Wat is ’t sjun um kloon tse zieë

Titel: Wat is ’t sjun um kloon tse zieë
Jaar:2015
Componist:KKK de Sjtèchneëlsjer
Schrijver: 
Publiek Domein:Nee
Info:CD: Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2015/2016
Koeplet 1

Hei zunt vier da, hei sjtunt vier da, ós tsiet die is noen doa
En jenne blieft mieë binne, kóm jank mit en blief nit sjtoa
De tsiet die is ram richtieg, nit tse vrug en nit tse sjpieë
Wat is ‘t sjun um kloon tse zieë

Vier zunt óp jank en junt óp joesj en dat bis in de naat
Hant jenne zin in sjleëte zin, doadróp weëd nit jewaad
Óp éé bee is ’t lestieg sjtoa, vier junt ós nog éé krieje
Wat is ‘t sjun um kloon tse zieë

Refreng

Vier leëve en vier viere hü en hant jing tsiet vuur zörje
En mui dat zunt vier noeëts en richtieg sjloffe dunt vier mörje
Vier dreume mit de oge óp, wat wils te dan nog mieë
Wat is ‘t sjun um kloon tse zieë

Koeplet 2

Vier zunt nit mieë tse haode en vier blieve nurjens sjtoa
En viere mit de janse welt, dat deed ós jenne noa
Noen sjnap diech an d’r noaber vas en sjans en dans en drieën
Wat is ‘t sjun um kloon tse zieë

D’r kloon deë blieft mar laache, jeet ’t jód of jeet ’t sjleët
En ummer sjtiemmoeng maache, joa, dat is ja zoeëvöal weëd
Noen los d’r kloon d’r kloon zieë, in zieng welt va kluur en sjpas
Dan zies te wat ste an hem has

Refreng

Tusje-sjpèl

Van Eijsde tot de Mookerhei doa weëd óch jód jevierd
I Heële, Vols of Kirchroa, va klings af aa jelierd
I Mastrich en i Venlo, norde, züde os of wes
Jónk en aod die viere fes

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 26 december 2020
17 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *