J.G.J. Ruiters

Johan (J.G.J.) Ruijters overleed na een langdurig ziekbed op 21 februari 1967 te Holz Kerkrade in de leeftijd van 57 jaar. . Dipl. ing. J.G.J. Ruiters was directeur van Aannemersbedrijf Ruiters NV. De heer J. Ruiters was de laatst in leven zijnde van de vier zonen van de oprichter van dit bedrijf, dat in 1962 het gouden bestaan vierde.
Onder leiding van Johan Ruiters werden o.a. restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de gebouwen van Rolduc (de befaamde “betonnen ring”). De koeltorens van de Domaniale mijn, de Maria Gorettikerk, de koeltoren van de centrale van de Mijn Laura en Ver., het winkelcentrum Rolduc, de voormalige melkcentrale Brunssum, een kapel te Wittem, uitbreidingen aan het AMF gebouw te Heerlen en de opjaagstations van het waterleidingbedrijf Kerkrade en Spekholzerheide waren verdere projecten, die de NV onder leiding van deze directeur tot stand bracht. In 1937 werd hij de eerste prins van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 19 december 2020
22 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *