V'r weëde werm wild

Jaar:1987
Componist:P. Mathissen
Schrijver:P. Mathissen
Publiek Domein:Nee
Info:Sjlajerparade 1987
Went me alles hüet en ziet dan zoeë mè zage
Neë zoeë kan de tsiet nit langer mieë besjton
Praktiesj hat ze ziech in ales vas jevare
En me fluustert werm va kring en welt verjon
D'allerbetste köp die zient 't nit mieë zitse
Alles jeet verkieëd, kunt angesj wie jedaat
Alles rammelt, huur 't dondere en blitse
Wit uur wat miech vurrieje wèch nog enne zaat?

REFR Iech jeleuf vier weëde, weëde werrem wild Jeng masjienger mieë, jing autoots en jee jeld Lofe naks erum, mit knuppel, sjpeer en sjild Is dat nit 't allerbetste vuur de welt. Lofe naks erum, mit knuppel, sjpeer en sjild Is dat nit 't allerbetste vuur de welt.
Of de tsiet va hü betruf 't proffetseie Maat d'r jroeëse wasserman ziech al jereed Kunt endliech um 't kaaf van 't koare tse sjeie Bliet noch jet besjton van dat wat al besjteet Went dat is dan, zal e anger ras rejere In d'r duuster sjiengt e lempje noa jeluk Heë zal 't mit e paar van os nog ins probere Tse bejenne tsieg moal doezend joar tseruk.

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 1 december 2020
45 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *