St. Catharinakerk

 

Kerk op de Holz


De kerk wordt in 1927 gebouwd door bouwpastoor Peter de Hesselle, die op dat moment kapelaan in de St. Lambertusparochie is in Kerkrade-centrum. De opdracht tot bouw krijgt hij in 1924 van Bisschop Schrijnen van Roermond. 

In een bisschoppelijke schrijven motiveert Mgr. Schrijnen zijn beslissing:
“Tot dat besluit werd ik gebracht door de overweging, dat door de toeneming der Katholieke bevolking te dier plaatse de godsdienstige belangen der geloovigen door de oprichting eener afzonderlijke zelfstandige kerk beter en doelmatiger konden behartigd worden”

De patroonheilige Catharina is Catharina van Alexandrië. Zij is tevens de patrones van de Kerkraadse mijnwerkers.

Architect van de kerk is Bartels uit Heerlen. Het bouwen wordt in eigen beheer uitgevoerd. De bouwkosten bedragen 165.000 gulden (ca. 75.000 Euro). Een bedrag dat door de bouwpastoor binnen vier jaar – via een uitgebreide geldinzamelingsactie– bijeen wordt gebracht.

In de Zuid-Limburger wordt op 14 juli 1927 melding gemaakt van de eerste steenlegging. De nieuwe kerk wordt ingewijd op zondag 19 augustus 1928. Bij de ingebruikname van de kerk  wordt Peter de Hesselle tot pastoor benoemd. Later zal hij deken van Kerkrade worden.

In een klokkenstoel boven de sacristie (tussen kerk en dagkapel) wordt in 1928 een klok opgehangen. Het opschrift van de klok luidt:

At Honororum Sanctae Barbara.
"Gij zult mijn stem horen
bij lijden en verblijden"
Holz Kerkrade A.D. 1928
E. Eysbouts me facit

Historie


1941

Op 31 juli wordt de kerk getroffen door een granaatinslag. De granaat komt binnen via het dak van de zijbeuk aan de kant van de Bockstraat en vernielt een bank in de zijbeuk aan de kant van de Abtenlaan.

1943

In april 1943 worden er door de Duitse bezetter (net als op een aantal andere plekken in Kerkrade) kerkklokken verwijderd om omgesmolten te worden. Uit deze kerk verdwijnt één klok (zie afbeelding 1). Wanneer het Duitse leger deze klok invordert, heeft iemand hierop met krijt geschreven: Wie met gestolen goed schiet, wint de oorlog niet! (zie: Uitspraken)

1978

Op het Pastoor Wijnenplein wordt het bronzen beeld Drie danseressen (Riengele-riengele-roza) geplaatst.  Het is een kunstwerk van Thomas Rodr (1927-2011).  Rodr was een Nederlandse beeldhouwer van Tsjechische afkomst.

1984

In 1984 vindt er een grootscheepse renovatie plaats waarbij een gedeelte van het dak vervangen wordt door een leien dakbedekking. Deze renovatie wordt deels bekostigd door derden in de gelegenheid te stellen, delen van het dak te kopen. Enkele jaren daarvoor is reeds het front van de kerk gerenoveerd waarbij een drietal klokken geplaatst zijn.

1994-1995

Als gevolg van de aardbeving van 13 april 1992 was er aanzienlijke schade aan het kerkgebouw.
In 1994–1995 organiseerde een aantal parochianen het Catharina Festival Kerkrade-Holz. De opbrengst van dit festival zou ten goede komen aan het herstel van de aardbevingsschade. Deze actie bracht meer dan een ton (guldens) op.
Aan de optocht tijdens het festival werd ook door Brabants gilden deelgenomen. Deze gilden zouden de inspiratie vormen voor het op 25 november 1995 op te richten St.Catharinagilde.

2003

In juni 2003 wordt het 75 jarig jubileum gevierd.

2006

Complete renovatie glas-in-loodramen.

Pastoors


Afbeeldingen


Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 18 maart 2021
230 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.