Dat sjmaat noa mieë

Titel: Dat sjmaat noa mieë
Jaar:2018
Componist:KKK de Sjtèchneëlsjer
Schrijver: 
Publiek Domein:Nee
Info:Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2018/2019
Refreng:

Dat sjmaat noa mieë!
Vier hant de tuut nog lang nit vol, hu maache vier ’t al tse dol
En viere bis d’r nuie mörje.
Dat sjmaat noa mieë!
Wat maat ’t oes wie sjpieë ’t is, vier blieve hei dat is jewis
En vuur jans effe oane zörje.

Koeplet 1

Dat weëd 'm, hant ze miech vertseld,
't Sjiengt 't sjunste óp de welt
Konfettie reën vilt en me ruft alaaf,
Óch de sjtiemoeng hingt va jaar nuus aaf
E 72 sjtonde fes dat zal vuur ummer bij miech zieë
Noen han iech blód jroep roeë, jeël, jreun en dat sjmaat jeweun noa mieë

Koeplet 2

Wat e fes zoeë zaan iech an diech,
D'r vasteloavend huet bij miech
De prinsekapel truft de jauwe noeët
en d'r sjunste kloon weëd oesjezoeëd
Al joarelank junt vier mit ee, dat is dóch waal an ós tse zieë
D'r wieët deë sjud ós nog ee in, joa dat sjmaat jeweun noa mieë

Bruk

Noa de vasteloavend weëd jedaad
Kóm maach nog ins van d'r daag de naat
Den ós sjtad viert ummer wieër en laat
Vier wisse woa dat fes hin sjmaat

 

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

 

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 23 december 2020
102 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.