Kirchroa Alaaf

Algemeen


Dit lied is geschreven in 1947 door Coen Krewinkel (tekst) en Willie Giese (muziek) en werd in dat jaar de winnende carnavalssjlajer. Het is gezongen door de Roda-zangers, het Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg. Het lied is opgenomen op de LP en later de CD “Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète” – Dureco Holland CD10.11.76.

Het lied is opgenomen in de bundel Vasteloavends-Sjlaajer1)Vasteloavends-Sjlaajer pg 9

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Tekst


Der vasteloavend is werm doa
Doa op vräud ziech jans Kirchroa
Dem viere vier al joare lank
Mit wietse en jezank
REFR
Losse vier ins laache
Laache is jezonk
Dat de balke kraache
Da komme vier i sjwonk
Los d'r sjtop ins sjpringe
Mit inne feste paaf
En d'r joe-ja zinge
Vuur Kirchroa Alaaf
De mam, 't Fieng en och 't Truud
Die bakke ziech ing janse buud
Vol Nonnevotse in oaligs-tsoas
Vuur Vasteloavends-koas
't Hats jeet op wie boches-koch
Va Kloeësterbeusj bis Teutelelebroch
In Hoëpel, Hotskoel, oppen Vink
Zingt man en vrauw en kink
De koel die wirkt op hoave sjwaam
En bikt ziech vasteloavendsvlaam
Va poef en sjlaam en kluutedrek
En tuut al eave jek

Trivia

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend

Voetnoten[+]

laatste update doorMartin Krewinkel op 4 maart 2021
74 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *