Der Rónge Pool

Poezie
Jaar:1926
Componist: 
Schrijver:W. Ritten
Publiek Domein:Nee
Info:Tekst is opgenomen in Kirchröadsjer Maiblomme
Ejummiech nêê! Doa sjtêêt ins jet 
Woa Kirchroa vul óp hool: 
Ee bildsje van der auwe Mâât, 
Ee portret va der Rónge Pool. 
 
Noen dóg der bril diech va-jen-naas 
En zets diech op der sjtool 
En loester, - da vertsel iech diech 
Jet van der Rónge Pool.
 
Iech han et hóngetmoal jezîêë 
Woa et ieësj der blik óp vool, 
Went vrèame koame i-jen dörp: 
't Woar óp der Rónge Pool.
  
Nuisjrierieg kêêke ze uvver de moer, 
Mar me zoog, dat et nit jevool: 
Ze trókke vies de nââze op 
Vuur der erme Rónge Pool.
 
Ze dââte zicher, dat me doa 
Jôôtvisj-jere i hool, 
En zôôje nûûs wie jrenne sjlam 
In ózze Rónge Pool.
 
Onnuuëzel luu, uur wóst joa nit 
Wat hèa vûûr Kirchroa jool: 
Hèa loog ós jónge ââ-jen-hats, 
Dèa leeve Rónge Pool.

Noalôôfe helle óp zieng moer,
Dat woar, wat ós jevool;
Bóksjpringe uvver die tswai sjting
Op der hoek van der Rónge Pool.

En went vuur tsââme sjpîêëlete
Mit frenkef, dop of knool,
Da woare vuur tse vinge bij
Et muurche van der Pool 
 
Allewiel is joa der ‘Fussball’ troef
En jilt ailing de ‘Jool’;
Vuur lôôfete en kaatsjete
Rónkerum der Rónge Pool. 
 
En wennet ing nâât jevroare hauw,
Da wôêët probeet of et hool;
De jlââzere frenkef lokkete ós
Op 't îês va der Rónge Pool. 
 
En went da inne noen en dan
Kladderdaatsj! erinner vool,
De kreeche hêêm sjun aafjedruugt
Der pratsj van der Rónge Pool. 
 
Allang at is hèa ‘zieëliejer’; -
Der jemeenderoat bevool,
Dat hèa adieë mar zââje zouw:
Doe jóng der Rónge Pool. 
 
Mar, jidderinne dinkt ins jèar
Aâ jet, wat em jevool;
Drum kèake, böake, brulle vuur;
Hoerââ der Rónge Pool

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 23 januari 2021
102 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.