Kirchröatsjer Maiblomme

Boekwerk


Het boek wordt uitgegeven in 1930 door de Zuid Limburger en op 8 juli 1991 heruitgegeven onder ISBN9070246171 ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van weekblad de Zuid-Limburger. Het boek bevat proza en poëzie alsmede een beperkte woordenlijst. Het is het oudste, in Kerkraads-dialect geschreven, uitgegeven boek. De verhalen en gedichten zijn verzameld door Dr. Jos Weijden. De Koninklijke Bibliotheek stelt een publicatiedatum van 1935.

Het boek is in zijn geheel kosteloos te downloaden via: https://www.dbnl.org/tekst/weyd012kirc01_01/index.php

Inhoudsopgave


 1. J. Geilenkirchen
 2. De Auw Sjoeël (23 Jannewaar 1931)
 3. Der Neeres (7 Mèats 1931)
 4. Tswai auw sjoeël-veetëraane
 5. ’t Kloeëster-kapelsje (2 Mai 1931)
 6. Loeëndââg (4 Joenie 1931)
 7. In et Wórmdaal (14 Joelie 1931)
 8. De Jónkjezellesjtuur (November 1931)
 9. De Piêf (3 Dezember 1931)
 10. Jlukzieëlieg Nui-joar (1 Jannewaar 1932)
 11. Os Auw Sjutserij óp Tsint Sebastianoesdââg (19 Jannewaar 1932)
 12. Tsint Sebastianoesdââg (20 Jannewaar 1933)
 13. Os Kirchröatsjer Plat (In der Mèats 1932)
 14. Et Mariabild bij de Kloeësterpoats (In der Mai 1932)
 15. Bij der Absjied van Pastoeër Gerards (6 Aujoes 1932)
 16. Wilkómjrós
 17. Liederblómmekrants op et jrââf van ózze vrunk Frans Scheren bij jelèajenhêêd van zienne nââmensdââg. (3 Dezember 1932)
 18. Et Bergputs-je (10 April 1933)
 19. M. Hax
 20. Eê klaaglid van et òd Transformaatorhuus-je óppen Blerhij. (30 November 1926)
 21. Blerhijdsjer Potpoerrie (Op allerhand meloodieje)
 22. Der auwe Reejelateur (22 Jan. 1927)
 23. Et Kruuts en angesj nuuks! (24 Febroeaar 1927)
 24. Oês de 25 Joar De Kookesnôôs (12 Sept. 1931)
 25. M. Hermans
 26. De Módder (Joelie 1927)
 27. Nit jroeës, doch al loeës (Sept. 1927)
 28. Errin jevalle
 29. Went St. Nikloas kunt
 30. Krissemis 1931
 31. Ee ónjeluk ónger ing bruk (Mèats 1932)
 32. Van ing vrui-jere kirmets
 33. St. Joeëzef
 34. Fr. Ploum
 35. Fronleichnams-brónk (5 Joenie 1926)
 36. Kirchröatsjer Plat (19 Aujoes 1926)
 37. Rèane (11 Sept. 1926)
 38. Hôêspoets (12 April 1927)
 39. Kirchroa! (16 Joenie 1927)
 40. Brónk-altoar (9 Joenie 1928)
 41. Ee Bildsje (15 Deetsember 1928)
 42. Oês de sjmoekkeltsiet
 43. Kirchroa (31 Deetsember 1928)
 44. Der Drekberg (19 Jannewaar 1929)
 45. I-kwarteeróng (26 Jannewaar 1929)
 46. Noa Wûûësjele (31 Mai 1930)
 47. J. Reinard
 48. Mulleknèatslidsje
 49. Ing Krisbôômbesjeeróng óp de Holletsje Koel in de 80er joare (1932)
 50. Der ieësjte werme wingterdââg (1933)
 51. De erm wirkwitvrauw
 52. Der Zelfsmöader
 53. Zóndesmörje aan et Bergputs-je
 54. Oês de Helmeshöal
 55. E Iediel aan de wèsjtsieng (1933)
 56. Jlukzieëlieg Nui-joar
 57. Wingterkauw
 58. Inne zillevere hoeëchtsietskóch Mit troane, klöp en sjlèag jenóg
 59. Rector W. Ritten
 60. Der Rónge Pool (1926)
 61. Tsoem sjloes
 62. Lîês va Wöat
Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 2 februari 2022
125 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.