Laache zinge sjpringe

Info: Laache zinge sjpringe
Jaar:1985
Componist:Wiel van de Berg
Schrijver:Herman Rutten
Publiek Domein:Nee
Info:De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985
REFR
Laache zinge sjpringe is os leëve
Vier dunt ee heëve en nog ee jeëve
Als zunt vier dan och jans kapot van al dat heëve
Noa al die daag ligke vier zoeë wie zoeë óp sjtok
De janse sjtad die dreumt noe van d'r Karneval
Alaaf alaaf alaaf
D'r kloneman deë weëd noe werm paraat jemaad
Zoeë jeet dat jiddes joar
En sjiengt dan nog de zon d'r bei
Dan zinge vier dat sjun refrein
't is dan noe zoeë wied dat vier hant Karneval bei os i Kirchroa
De jekste jekke dunt noe mit en sjpringe ronk en alles veult ziech jonk
De tsiet is noe doe vuur tse joa
drum zinge vier noe allemoal

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 7 november 2020
45 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *