St. Catharinakerk

 

Kerk op de Holz


 

Algemeen


De kerk wordt in 1927 gebouwd door bouwpastoor Peter de Hesselle (op dat moment kapelaan in de St. Lambertusparochie in Kerkrade-centrum) die daarvoor in 1924 de opdracht krijgt van Bisschop Schrijnen van Roermond. De patroonheilige Catharina is Catharina van Alexandrië. In een klokkenstoel boven de sacristie (tussen kerk en dagkapel) wordt in 1928 een klok opgehangen. Het opschrift van de klok luidt:

At Honororum Sanctae Barbara.
"Gij zult mijn stem horen
bij lijden en verblijden"
Holz Kerkrade A.D. 1928
E. Eysbouts me facit

Historie


1941

Op 31 juli wordt de kerk getroffen door een granaatinslag. De granaat komt binnen via het dak van de zijbeuk aan de kant van de Bockstraat en vernielt een bank in de zijbeuk aan de kant van de Abtenlaan.

1943

In april 1943 worden er door de Duitse bezetter (net als op een aantal andere plekken in Kerkrade) kerkklokken verwijderd om omgesmolten te worden. Uit deze kerk verdwijnt 1 klok. Wanneer het Duitse leger deze klok invordert, heeft iemand hierop met krijt geschreven: Wie met gestolen goed schiet, wint de oorlog niet! (zie: Uitspraken)

1984

In 1984 vindt er een grootscheepse renovatie plaats waarbij een gedeelte van het dak vervangen wordt door een leien dakbedekking. Deze renovatie wordt deels bekostigd door derden in de gelegenheid te stellen, delen van het dak te kopen. Enkele jaren daarvoor is reeds het front van de kerk gerenoveerd waarbij een drietal klokken geplaatst zijn.

1994-1995

Als gevolg van de aardbeving van 13 april 1992 was er aanzienlijke schade aan het kerkgebouw.
In 1994–1995 organiseerde een aantal parochianen het Catharina Festival Kerkrade-Holz. De opbrengst van dit festival zou ten goede komen aan het herstel van de aardbevingsschade. Deze actie bracht meer dan een ton (guldens) op.
Aan de optocht tijdens het festival werd ook door Brabants gilden deelgenomen. Deze gilden zouden de inspiratie vormen voor het op 25 november 1995 op te richten St.Catharinagilde.

2003

In juni 2003 wordt het 75 jarig jubileum gevierd.

2006

Complete renovatie glas-in-loodramen.

Pastoors


Afbeeldingen


2005
2005
2005
2005
2003
2003
Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 27 februari 2021
62 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *