H.L.J.W. Jochems

Algemeen


Hendrik (Henri) Lambert Wilhelm Joannes Jochems wordt geboren op 24 juni 1909 te Hunsel en hij overlijdt op 11 oktober 1981 in Roermond. De Directeur Jochemsstraat wordt naar hem vernoemd op 31 mei 2006.

Hij is als opvolger van Heinrich J. van der Mühlen tussen 1959 en 1970 directeur van Rolduc. Onder zijn leiding vindt Rolduc in de jaren zestig aansluiting met de nieuwe tijd. Dagordes worden versoepeld, het aantal kerkelijke vieringen wordt gereduceerd en een grotere inbreng van de leerlingen wordt toegestaan. Dit kan echter niet voorkomen dat het aantal leerlingen op het internaat sterk terugloopt en dat Rolduc uiteindelijk gedwongen wordt om het internaat te sluiten. In 1970 krijgt Jochems op eigen verzoek een andere functie als bisschoppelijk gedelegeerde voor godsdienstonderwijs in het bisdom Roermond. In 1980 volgt zijn emeritaat. Hij ligt begraven op het kerkhof van Rolduc. Als directeur van Rolduc wordt Jochems opgevolgd door J.J. Stassen.

Activiteiten


  • 1980-1981 erekanunnik Kathedrale Kapittel van Roermond en Officier in de Orde van Oranje-Nassau
  • 1970-1980 Bisschoppelijk gedelegeerd Godsdienstonderwijs
  • 1959-1970 Directeur van Rolduc
  • 1956-1959 Directeur Bisschoppelijk College Roermond
  • 1933-1956 Docent aan het Bisschoppelijk College te Weert
  • 1921-1933 Studie Seminarie Rolduc en priesterwijding
Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 14 oktober 2020
86 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *