Hoeve Kalculen

Algemeen


Deze hoeve wordt reeds in de Annales Rodenses genoemd. Zij ligt op de plek waar nu de Kokelestraat met de Nieuwstraat kruist. De omgeving wordt Kokeleveld genoemd. De hoeve is naamleverancier voor

De naamgeving verbasterd van Kalculen, via Caucelen en Kauckelen tot Kockeler Hoff.

Herkomst van de naam

Een wetenschappelijke verklaring voor het woord Kalculen is niet voorhanden. Wel staat vast dat de term in een gegeven periode gebruikt wordt het aanduiden van eigendomsrechten, om aan te geven wie eigenaar is van bepaalde stukken land. De eerste vermelding ervan is in het jaar 1113. Hiermee is elk verband met steenkool van de baan omdat het delven van steenkool van latere datum is.
:De verklaring in de wandelgangen is, dat het woord afkomstig is van “kool koelen” en dus dagbouw. Dit is niet correct aangezien er in de directe omgeving van het gebied dat zodanig aangeduid wordt, geen dagbouw mogelijk is. De steenkool ligt op die plek 90 meter ondergronds. Dagbouw is daar niet mogelijk.

Verdere naamontwikkeling

De naam Kalculen ontwikkelt zich via onder meer Caukulen en Kauckelen tot Koeckelen. In de 14e Eeuw en 15e Eeuw gaat het niet meer om een hoeve, maar om een omvangrijk stuk land en gaat de naam ook over op de buurt Kalculen. Van deze naam is later in de 17e Eeuw de naam Kockelheijde afgeleid. Deze naam heeft na 1700 enkel nog betrekking op de huizengroep Kant.
De weg van Strass naar Bleijerheide wordt rond 1600 de Ka(e)kelerwech genoemd, in de 18e Eeuw Kockelenweg en nu de Kokelestraat. De naam komt verder terug in benamingen als Kokelestraat en Kokeleveld.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorjo@kerkradewiki.nl op 24 oktober 2020
31 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *