Ozze Jo

Lied


Dit lied wordt in 1985 geschreven. De muziek is van J. Huntjens en J. Grond, de tekst is van J. Grond. De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 19851)Tekstboekje 1985 pagina 16.

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

REFR
Dat is d'r Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Dat is d'r Jo Jo Jo Jo 2x
Heë sjteet jiddes wèch in de tsiedonk aafjemoald
Mit ing fo to to
Mit ing fo to to
Ozze Jo 3x

D'r Haan en de hon en d'r Sjeng, d'r Joep en d'r Maat zunt zoeë bekant
't Maria Magdalena verjès iech noeëts 't janse leëve lank
't Falderalda Löaresje dat woar de nuitste troef
Dit lidsje jeet uvver inne man, deë jriezer wie ing doef

't C en 't D en 't A, die hant ins jemaad ee jroeës kongres
In de Rodahal doe sjtonge de lu óp ee, zoeë wie óp e sjutsefès
D'r ieëtsjte man va Kirchroa deë sjtong jans vuurenaa
Den heë wool nit dat inne koam op de ieëtsjte pagina

't Kink oppen sjoeël kriet jelieërd datr ee moal de ee is och nit tswai
Oes de bucher weëd jehold dat Amerika woeëd ontdekt durch 't mensje mit dat ai
Va sjport en polletiek, koeltoer doa wisse die besjeed
Die hant wal jaar jing anoeng, wie ozze burjervadder heesjt
Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend

Voetnoten[+]

laatste update doorMartin Krewinkel op 26 oktober 2020
59 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *