't Letste hemme hat jing tèsje

Info: ‘t Letste hemme hat jing tèsje
Jaar:1989
Componist:Henk Strüver & Frank Puts
Schrijver:Henk Strüver
Publiek Domein:Nee
Info:cd 1999 : De Charly’s – “Concerto Fiasco”. Zang : De Charly´s.
´t Is al lang noa middernaat, ´t demmert al d´r mörje.
´t Is jemuutlieg hei an tieëk, verjès iech al mieng zörje.
Iech drink nog éé, wat maat ´t oes, al is mieng naas al blauw.
Den deesdieg-aovend, tswelf oer, dan jeet de wieëtsjaf tsouw.
REFR:
´t Letste hemme hat jing tésje, vier neëme ós nuus mit.
Doarum wil iech jód leëve, en moete dun iech nit.
Zoeë eemoal in ´t joar, dan los iech miech ins joa.
Ing mokkel en éé beersje, kan iech nit losse sjtoa.
´t Is al lang noa middernaat, doa boese fleut ing meële.
´t Is jemuutlieg, hei an tieëk sjton iech al jet tse sjeële.
Iech drink nog éé, wat maat ´t oes, al bin iech noen jans blauw.
Den deesdieg-aovend, tswelf oer, valle miech de eugsjer tsouw.
Tusjesjtuk:
Iech wil miech vräue, jans mie leëve lank.
Dat jeet ´t betste mit moezziek en jezank.
  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.
Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 2 november 2020
25 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *