Os Kirchroa (lied)

Algemeen


Dit lied wordt meestal genoemd naar de eerste regels van het refrein: ’t Sjunste op de welt. Tekst en muziek worden geschreven door Math Finders, destijds lid van de Rodazangers. Later deponeert hij ‘Ós Kirchroa’ op advies van Jo Braun van de Ritmic Band bij de Buma (maar waarschijnlijker: bij de belastingdient) waardoor hij officieel componist en tekstschrijver van dit lied wordt. Ook andere Rodazangers van het eerste uur als Jo Jeha en Chris Amkreutz claimen dat zij het lied geschreven hebben. Binnen de groep is het in die jaren gebruikelijk dat zelf geschreven nummers hoe dan ook op naam van de groep gezet worden. Vaak is het ook zo dat nummers in gezamenlijkheid door de groep geschreven worden.

Binnen de Rodazangers wordt het lied gezongen door achtereenvolgens Jo Finders (de broer van Math), Frans Rompen (Kirchröatsjer Sjpetsiejalietete deel 1) en Karl-Heinz Fuchs.

In de loop der jaren krijgt het nummer de status van evergreen en traditional. Tijdens de Live uitvoering van Kirchröatsjer_Sjpetsiejalietete wordt Math Finders genoemd als componist1)Eigen waarneming dd 20181105.

De versie die hier onder (zie: Verder) voor download beschikbaar staat wordt uitgevoerd door de Dieter Thomas Heck Zengere tijdens de Balla Zietsong in 2006. Van dit lied is hier eveneens de bladmuziek beschikbaar voor download.

Van de laatste regel van het refrein bestaan (voor zover bij ons bekend) twee versies:

  • “… verdrieve zie da jauw” – Zo is de tekst opgenomen in “Jediechte Oes ’t Sjunste op de Welt” van Math Finders. Deze versie wordt ook gezongen door Rodazangers en Jack Vinders.
  • “… verdrieve vier ze jauw” – Deze versie wordt algemeen gebruikt.

Tekst


Jaar van publicatie: 1960. Componist tekst en muziek: Rodazangers.

refrein:
't Sjunste óp de welt, wat der Herjod had jemaad,
dat is ós Kirchroa, went 't zingt en laacht.
Zunt boaver ós ooch de wólke al ins jrauw,
da dunt vier zinge, verdrieve vier ze jauw.
Zunt boaver ós ooch de wólke al ins jrauw,
da dunt vier zinge, verdrieve vier ze jauw.
couplet 1:
Trukt me durch de welt wiet, uvver lank of zieë
en zeät me dan ins eäve zieng hemet-sjtad adieë.
Hat me dan je-zieë wie sjun de welt ooch is
dan weest me tse vestselle, ee dink jants jewis:

couplet 2:
Doa woar ins ee pleätsj-je woa mie wigs-je sjtong,
woa iech de ietsjte sjrij in 't leäve jong.
Doa wil iech ummer blieve, mie jantse leäve lank
en ummer blief ich zaage, mit moezziek en jezank:

Verder


Voetnoten[+]

Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 4 januari 2021
493 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.