Havimex

Fabriek


Dit is een vetsmelterij aan de Gulperstraat, in de volksmond “maggifabriek” genoemd. Het is (nog) niet bekend wanneer de fabriek geopend wordt, maar ze bestaat in ieder geval al rond 1940. Getuige een advertentie uit het Limburgsch Dagblad van 28 juni 1952 wordt er in de fabriek natuurazijn geproduceerd. Daarnaast produceert men soepen-aroma, soepen-pasta en jus. 1)De Telegraaf 8 november 1941. De ingang van de winkel bevindt zich op de Holzstraat 122) Advertentieblad van het departement van de Wester-Eems 16 december 1941

In 1971 lijdt het bedrijf een verlies van Fl. 350.000,-. Het Heerlense kantongerecht heeft Havimex veroordeeld tot het betalen van een boete ter hoogte van Fl. 1000,- en een voorwaardelijke boete van Fl. 2000,- voor het veroorzaken van stankoverlast. Vanwege die stankoverlast zouden omwonenden en politiek het prettig vinden als Havimex vanuit de woonwijk zou verhuizen naar een industrieterrein. Jarenlang is tevergeefs actie gevoerd. Verhuizing naar industrieterrein Willem-Sophia wordt even overwogen, maar gaat uiteindelijk on niet nader uitgelegde reden niet door.

Twaalf van de 22 personeelsleden nemen op 4 september 1972 ontslag, omdat directeur Vreuls hen wil verplichten om de veertien dagen een zaterdag te werken. Tot nu toe wordt er op zaterdag alleen vrijwillig gewerkt, hetgeen de vrijwilliger een maandelijks extraatje van Fl. 200,- oplevert. Dit extraatje komt met de invoering van de verplichte zaterdag, die door medewerkers als “dwangarbeid” wordt omschreven, te vervallen.

Met ingang van 1 januari 1973 neemt NV Gebr. Smilde Holding uit Heerenveen de fabriek over. De bedoeling is het bedrijf voort te zetten, waarmee de werkgelegenheid voor het overgebleven personeel gewaarborgd is. Het smelten van vet in het centrum van Kerkrade wordt echter zodanig aan banden gelegd dat van een economische verantwoorde bedrijfsvoering geen sprake meer kan zijn. Besloten wordt in Eindhoven een milieuvriendelijke smelterij op te zetten. De smelterij aan de Gulpenerstraat wordt nu enkel nog gebruikt als depot waar dierlijke vetten ingezameld worden ten behoeve van de smelterij in Eindhoven.
Het Limburgsch Dagblad van 14 december 1974 meldt een verdere veroordeling wegens het overtreden van de Hinderwet. Het bedrijf krijgt een boete van Fl. 3000,- onvoorwaardelijk en Fl. 6000,- voorwaardelijk. Smilde Groep verklaart dat het bedrijf voor het einde van 1975 zal sluiten.

Ook na de sluiting blijft de fabriek een doorn in het oog van omwonenden. Het gebouw raakt in verval en het terrein wordt gebruikt voor het illegaal dumpen van afval. In september 1985 besluit woningbouwvereniging Land van Rode (tegenwoordig Heemwonen) op de plek waar ooit de fabriek heeft gestaan een flat neer te zetten die plaats biedt aan 20 woningen.

Voetnoten[+]

Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 13 april 2021
315 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.