Noa de vasteloavend

Titel: Noa de vasteloavend
Jaar:2011
Componist:KKK de Sjtèchneëlsjer
Schrijver: 
Publiek Domein:Nee
Info:Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2011/2012, PLK tseedee 2011, Sjpètsiejalietète 6
Koeplet 1

Vier hauwe sjpas, vier hant ós jód vermaachd
Vier hauwe ós nog noeëts jezieë
Iech han diech jans besjtimd noa heem jebraad
Mar vinge kan iech diech nit mieë
Woa hings-te oes, woa bis-te hin
Iech hof dat iech diech nog ins ving!

Refreng

Zouw iech diech nog kenne noa de vasteloavend
Zouw iech dan nog wisse weëts-te bis
Zouw iech diech nog kenne noa de vasteloavend
Iech wil diech zoeë jeer vinge, jans jewis
Vier hant mit-éé jedansd, jesjansd d’r maat eróp eraaf
En is ‘t esjermitwoch dan vroag iech miech ummer aaf
Zouw iech diech nog kenne noa de vasteloavend
Wils-te miech nit zage weëts-te bis?

Koeplet 2

Vier wole ós besjtimd nog dökser zieë
Dat hauw iech miech óch waal jedaad
En dienne naam, dem wees iech noen nit mieë
Doe hauwts ‘m miech óch nog jezaad
Woa hings-te oes, woa bis-te hin Iech hof dat iech diech nog ins ving!

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 31 december 2020
16 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *