Mit karneval jeboare

Titel: Mit karneval jeboare
Jaar:2016
Componist:KKK de Sjtèchneëlsjer
Schrijver: 
Publiek Domein:Nee
Info:Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2016/2017
Koeplet 1

't Mörjens vrug, op vasteloavendszóndieg
De mam die veult ’t kriebele, d’r pap deë jeet eroes
Iech sjton paraat, noen los dat fes bejinne
Iech wil drei daag jon viere va bejin bis an d’r sjloes
Um elf oer elf dan is mieng tsiet werm doa…
Iech sjnap miech flot d’r kwetsjbuul, Karneval i Kirchroa

Refreng

Iech bin mit Karneval jeboare,
En han a Karneval mie hats verloare!
Sjpring da drei daag loestieg rónk,
Den viere hilt d’r miensj jezónk!
Joa miech ken jidderinne vroage
Bin vasteloavendsjek, da’s nit jeloare
Iech küet kriesje wie e kink wen iech an Esjermitwoch dink

Koeplet  2

D’r daag doanoa, op vasteloavendsmondieg,
Dan is d’r óptsóg aajezaad, d’r kloon deë hat zieng sjpas.
Ing bloaskapel die hilt ziech an ’t tröate
En roeë jeël jreun trukt durch ós sjtad, hoalt alles oes de kas
Um elf oer elf dan is mieng tsiet werm doa…
Iech sjnap miech werm d’r kwetsjbuul, Karneval i Kirchroa

Refreng

Bruk

Vasteloavendsdeesdieg, d’r kloon rejeert de welt
Mit moezziek, sjpas en sjtiemmoeng den dat is al wat tselt
En sjleet de oer dan tswellef en is ’t fes vuurbij
Ejaal,’t  is mar e jöarsje en dan bin iech werm hei

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 26 december 2020
24 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *