Los d'r kriebel, kriebel zieë

Lied


Het wordt geschreven in 1991. Muziek: Peter Lemmens en Jo Bonné. Tekst: Pete Lemmens. De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 19911)Tekstboekje 1991 pagina 21.

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

REFR
Jong da losd iech miech ins los, sjton drei daag óp d'r kop
Zie mie sjtedsje vuur 't paradies da aa
Deet deë kriebel och jet wieë
Los d'r kriebel, kriebel zieë
't Jeet miech jód Iech han eng sjpas en róf Alaaf

Jiddes joar bekrueft miech ummer e jeveul
Dink bei miech zelf da wat bis te inne deus
Dat is d'r kriebel van de sjunste joarestsiet
En dat jekriebel weëds te drei daag lank nit kwiet
Jon dan óp zuk noa jouwe road
en kom tseruk i Kirchroa

Went d'r óptsog trukt dat loof iech vuurenaa
Zeng alle sjlajere eëve jód wie óp de plaat
Dat zinge don iech vuur mie janse leëve jeer
Sjpring uvver sjtroas van links noa reëts
zieë wie ing veer han miech i sjtiemoeng jans jebraat
en veul d'r kriebel van d'r maat

Óp d'r deesdieg is i Kirchroa klone-daag
Doa weëd jeträot, jetromt, jetsiemt en sjpas jemaat
Bliet miech de lóf ins voet dan is dat jans ejaal
Doa zint nog man jenog die maache waal sjandaal
Dan is 't sjloes , bis anger joar
Flaich is deë kriebel och werm doa

Voetnoten[+]

Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 26 oktober 2020
99 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.