 • Büngers Pet Jos, 1782, 1812
 • Kockelkorn Mathias Joseph, 1791, 14.08.1813 Führer
 • Dorenberg Jean Nicolas, 1779, 24.02.1814
 • Offermans Dedie Guillaume, 1769, 06.04.1816
 • Mostart Antoon Joseph, 13.04.1816
 • Koullen Jacques, 1766, 12.03.1818 Siebenmann
 • Flegels Jean Jos, 1804, 11.07.1819 Führer
 • Bey Pierre, 1793, 14.07.1819 Siebenmann
 • van Wersch Lambert, 1768, 11.01.1820
 • Hanssen Mathias Joseph, 1788, 31.03.1820 Fändrich Siebenmann
 • Flegels Heinrich Jozef, 1791, 1825
 • Vincken Renier Joseph, 1781, 25.07.1821 Fändrich, Siebenmann
 • Vaessen Joh Nie, 1822 Siebenmann
 • Vaessen Jean, 1790, 23.08.1823 Kaiser
 • Poyck Winand, 1804, 02.02.1824
 • Spiertz Abraham, 1763, 11.07.1824 Siebenmann
 • Mucher Alexander, 1801, 29.03.1825
 • Wiertz Pierre Joseph, 1798, 13.02.1827
 • Schieren Nic, 1818, Siebenmann
 • Godfried Mathias, 1812, Siebenmann
 • Mucher Pet Jos, 1826
 • Wiertz Jean Joseph, 1826, 09.01.1830
 • Dorenberg Frans Joseph, 1814, 30.04.1835 Siebenmann
 • Peltzer Mathijs Joseph, 1808, 30.01.1836
 • Schleypen Pieter Joseph, 1831, 24.09.1838
 • Godfried Peter Joseph, 19.03.1840
 • Vinken Joh Peter, 1793
 • Spiertz Daniel Joseph, 1819, 02.07.1849 Küster
 • Scheren Wilhelm Joseph, 1804, 13.04.1852 Fändrich, Siebenmann
 • Offermans Hendrik, 1807, 15.02.1853 Führer
 • Kessels Hendrik Hubert Joseph, 1831, 03.03.1853
 • Schmitz Heinr Jos, 1886
 • Dorrenberg Franz, 1814
 • Konigstein Godfried Joseph, 1834, 06.08.1854
 • Conen Antoon Joseph, 1836, 18.09.1854
 • Beckers Caspar Joseph, 1830, 05.01.1855 Kaiser
 • Förster Paulus, 1845, 04.09.1855 Siebenmann
 • Van Wersch Johannes Josephus, 1819, 31.12.1855 Siebenmann
 • Poyck Winand Joseph, 1808, 27.12.1856 Kaiser
 • Mostard Arnold Joseph, 1836, 05.01.1857
 • Ritzerfeld Johan Jozef, 1854, 20.04.1858
 • Horbach Jan Leonard Joseph, 1837, 16.06.1859
 • Buck Pieter Joseph, 1836, 15.07.1858
 • Weyden Mathijs Joseph, 1836, 31.03.1860
 • Ackens Jan Mathijs Joseph, 1798, 05.02.1860 Siebenmann
 • Schurer Herman, 1836, 1860
 • Bück Heinr. Joz., 1811, juli 1861 Siebenmann
 • Kerkhofs Antoon, 1863
 • Bischoff Jan Pieter, 1836, 20.02.1865
 • Schmitz Frans Carl Joseph, 1865, 20.02.1866
 • Peschges Theodor, 1836, 18.06.1866
 • Kerkhoffs Franz, 1867
 • Vaessen Johan, 1868
 • Gibbels Nicolas Joseph, 1850, 23.02.1868
 • Hansen Pet Jos, 1837, 1869 Führer
 • Wolfs Karl, 1870 Führer
 • Van der Meulen Heinr, 1870
 • Gibbels Nicolas Joseph, 1837, 1874
 • Wolfs Jan Joseph Hubert, 1860, 22.07.1874
 • Eydems Peter Mathijs Joseph, 1863, 22.02.1875
 • Vandermeulen Willem, 1854, 28.04.1877
 • Schwiertz Daniel, 1851
 • Bischof Leonard, 1879
 • Pelzer Johan, 1879
 • Houben Jan Joseph, 1837, 13.08.1883
 • Vondenhof Jan Willem, 1863, 04.07.1884
 • Kockelkorn Godfried, 1885, 18.08.1885
 • Poschgens Frans, 1886
 • Ritzerfeld Hub, 1887
 • Mehlkop Nicol, 1851, 1888 Führer
 • Mostart Anton, 1890
 • Handels Jan Josef, 1885, 13.04.1890
 • Nijsten Paul Joseph, 1885, 19.05.1890
 • Scheeren Peter Hubert, 1836, 09.08.1890
 • Ploum Michel, 1860, 02.10.1890
 • Weyden Frans Karl Joseph, 1860, 20.05.1893
 • Buck Hendrik Joseph, 1877, 10.01.1895
 • Koullen Carl Ferdinand, 1861, 12.04.1895
 • Chermin Peter Joseph, 1864, 21.03.1896
 • Vandermeulen Hubert, 1877, 18.05.1897
 • Römgens Lodewijk Joseph Hubert, 1877, 07.02.1899
 • Deutz Matthias Jan Joseph, 1899, 10.02.1900
 • Sonnenschein Matz, 1899
Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 23 oktober 2020
122 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.