Kirchröatsjer jonge

Info: Kirchröatsjer jonge
Jaar:1985
Componist:Weerwaas
Schrijver:Weerwaas
Publiek Domein:Nee
Info:Uitgevoerd door Regina Kemp. De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985
REFR
Kirchröadsjer jonge, Huer ze laache hèl en vroeë. zie zunt jiddere daag ezoeë
Kirchröadsjer jonge, huer ze zinge freulieg fain, wie de vuejel in d'r mai
Kirchröadsjer jonge, Kiek ze sjpringe vrij en vrieë. 't is ing sjpas um dat tse zieë
Wen iech inne wonsj in 't leëve han
Is 't inne Kirchröadsjer jong als man
De mam zaat wie iech kleng nog woar, Waad doe mar bis dieng 18 joar
Da junt vier inne man vuur diech zukke
Mar al vuur die tsiet wos iech
't jieëft mar ee tsoat man vuur miech
Doa broechet iech nit mieë hin tse zukke
Mar d'r richtieje han iech nog nit jezieë
Mar d'r richtieje dem krien iech vrug of sjpieë
De mam zaat wie iech 18 weoeëd, dat iech noe inne zukke koeët
Ze wos nit, iech hauw 'm al jevonge
D'r man deë miech als vrauw wel krieë
Mos eene jong va Kirchroa zieë
Enne van die Kirchröadsjer jonge
Mar d'r richtieje han iech nog nit jezieë
Mar d'r richtieje dem krien iech vrug of sjpieë

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 7 november 2020
30 x gelezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *