Inne klinge Ietaljeëner

Jaar:0000
Componist:Nico Ploum
Schrijver:Nico Ploum
Publiek Domein:Nee
Info:Zang: Nico Ploum
Inne klinge Ietaljeëner sjtong i Kirchroa óp d'r Maat
En zong va leed en liebe
En deë hauw ziech oes Italia jet lekkesj mit jebraad
Zieng sjtem als kapietaal
Jonk en oad woa dan prezent
Bei d'r zenger an de tent
En zong d'r janse Maat

REFR: Iech han eppel Iech han bieëre Iech han proeme 2x Iech han neus Lekker en zoeë jód wie ummezeus
Fiediera-lalalala Lekker en zoeë jód wie ummezeus 2x
Mar deë klenge Ietaljeëner woeëd dat lekkesj jaar nit kwiet Al zong heë óch va liebe Den mit al dat toettie-froettie, nè doa hoalet heë 't nit Dat woar hem nit ejaal Mit ing aria zoeë sjun hauw heë alles um ziech hin En zong d'r janse Maat
En dee klinge letaljèner jong doe laider werm noa heem En zong va leed en liebe. Den 't jieet bij ós e sjprichwoad, doa weëd dukser um jelaachd Dat heem 't bed 't betste kraacht.
Jónk en oad jong noa de tent, 't is d'r zenger dee nit kunt, doe zong d'r janse maat!"
REFR 3x

:I
:Dialect
:I/Book
Interwiki: reflist++

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 4 december 2020
95 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.