Alles wiebelt, alles wakkelt

Jaar:1958
Componist:Mathieu Loop
Schrijver:Mathieu Loop
Publiek Domein:Nee
Info:De tekst is opgenomen in de bundel Vasteloavends-Sjlaajer en is sjlajer van het jaar in 1958. Ook verschijnt het nummer op de single: Vasteloavend in Kirchroa 1960
Der pap, dea hoddelt al ee joar, joa mit ing linker knij.
Doarum vilt hem 't loofe sjwoar, jong, wat ing kwealerij.
De mam, die hat veul las va jich, nuuks angesj wie mar sjtich.
Mar al die ieëw'je kwealerij, die is doch zoeë verbij :

REFR: Went der pappa en de mamma, vasteloavend viert, vasteloavend viert. Went der pappa en de mamma, richtieg vasteloavend viert, da wiebbelt, da wagkelt, da sjokkelt 't jebun. Jong wat is doch, wat is doch deë vasteloavend sjun. Went der pappa en de mamma, richtieg vasteloavend viert.
De noabersjaf is muus-jens-sjtil, bij Sjwelmans hant ze knies. En wea 't och mar huure wil', dea huurt der Frens, 't Lies. Der porsjelai dea vluugt, dea vilt, 't Lies jeet van de welt. Mar eemoal in 't jantse joar, da is der himmel kloar:
Wea Kirchroa zeat, zeat karneval, dat is joa welt-bekant. Os heemet is da uvveral, ee knatsj-jek narre-land. n' Vreame, dea versjteet 't nit, dat jonk en oad deed mit. Vier hant dan och bij os jedaat, dea hat nie mitjemaat.

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 28 november 2020
66 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *