Ricardo Offermanns

Algemeen

Ricardo wordt geboren op 17 april 1964. Hij is vanaf maart 1998 tot 30 juni 2003 fractievoorzitter van VVD Kirchroa. Vanaf 1 juli 2003 is hij burgemeester van gemeente Roerdalen (voormalige gemeenten Melick, Herkenbosch en Vlodrop). Tot die datum is hij ook voorzitter van Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Hij wordt als fractievoorzitter opgevolgd door P.L.E. Delahaije. Vanaf 1 maart 2006 is hij Burgemeester van Meerssen. Hij volgt daar Gerardus Maximus Karel Kockelkorn op, die daar eerder op 1 december 2005, vertrekt. In januari 2011 komt hij in het nieuws in verband met een reorganisatie bij de WML.

Profiel

Ricardo Offermanns heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken en arbeidsmarkttoeleiding. Zijn carrière start hij ruim 14 jaar geleden bij Arbeidsvoorziening, na afronding van een opleiding Personeelswerk en Arbeidsverhoudingen. In eerste instantie houdt hij zich bezig met de begeleiding van langdurig werklozen, hij begeleidt en coördineert de heroriënteringsgesprekken. Later maakt hij binnen Arbeidsvoorziening de overstap naar de sector commerciële dienstverlening. Onder andere houdt hij zich dan bezig met vraaggerichte projecten (zoals de vergoedingsregeling uitzendarbeid). Tevens werkt hij samen met de LOZO (Limburgse Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers) aan de kwaliteitsverbetering van het dan geheten Arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek te Heerlen. Gelijktijdig studeert hij in deeltijd Algemeen Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht.
Van 1994 tot 1998 werkt hij mee aan de ontwikkeling van de eerste commerciële bedrijfstak van Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg, te weten Bureau Outplacement te Maastricht. Tegenwoordig heet dit bureau Kliq Employability.

In 1998 stapt hij over naar de Maecon-Groep te Heerlen, hier is hij achtereenvolgens werkzaam als projectleider en Manager Operations. In die hoedanigheid begeleidt hij werkgelegenheidsprojecten ter uitvoering van diverse gesubsidieerde werkgelegenheidsregelingen, zoals de WIW, ID, Begeleid Werken en Melkert III. Tevens is hij secretaris van de landelijke organisatie BOBW (Branche Organisatie Begeleid Werken), deze organisatie behartigt de belangen van reïntegratiebedrijven. Per 1 januari 2003 is deze organisatie gefuseerd met BOREA (Branche Organisatie Reïntegratiebedrijven). Hij is dan belast met de liquidatie van de BOBW. Daarnaast is hij als (freelance) docent verbonden aan de Hogeschool Zuyd, waar hij onder andere Sociaalzekerheidsrecht, Staatsrecht, Privaatrecht en Management Vraagstukken doceert.
Naast zijn werk is hij gedurende vele jaren politiek bestuurlijk actief, van 1998 tot en met mei 2005 vertegenwoordigt hij de VVD in de Kerkraadse Gemeenteraad (raadslid/fractievoorzitter). Hij bemenst diverse raadscommissies, variërend van Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, tot Grondgebied zaken en Financiën. Ook is hij steeds lid van de grensoverschrijdende Euroderaad en de Regioraad Parkstad Limburg. Van 2002 tot begin 2003 maakt hij ook nog deel uit van de VVD Statenfractie.
Per 7 juli 2003 is hij door Koningin Beatrix benoemd tot Burgemeester van het Midden-Limburgse Roerdalen. Tussen Januari 2005 en oktober 2013 is hij voorzitter van de VVD Limburg.

Functies

Van TotFunctie
20160000Lid programmacommissie ZonMW
20160000Voorzitter Nationaal Park De Meinweg
20122012Kandidaat Burgemeester Roermond
20062014President Commissaris WML
20062013Burgemeester Meerssen
20032006Burgemeester Roerdalen
19982003Fractievoorzitter VVD in Kerkrade
20052012Voorzitter VVD Limburg
00002003Voorzitter Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus
19941998Bureau Outplacement te Maastricht
19982003Maecon-Groep te Heerlen
20062014Voorzitter Raad van Commissarissen Waterleiding Maatschappij Limburg

Burgemeesterschap Roermond

Op 27 september 2012 wordt hij voorgedragen als nieuwe burgemeester van Roermond. Op 19 oktober 2012 doet de politie in verband met de benoemingsprocedure een inval bij VVD-partijgenoot en wethouder van Roermond Jos van Rey (VVD). Er zouden, aldus de politie, onregelmatigheden en integriteitsschending bij de voordracht aan de orde zijn geweest. Hem worden in het voortraject vragen doorgegeven die hem later door een beoordelingscommissie zullen worden gesteld. 3 Dagen later trekt Offermanns wegens de beschuldigingen zijn sollicitatie in voor het burgemeesterschap. Een dag daarna, op 23 oktober 2012 maakt hij bekend dat hij, in verband met de affaire, per 1 januari 2013 zal aftreden als burgemeester van Meerssen. De burgemeesterstaken legt hij per direct neer. Weer een dag later treedt hij af als voorzitter van de VVD-Limburg. Op 9 september 2013 dient voor de rechtbank in Rotterdam zijn zaak rondom verdenking van ambtelijke corruptie of het medeplegen van schending van het ambtsgeheim. Op 23 januari 2014 wordt hij conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur wegens “passieve ambtelijke omkoping”.
In hoger beroep wordt de taakstraf in 2015 gehalveerd omdat de veroordeling wegens corruptie vervalt. De schending van het ambtsgeheim wordt wel bewezen geacht. Anno 2016 wordt de zaak in cassatie bij de Hoge Raad aangedragen, maar afgewezen.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorMartin Krewinkel op 23 januari 2021
45 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *